BIEŻĄCE INFORMACJE

----

Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie w sprawie wprowadzenia pracy dwuzmianowej od dnia 1 grudnia 2020 r...

2020-11-25

Czytaj więcej
----

"Praca w chmurze - nowe możliwości dla biznesu (także prawnego)" ...

2020-11-18

Czytaj więcej
----

Wyznaczenie radców prawnych z urzędu do spraw o wykroczenia
...

2020-11-13

Czytaj więcej
----

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom 2021
...

2020-11-13

Czytaj więcej
Egzamin na aplikację 2020

Egzamin na aplikację radcowską 2020...

2020-09-23

Czytaj więcej
Szkolenia

Szkolenia zawodowe w formie webinarium w listopadzie i grudniu...

2020-11-05

Czytaj więcej
Klub Seniora

Komunikat Kapituły Funduszu Seniora w sprawie ogólnopolskich spotkań ...

2020-05-06

Czytaj więcej
Aplikacja - komunikaty

Zarządzenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie ...

2020-10-08

Czytaj więcej

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W KOSZALINIE - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NA SKRÓTY

PRZYDATNE LINKI


KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl