BIEŻĄCE INFORMACJE

----

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2021

...

2020-10-30

Czytaj więcej
----

Lista radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zgłaszających gotowość świadczenia pomocy prawnej PRO BONO uczestnikom protestów

2020-10-28

Czytaj więcej
----

Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie w sprawie wyroku Trybunału ...

2020-10-26

Czytaj więcej
----

Zaproszenie-pomoc PRO BONO w Obronie Praw Kobiet
...

2020-10-26

Czytaj więcej
Egzamin na aplikację 2020

Egzamin na aplikację radcowską 2020...

2020-09-23

Czytaj więcej
Szkolenia

Prośba (pismo) Wicedziekan Jolanty Czepe ...

2020-10-21

Czytaj więcej
Klub Seniora

Komunikat Kapituły Funduszu Seniora w sprawie ogólnopolskich spotkań ...

2020-05-06

Czytaj więcej
Aplikacja - komunikaty

Zarządzenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie ...

2020-10-08

Czytaj więcej

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W KOSZALINIE - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NA SKRÓTY

PRZYDATNE LINKI


KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl