0 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie - Aktualności

Aktualności


OFERTA PRACY

w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie
na stanowisku pracownika sekretariatu

Opis stanowiska pracy:
- obsługa sekretariatu w zakresie rejestracji pism wychodzących i przychodzących, adresowania i wysyłania korespondencji, i innym;
- obsługa interesantów (odbieranie telefonów i udzielanie informacji lub przekazywanie do odpowiedniego pracownika lub osoby kompetentnej w danym zakresie, odbieranie i wysyłanie e-maili, i inne);
- sporządzanie pism, przygotowywanie akt danych spraw;
- obsługa spotkań i szkoleń;
- obsługa systemu informatycznego ewidencji radców prawnych i aplikantów radcowskich;
- współpraca z Kierownikiem szkolenia aplikantów radcowskich;
- inne zadania realizowane na stanowisku pracownika sekretariatu.

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie;
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
- dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów zadań;
- umiejętność pracy w zespole;
- sumienność, samodyscyplina, samodzielność w wykonywaniu zadań;
- wysoka kultura osobista;
- mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej w kancelarii radcowskiej lub adwokackiej lub w administracji publicznej.

Oferujemy: - zatrudnienie na umowę o pracę od dnia 1 marca 2022 r. na okres próbny trzymiesięczny;
- wynagrodzenie miesięczne w okresie próbnym w wysokości 3.400,00 zł. brutto;
- zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony (po okresie próbnym) - podwyższenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: administracja@oirpkoszalin.pl do dnia 10 lutego 2022 r.

W CV prosimy zawrzeć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

2022-01-12

Przekaż 1% swojego podatku za 2021 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego Fundacji Radców Prawnych Subsidio VenireFundacja Subsidio Venire nieprzerwanie od 2009 roku niesie pomoc tym radcom prawnym i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Stworzona została przez radców dla radców, aby dać wyraz jedności i solidarności środowiska. Okazała się bardzo potrzebną organizacją, która zapewnia wsparcie finansowe i materialne.


W ciągu ostatniego roku Fundacja pomogła 34 radcom prawnym, aplikantom i ich rodzinom, zrealizowała 3 ogólnopolskie spotkania integracyjne i 3 sympozja szkoleniowe dla członków naszego samorządu ? podkreśla Michał Korwek, Prezes Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire.


Z pomocy Fundacji skorzystało do tej pory wielu potrzebujących. Dzięki wspólnemu wysiłkowi osób działających w jej organach, dzięki darczyńcom, którym los innych nie jest obojętny, fundacja może realizować swoje cele. W 2021 roku z tytułu 1% Fundacja otrzymała 9 558,10 zł., a przekazała na pomoc 34 potrzebującym kwotę 19 100 zł, w tym z uzyskanych dochodów w wyniku prowadzonej działalności. Wynagrodzenie pobrane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji 0 zł (słownie: zero złotych).


Zarząd Fundacji zwraca się z prośbą do wszystkich radców prawnych i ich przyjaciół, aby nie zapominać o Subsidio Venire ? przede wszystkim w chwilach, kiedy przychodzi czas na podzielenie się swoim ciężko wypracowanym 1% podatku, ale również wtedy, kiedy ktoś ze środowiska potrzebuje pomocy.


Aby budować piękną ideę niesienia pomocy i wspierać działania Fundacji mogą Państwo:

- Przekazać 1% podatku ? po wyliczeniu podatku, który Państwo zapłacą w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać nazwę: Fundacja Radców Prawnych Subsidio Venire i numer KRS 0000326684.

- Przekazać darowiznę, którą można odpisać od podatku. Nr rachunku bankowego Fundacji 20 1750 0012 0000 0000 3860 3027 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Każdy może pomóc wskazując Fundację Subsidio Venire jako beneficjenta wpłaty 1% podatku. Im więcej osób zostanie przekonanych do przekazania 1%, tym skuteczniej Fundacja będzie działać i pomagać! Więcej informacji na temat Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire oraz przekazywanej pomocy znajduje się na stronie: www.kirp.pl


Subsidio venire - radcy radcom.
Michał Korwek Prezes Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire


2022-01-19

Aniketa

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie badającej problem wypalenia zawodowego wśród radców prawnych. Ankieta jest dość krótka (jej wypełnienie zajmuje ok 10 min) i zawiera pytania dotyczące odczuć związanych z pracą zawodową. Jej wyniki będą wykorzystywane wyłącznie w celach naukowych. Udział w badaniu jest dobrowolny i w każdym momencie można przerwać wypełnianie ankiety (wyniki nie zostają wtedy zapisane). Badanie znajduje się pod linkiem:

https://forms.office.com/r/8de95tzWjh

2022-01-19

Informacja o webinarium: Sankcje międzynarodowe a prawa człowieka: Niemożliwe połączenie - platforma ZOOM

Komisja Praw Człowieka i Komisja ds. Nadużyć Gospodarczych zapraszają na wspólne webinarium na temat "Sankcje międzynarodowe a prawa człowieka: Niemożliwe połączenie" w środę 19 stycznia o godz. 14:00 (oryginalny link tutaj: https://www.aija.org/en/event-detail/660)

W dyskusji panelowej moderowanej przez Davida Savage'a, Partnera i szefa zespołu ds. przestępstw finansowych w Stewarts w Londynie, udział wezmą Prof. Dr Philip Haellmigk, LL.M., szef butikowej kancelarii HAELLMIGK w Monachium, Konstantin Bureiko, International Counsel w Debevoise & Plimpton LLP, biuro w Londynie oraz Stéphane de Navacelle, Partner Zarządzający w Navacelle w Paryżu. Odpowiedzą oni na następujące pytania: W jaki sposób prawnicy mogą doradzać klientom, w jaki sposób najlepiej zarządzać narażeniem na sankcje, starając się jednocześnie ułatwić legalny przepływ środków do najbardziej potrzebujących?, I jak wygląda krajobraz sankcji w 2022 roku?

Wykład inauguracyjny wygłosi Sébastien Fries, Partner w Kellerhals Carrard w Genewie, który zastanowi się, czy sankcje Rady Bezpieczeństwa ONZ są poza zasięgiem gwarancji sprawiedliwego procesu i innych praw podstawowych. Fries udzieli odpowiedzi w oparciu o sprawę Al-Dulimi i Montana Management Inc. przeciwko Szwajcarii, rozpatrywaną przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wydarzenie jest otwarte i bezpłatne dla wszystkich. Aby się zarejstrować, należy kliknąć w poniższy link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLfVkYo9sL6V3YGELTWYmApBOIktlk9JmCO99aRELWbsRJmg/viewform

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link Zoom, aby połączyć się w dniu wydarzenia.

2022-01-18

Życzenia Bożonarodzeniowe2021-12-22

Komunikat dotyczący ubezpieczenia - zmiana osoby do kontaktu w WTW w sprawach szkód radców prawnych

Przesyłamy komunikat dotyczący zmiany osoby do kontaktu w WTW w sprawach szkód radców prawnych.

?Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Umową Generalną zawartą pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (aktualnie UNIQA TU SA) w dniu 11 grudnia 2019 roku, dotyczącą okresu od 2020 do 2022 roku, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów, w tym ubezpieczenie uzupełniające z sumą gwarancyjną w wysokości 300 000 EUR. Sumy gwarancyjne zostają przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów, warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod tel.: 22 318 85 38.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. do Pani Agnieszki Skrzypczak: e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113. Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2019 roku, powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa ? Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl. W przypadku spraw problematycznych oraz niejednoznacznych, z której polisy należy skorzystać, zapraszamy do kontaktu z Panią Agnieszką Skrzypczak.

Pomimo, iż Umowa Generalna skierowana jest głównie do radców prawnych, to posiada także rozwiązania umożliwiające zawarcie polisy kancelariom prawnym, w których zawód wykonują poza radcami prawnymi, także adwokaci, rzecznicy patentowi czy doradcy podatkowi.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
4. ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
5. ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
7. ubezpieczenie mienia kancelarii.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, którą uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 318 85 38 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com?

2021-12-14

X Kongres Prawa Medycznego - 2,3 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

w dniach 2-3 grudnia 2021 r., odbędzie się 10. Kongres Prawa Medycznego organizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego, tym razem w formie hybrydowej dając możliwość dołączenia stacjonarnie lub online. Udział w wydarzeniu upoważnia do otrzymania 28 punktów szkoleniowych.

Wydarzenie to od kilku lat cieszy się uznaniem wśród szerokiego grona uczestników z całej Polski reprezentujących zawody medyczne i prawnicze. Kongres po raz kolejny będzie okazją do prezentacji aktualnych zagadnień z zakresu prawa medycznego, etyki oraz problematyki praw pacjenta a także miejscem debaty na temat prawnych aspektów wykonywania świadczeń zdrowotnych. Tym razem skupimy się także na najbardziej aktualnych tematach związanych z działaniem placówek medycznych i rozliczaniem świadczeń medycznych w dobie pandemii. W gronie tegorocznych wykładowców tradycyjnie znajdą się uznani eksperci, których autorytet i bogate doświadczenie są najlepszą gwarancją wysokiego poziomu spotkania. Szczegóły dotyczące planowego wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie internetowej http://www.prawomedyczne.edu.pl/.2021-12-01

Zaproszenie do udziału radców prawnych oraz aplikantów w konferencji "Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych"

Szanowni Państwo,
w imieniu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie serdecznie zapraszam radców prawnych oraz aplikantów do udziału w dwudniowej konferencji: Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych (16-17.12.2021 r.).

(Zaproszenie-Konferencja-16-12-2021.pdf)

(program1617122021.pdf)

2021-11-23

Kurs języka migowego z dofinansowaniem dla radców prawnych

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS zwraca się z prośbą o upowszechnienie wśród swoich członków oraz osób współpracujących informacji, że istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych, a także o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.

Osoby głuche bardzo często nie mają dostępu do prawników znających język migowy.
Kursy odbywają się w średnio raz w tygodniu po południu (np. od 16.00 do 20.00).

Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie.

Ze względu na pandemię COVID-19 kurs prowadzony jest w formie wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM, co pozwala oszczędzić czas i środki, a jak praktyka pokazała jest bardzo efektywny.

Koszt kursu/etapu od jednej osoby wynosi 1000,00 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON.

Dofinansowanie do kursu w województwie zachodniopomorskim wynosi do 90% ceny kursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatek w wysokości ok. 100,00 zł.

Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a prawnicy mają taki kontakt bardzo często.

Wnioski należy przesłać do nas celem sprawdzenia na adres poczty elektronicznej, a po weryfikacji oryginał przesłać do PFRON.

Wnioski należy przesłać do nas jak najszybciej, a najpóźniej do 31.01.2022. ponieważ PFRON ma ograniczone środki i liczy się kolejność zgłoszeń. Pomagamy w wypełnieniu wniosku, który załączamy do niniejszej wiadomości.

Informacje o kursach: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy

2021-11-23

IV edycja CRIMILAW - 6-17.12.2021


W grudniu br. odbędzie się ostatnia już IV sesja programu CRIMILAW. Program, którego tematyka obejmuje europejskie prawo i postępowanie karne, kierowany jest do radców prawnych. Czwarta sesja odbędzie się w formie dwóch modułów online w terminie 6-10.12.2021 r. oraz 13-17.12.2021 r. Do udziału w CRIMILAW zaprasza Komisja Zagraniczna Krajowej Rady Radców Prawnych.

Z programem sesji, który jest identyczny dla wszystkich sesji, można zapoznać się tutaj. Tym samym do udziału zapraszamy radców prawnych, którzy nie uczestniczyli w poprzednich sesjach programu.

Celem programu CRIMILAW jest przeszkolenie w sumie 360 prawników z kilku krajów UE (w tym 60 radców prawnych z Polski) z zakresu tematyki karnej, przygotowanie materiałów szkoleniowych wieńczących cykl webinariów/ seminariów CRIMILAW, a także umożliwienie międzynarodowego networkingu.

Obecnie ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie program CRIMILAW realizowany jest online poprzez platformę do e-learningu Canvas.

Zapisy: https://www.webankieta.pl/ankieta/678156/formularz-zgloszeniowy-iv-sesja-programu-crimilaw.html

Zgłoszenia przyjmowane są do 22.11.2021 r. do godz. 12:00 Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w programie jest bezpłatny.2021-11-09

Film - "Adwokat"

Szanowni Państwo,

Komisja Zagraniczna KRRP zaprasza do obejrzenia opartego na prawdziwych wydarzeniach filmu ?Adwokat" (ang. "Civil action") prod. USA, 1998 (w roli głównej John Travolta) jako ilustracji do motta tegorocznego Europejskiego Dnia Prawnika: ?Nie ma wymiaru sprawiedliwości bez niezależnych prawników" oraz do wystąpień, które goście spotkania on line - prof. Marcin Matczak, prof. Monika Całkiewicz, prof. Aleksandra Przegalińska- Skierkowska i prof. Michał Rusinek przedstawili w temacie niezależności prawników 25 października 2021 r.
Pierwsze 200 osób, które dokona zapisu dostępowego klikając w poniższy link otrzyma kod do obejrzenia filmu.
https://www.webankieta.pl/ankieta/674828/adwokat.html

Serdecznie zapraszamy!

2021-11-09

TWINNING PRAWNIKÓW - III EDYCJA

Na prośbę przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Prawników przesyłamy informację o III edycji TWINNINGU PRAWNIKÓW:

TWINNING PRAWNIKÓW - III EDYCJA; Temat: Alternatywne mechanizmy rozstrzygania sporów ? sposób na zmniejszanie obciążeń sądów i poprawę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, udział bezpłatny.
Już po raz trzeci Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL) organizuje wyjątkowe wydarzenie - Twinning Prawników. Poprzednie edycje okazały się dużym sukcesem, skupiając adwokatów i radców prawnych ze Wschodu i z Zachodu w celu wymiany informacji aktualnych dla naszego zawodu oraz w celu nawiązywania więzi koleżeństwa i przyjaźni między uczestnikami, pochodzącymi nie tylko z różnych krajów, ale i różnych kontynentów.

Tegoroczna edycja Twinningu Prawników jest realizowana we współpracy z Radą Europy i Radą Adwokacką Armenii. Ze względu na niepewną sytuację pandemiczną i możliwy powrót ograniczeń w podróżowaniu, wydarzenie będzie w tym roku przeprowadzone online w dniu 16 października 2021 o g.10.00 CEST. Program, agenda oraz bezpłatna rejestracja są dostępne na stronie: www.twinningoflawyers.eu.

Wydarzenie to połączymy z obchodami 35-lecia naszego Stowarzyszenia, które od samego początku istnienia, pomimo "żelaznej kurtyny", szukało kontaktów z prawnikami i samorządami prawniczymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Pierwsze oficjalne kontakty ze Wschodem zostały nawiązane w 1990 roku i były sukcesywnie rozwijane w kolejnych latach. Jednym z ich przejawów była seria konferencji i seminariów o prawie europejskim, realizowana we współpracy z naszymi Okręgowymi Izbami Radców Prawnych. Obecnie kontakty te sięgają znacznie dalej, bo aż do Kaukazu i Centralnej Azji.

Tematem październikowej konferencji są: "Alternatywne mechanizmy rozstrzygania sporów - sposób na zmniejszanie obciążeń sądów i poprawę dostępu do wymiaru sprawiedliwości."

Oprócz części merytorycznej przewidujemy również część networkingową, w czasie której uczestnicy wymienią informacje o aktualnych wydarzeniach dotyczących naszego zawodu i naszych samorządów.
Językami konferencji będą angielski i rosyjski.

2021-10-18

KONKURS

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza młodych radców prawnych do udziału w konkursie na Projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych lub zmian w zakresie szkolenia aplikantów radcowskich, którego nagrodą jest udział w V edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych, które odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2021 r.

Zadaniem konkursowym jest nagranie kamerą lub telefonem (w pionie) materiału filmowego zawierającego wypowiedź, której motywem przewodnim są propozycje inicjatyw:
- zmian w zakresie szkolenia, jakie powinny być wprowadzone w toku aplikacji radcowskiej dla zwiększenia jakości i praktyczności szkolenia, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla aplikantów radcowskich, lub
- wsparcia radców prawnych i i zapewnienia lepszych warunków wykonywania zawodu radcy prawnego, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych.

Zgłoszenia, zawierające m.in. informację o numerze i dacie wpisu na listę radców prawnych, należy przesyłać do dnia 18 października 2021 r. na adres kirp@kirp.pl.

Do konkursu mogą przystąpić radcowie prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia oraz wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata

Zwycięskie prace wybierze jury w składzie: Prezes KRRP, członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP oraz Przewodniczący Komisji Aplikacji KRRP. Jury wyłoni po jednym laureacie z projektów zgłoszonych przez uczestników każdej z Okręgowych Izb Radców Prawnych, czyli maksymalnie 19 osób oraz 21 laureatów spośród pozostałych zgłoszeń uczestników. O wynikach konkursu Krajowa Izba Radców Prawnych powiadomi na stronie www.kirp.pl w terminie do 20 października 2021 r.

W przypadku pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres sito@kirp.pl.

Szczegółowy regulamin konkursu zamieszczony poniżej.

(regulamin-konkursu_v-forum-radcow-prawnych.pdf)2021-10-11

Nieruchomości wczoraj, dziś i jutro

Przypominamy o możliwości zgłaszania się do zdalnego uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Nieruchomości wczoraj, dziś i jutro", która odbędzie się 20 października 2021 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl

(Zaproszenie-nieruchomosci.pdf)2021-10-11

Dokument - Komitet Sterujący CCBE

Przekazujemy Państwu do lektury dokument przyjęty przez Komitet Sterujący CCBE o jakości świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych.

W publikowanym opracowaniu w sposób syntetyczny przedstawiono doświadczenia i wiedzę przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie służącym zapewnieniu najwyższej jakości w ramach świadczonych usług. W publikacji przedstawiono też rekomendacje, jak budować wysoką jakość i stale ulepszać procesy zachodzące w obszarze świadczenia usług prawniczych

(EN_QLT_20210625_Ensuring-Quality-in-the-Legal-Profession_OA.pdf)2021-10-11

Spotkanie online z adwokatami norweskimi

Komisja Zagraniczna OIRP w Gdańsku informuje o spotkaniu online z adwokatami norweskimi - Tomaszem Nierzwickim i Niną Natalią Bluszko w ramach cyklu spotkań z prawnikami zagranicznymi. Spotkanie odbędzie się jutro tj. 12.10.2021 o godz. 17.00 na platformie ZOOM.

Link do spotkania: (bez obowiązku wcześniejszej rejestracji)
https://oirp.gda.pl/wydarzenia/szkolenia-w-gdansku/advokat-tomasz-nierzwicki-advokat-nina-natalia-bluszko-dluznik-w-norwegii-wierzyciel-w-polsce-dochodzenie-roszczen-wg-prawa-norweskiego-2/

2021-10-08

Pomagamy Adwokatom i Adwokatkom z Afganistanu

Wszystkich, którym leży na sercu trudny los prawniczek i prawników w Afganistanie zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce zorganizowanej przez Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor #DI
Z informacji, jakie coraz rzadziej dochodzą do nas z Afganistanu wiemy, że afgańscy prawnicy są zagrożeniami aktami bestialstwa i terroru nowego reżimu. Zrzutka stanowi wyraz wsparcia polskich środowisk prawniczych i wszystkich zainteresowanych na rzecz International Bar Association.
https://zrzutka.pl/z/defensor

2021-10-06

Zaproszenie do lektury i udostępniania: "Jakość świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych"

" Przekazujemy Państwu do lektury dokument przyjęty przez Komitet Sterujący CCBE o jakości świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych.

W publikowanym opracowaniu w sposób syntetyczny przedstawiono doświadczenia i wiedzę przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie służącym zapewnieniu najwyższej jakości w ramach świadczonych usług. W publikacji przedstawiono też rekomendacje, jak budować wysoką jakość i stale ulepszać procesy zachodzące w obszarze świadczenia usług prawniczych

(EN_QLT_20210625_Ensuring-Quality-in-the-Legal-Profession_OA.pdf)2021-10-04

III sesja online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego - zgłoszenia do poniedziałku 13.09.2021 r.

W październiku br. odbędzie się III sesja programu CRIMILAW, w Polsce kierowanego do radców prawnych, którego tematyka obejmuje europejskie prawo i postępowanie karne. Trzecia sesja odbędzie się w formie dwóch modułów online w terminie 4-8.10.2021 r. oraz 11-15.10.2021 r. Do udziału w programie zaprasza Komisja Zagraniczna Krajowej Izby Radców Prawnych.
Szczegółowy program III sesji online będzie tożsamy z poprzednimi sesjami. Z programem można zapoznać się tutaj. Tym samym do udziału zapraszamy radców prawnych, którzy nie uczestniczyli w poprzednich sesjach programu.
Celem programu CRIMILAW jest przeszkolenie w sumie 360 prawników z kilku krajów UE z zakresu tematyki karnej (w tym 60 radców prawnych z Polski), przygotowanie materiałów szkoleniowych wieńczących cykl webinariów/seminariów CRIMILAW, a także umożliwienie międzynarodowego networkingu. Obecnie ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie program CRIMILAW realizowany będzie online poprzez platformę do e-learningu Canvas. Jeżeli sytuacja ulegnie poprawie, wówczas planowane są seminaria stacjonarne w wybranych krajach partnerskich programu (Włochy, Hiszpania, Francja, Węgry, Cypr, Grecja, Polska).

Zapisy: https://www.webankieta.pl/ankieta/652558/formularz-zgloszeniowy-iii-sesja-programu-crimilaw.html

Zgłoszenia przyjmowane są do 13.09.2021 r. do godz. 24:00 Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w programie jest odpłatny i wynosi 40 euro i obejmuje zarówno uczestnictwo jak i dostęp do materiałów szkoleniowych. Pobrana opłata zostanie w całości przekazana na rachunek Europejskiej Fundacji Prawników ELF jako wkład własny w program CRIMILAW, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.2021-09-10

Zaproszenie na XI Konferencję Fundacji Court Watch Polska - 24 września 2021

Przekazujemy zaproszenie od Fundacji Court Watch Polska dla radców prawnych radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie do udziału w XI Konferencji Fundacji Court Watch Polska pt. Jakie konsekwencje dla obywateli niosą ostatnie zmiany w kpc i kpk?
Poza prezentacją najnowszych wyników Obywatelskiego Monitoringu Sądów, w tym roku chcielibyśmy zaprosić Państwa do dyskusji wokół ostatnich nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania karnego oraz ich konsekwencji dla obywateli.

Więcej informacji o konferencji na stronie: https://courtwatch.pl/konferencja-2021/2021-09-10

Oferta obowiązki z ustawy pranie brudnych pieniędzy

Szanowne Kożanki/ Szanowni Koledzy
Radcowie prawni

W załączeniu do niniejszego maila, przekazuję Państwu ofertę Incaso Group Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana Pawła II 20/70 75-452 Koszalin Biurowiec Galeria Emka, KRS: 0000503873 REGON: 321497710 NIP: 6692521160 przeznaczoną dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie, która pozwoli na kompleksowe wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Oferta składa się z czterech spójnych ze sobą elementów:
1) Szkolenie w wersji e-learningowej, w rocznym dostępie, zakończone imiennym certyfikatem.
2) Procedura wewnętrzna dostosowana do profilu prowadzonej działalności.
3) Aplikacja webowa SKANER, która daje możliwość praktycznego wypełnienia zapisów procedury. Poniżej przekazuję link do wersji demo, która umożliwi wykonanie pięciu bezpłatnych odpytań (Izba otrzymała zgodę na przesłanie LINKA do wersji demo wszystkim zainteresowanym członkom Izby) https://app.aml.pl/users/sign_up
4) Dokument ocena ryzyka instytucji obowiązanej.

W trakcie trwania licencji Incaso Group Sp. z o.o. zapewni aktualizację dokumentacji, pomoc techniczną i merytoryczną. Koszt licencji dla mikro przedsiębiorstw wynosi standardowo 1299,00 zł netto/rok. Oferta dla członków Izby jest wyjątkowo korzystna i koszt rocznej licencji wynosi 500,00 zł netto/rok.

Zapraszam do lektury załącznika, w którym znajdziecie Państwo wyczerpującą informację o oferowanym nam produkcie.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z Incaso Group Sp. z o.o. proszę o kontakt z Panią Magdą Jasińską - Specjalistą ds. obsługi klienta (magda.jasinska@iaml.com.pl | +48 533 376 373).

Z poważaniem
Jolanta Czepe
Wicedziekan Rady OIRP w Koszalinie

(Oferta_izba_radców_prawnych_Koszalin.pdf)2021-08-30

Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zdecydowanie potępia brak poszanowania dla zasad prawidłowej legislacji i naruszenie przez Marszałek Sejmu art. 189 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie reasumpcji głosowania, podczas obrad Sejmu w dniu 11 sierpnia 2021 r. Takie procedowanie, to złamanie zasad praworządności oraz niszczenie podstawowych zasad demokracji.

Nie do zaakceptowania jest uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. "lex TVN". Zgodnie bowiem z treścią art. 14 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej nasze państwo gwarantuje wolność prasy oraz innych środków przekazu. Wolne i niezależne od nacisków politycznych media stanowią fundament demokratycznego państwa prawa. Ochrona pluralizmu informacyjnego leży w interesie polskich obywateli, a wszelkie próby jej pogwałcenia muszą być jednoznacznie potępione.

Apelujemy do organów władzy publicznej, by wypełniając ciążący na nich obowiązek stanowienia prawa oraz jego stosowania, stały na straży podstawowych wartości funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, zagwarantowanych zarówno w Konstytucji jak i w umowach międzynarodowych.

2021-08-13

20% zniżki od UNIQA na ubezpieczenia komunikacyjne (MOTOR) oraz mienia (HOME)

Zgodnie z informacją przekazaną przez Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. uprzejmie informujemy, iż ubezpieczyciel UNIQA przyznał radcom prawnym 20% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne (MOTOR) oraz mienia (HOME) przy zawieraniu ubezpieczeń za pośrednictwem strony internetowej https://www.uniqa.pl/. Przekazujemy kody zniżkowe: RPCAR20 - dla ubezpieczeń komunikacyjnych i RPHOME20 ? dla ubezpieczenia mienia. Aby zniżka została naliczona kody należy wpisać na stronie internetowej UNIQA przy zawieraniu ubezpieczenia.2021-08-06

XI Rajd Wodno-Lądowy "Mazury Cud Natury"

Fundacja Radców Prawnych "Subsidio venire" pod patronatem Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie organizuje w dniach od 16 do 19 września 2021 r. XI Rajd Wodno-Lądowy "Mazury Cud Natury"

Zakwaterowanie w zależności od kolejności zgłoszeń w komfortowym Hotelu "Amax" al. Spacerowa 7 (pokoje 2 osobowe, apartamenty 2 lub 4 osobowe) w Mikołajkach.

Koszt uczestnictwa obejmuje koszt podstawowy + koszt w zależności od wyboru atrakcji. Koszt podstawowy dla osoby dorosłej 697 zł
Szczegóły poniżej:

(Ogloszenie-Mikolajki-2021.pdf)

(Informacja-o-przetwarzaniu-danych-2021.pdf)

(Program-Mikolajki-2021.docx)

(Karta-zgloszenia-mazury-2021.docx)

(Zgoda-na-przetwarzanie-danych-i-wykorzystanie-wizerunku-2021.docx)2021-08-11

Lipcowo-sierpniowy numer dwumiesięcznika "Radca Prawny" oraz "Przegląd Samorządowy"

Na stronie www.kirp.pl dostępny jest już lipcowo-sierpniowy numer dwumiesięcznika "Radca Prawny". Z zawartością czasopisma można się zapoznać pod linkiem:

https://kirp.pl/wp-content/uploads/2021/08/radca_prawny_196_caloscdodatek_net2.pdf

Link do Przeglądu Samorządowego - lipiec 2021

https://preview.mailerlite.com/t2j2s6/1741358327738145143/y6t5/

2021-08-02

XII Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na XII Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej które odbędą się w dniach 30 września 2021 r. - 3 października 2021 r. w Kielcach

Zawody sportowe zostaną rozegrane w dniach 1-2 października 2021 r. w Kielcach w Hali Sportowej Politechniki Świętokrzyskiej, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7.

Wszystkie pytania w kwestiach organizacyjnych prosimy kierować do Pana Przemysława Kruka (nr tel.: 788-932-170).

(zawiadomienie_Kielce_2021.docx)

(zal_nr_1_ do_zawiadomienia_wyciag_z_regulaminu_Kielce_2021.docx)

(zal_nr_2_ do_zawiadomienia_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_Kielce_2021.docx)

(zal_nr_3_ do_zawiadomienia_OSWIADCZENIE_UCZESTNIKA_ZAWODOW_2021.docx)

(zal_nr_3a_ do_zawiadomienia_OSWIADCZENIE_UCZESTNIKA_MISTRZOSTW_OSOBA_NIEGRAJACA .docx)2021-07-26

Bezczynność organu administracji publicznej - terminy, ponaglenia, skarga do sądu, odpowiedzialność organu i funkcjonariusza - szkolenie dla radców prawnych i adwokatów

(zaproszenie_2021-08-06_online.doc)2021-07-26

Zaproszenie na trzy unikalne szkolenia Center For American Studies z rabatami dla radców prawnych i aplikantów radcowskich

Szanowni Państwo, w imieniu Center For American Studies serdecznie zapraszam radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w trzech synchronicznych i certyfikowanych szkoleniach online z ekspertami z Polski i Stanów Zjednoczonych.
Jedno ze szkoleń poprowadzi specjalnie dla Państwa amerykańska profesor prawa, Susanna Frederick Fischer. Profesor Fischer jest absolwentką Oxford, Princeton i Virginia Law School, adwokatem z uprawnieniami do wykonywania zawodu w Londynie i Nowym Jorku oraz specjalistką z zakresu umów, postępowania cywilnego i prawa własności intelektualnej. Reprezentowała klientów największych amerykańskich i brytyjskich kancelarii, włączywszy występowanie przed Izbą Lordów w Londynie. Drugie ze szkoleń współprowadzi zaś Anna Radke (polsko-amerykańska adwokat zarządzająca nowojorskim biurem kancelarii Brand Counsel, P.C. w USA, absolwentka Cornell University ? uniwersytetu prestiżowej Ivy League).

1. Szkolenie Drafting Contracts in English Made Easy!
- Cel szkolenia: Uczestnicy poznają terminologię niezbędną do sporządzania umów w języku angielskim, nauczą się skutecznie formułować jej poszczególne postanowienia oraz zrozumieją najważniejsze typy klauzul umownych, które wykorzystywane są w profesjonalnym anglojęzycznym obrocie prawnym... i wiele więcej!
- Prowadząca: Susanna Frederick Fischer ? amerykańsko-brytyjski adwokat, profesor prawa, absolwentka Princeton, Oxford i Virginia Law School.
- Termin na rejestrację z 30% rabatem dla członków Izby: 19 września.
- Formularz rejestracji: https://forms.gle/W68YzajfKocMtH866

2. Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej
- Cel szkolenia: rozwinięcie wszystkich tych kompetencji, które potrzebne są radcom prawnym w kontekście procesowym: od konstruowania argumentacji oraz przesłuchiwania świadków i biegłych, aż do wygłaszanie mowy końcowej.
- Prowadzące: dr Ewa Habzda-Siwek (prawnik, psycholog sądowy), dr Karolina Dukała (psycholog sądowy), dr Paulina Święcicka (ekspert z zakresu prawniczej autoprezentacji i praktycznej retoryki), mgr Katarzyna Bruzzanese (trenerka głosu i aktorka mająca wieloletnie doświadczenie w pracy z prawnikami).
- Termin na rejestrację z 20% rabatem dla członków Izby: 1 września.
- Formularz rejestracji: https://forms.gle/BdVSMY8EZTLgEwKL9

3. Akademia Marketingu Prawniczego
- Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia nauczą się m. in. jak tworzyć strategię biznesową i marketingową dla kancelarii, jak zbudować niepodważalną prawniczą markę oraz jak przygotowywać skuteczne strony www, oferty i prezentacje prawniczych usług w sieci.
- Prowadzący: Anna Radke (adwokat zarządzająca nowojorskim biurem kancelarii Brand Counsel, P.C. w USA, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa mediów społecznościowych, absolwentka Cornell University), Bartosz Nowacki (specjalista z zakresu projektowania i wprowadzania strategii marketingowych, oraz business development dla kancelarii i firm doradczych).
- Termin na rejestrację z 30% rabatem dla członków Izby: 25 sierpnia.
- Formularz rejestracji: https://forms.gle/5gG8e3sMmUK3Rzym7


2021-07-26

Biuletyn CCBE nr 92 maj-czerwiec w języku polskim

(PL_Newsletter_92.pdf)2021-07-23

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Nasza Koleżanka

Irena Koterba

wieloletni Radca Prawny

Wyrazy serdecznego współczucia

Koledze radcy prawnemu Szymonowi Koterbie

oraz Rodzinie i Bliskim


składają


Dziekan, Rada i radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie


Pogrzeb Zmarłej rozpocznie się we wtorek 27 lipca 2021 r. o godz. 11.20 w kaplicy starego cmentarza w Słupsku.

2021-07-21

OGŁOSZENIE DZIEKANA
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie
w sprawie złożonych wniosków o wpis na listę radców prawnych

Stosownie do przepisu § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 776/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich podaję do publicznej wiadomości, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie złożyła następująca osoba:

1. Marta Jacyno-Cukrowska

Zgodnie z § 13 cytowanej wyżej uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Anna Ignaczak
Dziekan Rady OIRP w Koszalinie

Koszalin, dnia 19 lipca 2021 r.

2021-07-19

Ankieta - dobrowolne ubezpieczenia radców prawnych

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy ankietę przygotowaną przez Willis Towers Watson z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie. Uzyskane informacje pozwolą Krajowej Izbie Radców Prawnych określić zakres ewentualnego rozszerzenia oferty ubezpieczeń dobrowolnych dla Okręgowych Izb Radców Prawnych w ramach umowy generalnej z UNIQA.

Wypełnioną ankietę proszę odesłać na adres kirp@kirp.pl w terminie do dnia 28 lipca 2021 r.

(Ankieta-WillisTowers.docx)2021-07-15

OGŁOSZENIE DZIEKANA
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie
w sprawie złożonych wniosków o wpis na listę radców prawnych

Stosownie do przepisu § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do uchwały nr 776/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich podaję do publicznej wiadomości, że wniosek o wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie złożyły następujące osoby:

1. Anna Polek
2. Katarzyna Marcinkowska
3. Daria Palimonka-Krajewska
4. Joanna Mojska
5. Jakub Sołtys


Zgodnie z § 13 cytowanej wyżej uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych, zgłoszone zastrzeżenie dołączone zostanie do akt sprawy.

Anna Ignaczak
Dziekan Rady OIRP w Koszalinie

Koszalin, dnia 14 lipca 2021 r.

2021-07-14

Informacja - pismo Ministra ds. Unii Europejskiej - nabór na urząd sędziego TSUE do 19.07.2021 r

Szanowni Państwo,

w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek oraz Przewodniczącym Komisji Praw Człowieka KRRP Panem Bartłomiejem Tkaczem, przekazujemy pismo Ministra ds. Unii Europejskiej Pana Konrada Szymańskiego, dotyczące naboru na urząd sędziego TSUE na kadencję 2021-2027.

(PismoMiniste-ds-Unii-Europejskiej-02-07-2021.pdf)2021-07-11

Elektroniczny e-KRS

Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To przełomowe ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy wszystkie sprawy związane z rejestrem załatwią szybko i wygodnie przez Internet.

Teraz wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS będą składane elektronicznie. Przyśpieszy to rejestrację spółek, pozwoli uzyskać pełną dokumentację w sposób elektroniczny, odciąży sądy rejestrowe i ułatwi komunikację z nimi. Katalog e-usług związanych z rejestrem to:

- składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS;
- składanie pism procesowych do sądu rejestrowego;
- zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF;
- elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym;
- przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS;
- udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS.

Do korzystania z nowego e-KRS służą:

Portal Rejestrów Sądowych
https://prs.ms.gov.pl/

Repozytorium Akt Rejestrowych
https://rar.ms.gov.pl/

2021-07-06

Dzień Radcy Prawnego2021-07-06

OBSIL

Poniżej zamieszczamy informację OBSIL dotyczącą doręczenia pism sądowych przez portal informacyjny

(Informacja-OBSIL-doreczenia-pism-sadowych-przez-portal-infromacyjny-28.06.2021.pdf)2021-06-29

Tour de Konstytucja Koszalin

Informujemy, że w dniach:
- 6 lipca o godz. 18:00 w Kołobrzegu na Skwerze Pionierów
(https://www.facebook.com/events/136987181862704/)
- 7 lipca o godz. 16:30 w Koszalinie Parku Książąt Pomorskich w Ogrodzie Różanym
(https://www.facebook.com/events/502414894238166/?active_tab=about)
- 8 lipca o godz. 17:00 w Ustce na Placu Wolności,
- 9 lipca o godz. 12:00 w Lęborku na Placu Pokoju,
- 9 lipca o godz. 17:00 w Słupsku na Placu Zwycięstwa,
- 10 lipca o godz. 12:00 w Bytowie przy ul. Zamkowej 1,
- 10 lipca o godz. 17:00 w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej 1,

- 11 lipca o godz. 12:00 w Czarnem na Placu Wolności 1, odbędzie się Tour de Konstytucja PL Organizatorami wydarzenia w Koszalinie są Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenia Era Kobiet i VivaMy. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Adam Bodnar oraz sędzia Paweł Juszczyszyn, prowadzić spotkanie będzie sędzia Marta Knotz. Wydarzeniu towarzyszyć będą: wystawa grafik sędziego Arkadiusza Krupy, konkurs konstytucyjny, stoliki obywatelskie - indywidualne rozmowy z prawnikami, aktywistami, gośćmi.

Celem tego niezwykłego wydarzenia jest popularyzacja zapisów Konstytucji i praktyki ustrojowej wytworzonej przez ponad 20 lat obowiązywania obecnej ustawy zasadniczej.
Wstęp wolny

2021-06-29

Kryształowe Serce Radcy Prawnego - głosowanie internautów rozpoczęte

W imieniu Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu internetowym Konkursu ?Kryształowe Serce Radcy Prawnego? celem wyboru Laureata w Kategorii ?Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc?. Poniżej treść zaproszenia Prezesa KRRP: Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że znane są już nazwiska radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy ubiegają się o jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski - "Kryształowe Serce Radcy Prawnego".

Nowością w tej edycji Konkursu jest wybór Laureata w Kategorii "Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc". Laureat zostanie wyłoniony spośród wszystkich nominowanych osób w wyniku głosowania internetowego, w którym udział może wziąć każdy.

Na stronie internetowej https://krysztaloweserce.kirp.pl/glosowanie/ znajdą Państwo charakterystyki wszystkich 21 kandydatów. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z nimi i oddania swojego głosu, na osobę, która w Państwa ocenie najbardziej zasługuje na wyróżnienie w tej kategorii.

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie powyższych informacji w Państwa izbach za pośrednictwem wewnętrznych środków komunikacji i zachęcanie członków naszego samorządu do oddawania głosów.

Więcej informacji dotyczących XIII edycji Konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" znajdą Państwo na stronie Konkursu www.krysztaloweserce.kirp.pl oraz social mediach KIRP.

Głosowanie zostało uruchomione i potrwa do 1 lipca br. do północy.

Z wyrazami szacunku
Włodzimierz Chróścik - Prezes KRRP

2021-06-23

Kasy rejestrujące (fiskalne) online od dnia 1 lipca 2021 r.

W związku z obowiązkiem prowadzenia od dnia 1 lipca 2021 r. ewidencji sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przy wykorzystaniu kas rejestrujących (fiskalnych) online, w miejsce kas tradycyjnych, przekazujemy Państwu istotne informacje, w tym zakresie.

(Kasy-rejestrujace(fiskalne)online-od-dnia-1-lipca-2021-r.pdf)2021-06-19

WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 18-21 maja 2021 r. przez Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Koszalinie

(wynik-egzaminu-2021.pdf)2021-06-19

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora SO w Słupsku

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie A-0001-116/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2.

(Zarzadzenie-A0001-116-21.pdf)2021-06-16

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym webinarium (28-29.06.2021)- Przeciwdziałanie radykalizacjiPolska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprasza pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, prokuratorów, sędziów i prawników do udziału w bezpłatnym, dwudniowym webinarium, które odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2021 roku.

Webinarium będzie miało formę czterogodzinnego wydarzenia podczas, którego - pierwszego dnia - zostanie poruszona problematyka związana z budowaniem świadomości w zakresie podejmowania interwencji w obszarze przeciwdziałania radykalizacji przez ww. grupę odbiorców. Drugiego dnia omówione zostanie znaczenie ochrony danych osobowych przez właściwe organy w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz odbywaniem kary. Każdego dnia odbędzie się moderowany panel dyskusyjny z udziałem uczestników, pogłębiający poruszaną tematykę. Wydarzenie będzie miało formę online, w języku polskim.

ZAREJESTRUJ SIĘ2021-06-14

Zaproszenie

OIRP w Rzeszowie organizuje wydarzenie z cyklu LEGALTECH MEET & TALK pt. "LegalTech - stan obecny i perspektywy w UE".

Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom we wtorek 8 czerwca, w godz. 16:00-19:30.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: info@oirp.rzeszow.pl z dopiskiem w tytule: "LegalTech Meet & Talk - 08.06.2021".
Zgłoszenia na udział w spotkaniu należy przesyłać do poniedziałku 7 czerwca.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, spotkanie prowadzone będzie w j. angielskim.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej OIRP w Rzeszowie:
https://www.oirp.rzeszow.pl/aktualnosci/najnowsze-aktualnosci/art-1813,-zaproszenie-na-webinarium-.html

2021-06-07

Nowy dwumiesięcznik Radca prawny

Na stronie www.kirp.pl dostępny jest już majowo-czerwcowy numer dwumiesięcznika "Radca Prawny". Z zawartością czasopisma można się zapoznać pod linkiem:
https://kirp.pl/wp-content/uploads/2021/06/radca_prawny_nr_195_dodatek-aplikacyjny-1.pdf

Jednocześnie w imieniu mec. Jowity Pilarskiej-Korczak, redaktor naczelnej ?Radcy Prawnego?, zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do redakcji naszego pisma informacji o wydarzeniach, jakie są planowane lub miały miejsce w Państwa okręgowej izbie, a o których chcielibyście Państwo poinformować członków samorządu również z innych izb. Będę zobowiązana za zgłaszanie tematów do 18 czerwca br., abyśmy mogli uwzględnić je w szpiglu kolejnego numeru, oraz przesyłanie gotowych tekstów ze zdjęciami do 9 lipca br. na adres e-mail: radca.prawny@kirp.pl

2021-06-07

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych - ANKIETA

W związku z procedowaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian związanych z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych oraz aktywnym uczestniczeniem samorządów prawniczych w rozmowach na temat kształtu nowego portalu, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka chciałaby poznać opinię radców prawnych i adwokatów dotyczącą użyteczności, funkcjonalności i praktycznego stosowania tego narzędzia.

Prosimy o odpowiedź na kilka krótkich pytań, w jak najszybszym terminie. Ankieta jest anonimowa i przewidziana dla radców prawnych i adwokatów.

https://kirp.pl/portal-informacyjny-sadow-powszechnych-ankieta/2021-05-21

Bezpłatny kurs programu HELP nt. etyki dla sędziów, prokuratorów i prawników - CoE HELP online course on "Ethics for Judges, Prosecutors and Lawyers"

Rada Europy w ramach programu HELP oferuje bezpłatny kurs nt. etyki dla sędziów, prokuratorów i prawników. Kurs trwa 9 godzin i jest dostępny na platformie e-learningowej programu HELP: http://help.elearning.ext.coe.int/

Pod tym linkiem dostępna jest informacja o ww. kursie w formie krótkiego materiału filmowego: https://vimeo.com/540560904m

Szczegółowy program kursu dostępny jest na stronie internetowej Rady Europy: https://www.coe.int/en/web/help/-/council-of-europe-new-help-online-course-on-ethics-for-judges-prosecutors-and-lawyers

Kurs dostępny jest jedynie w j. angielskim, jednak ma zostać rozszerzony prawdopodobnie także o inne języki.

2021-05-20

Zaproszenie z OIRP w Gdańsku na webinarium 27.05.2021 r. z byłym sędzią TSUE Allanem Rosasem

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku udostępni 500 miejsc na to wydarzenie, nie ma wcześniejszych zapisów, wystarczy zalogować się do Zooma. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://oirp.gda.pl/aktualnosci/ogolne/spotkanie-z-prawnikiem-zagranicznym-allan-rosas-sedzia-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej/

Webinarium odbędzie się w czwartek 27 maja br. w godz. 17.00-19.00.

2021-05-20

Zaproszenie na wykład online z Louisem Buchmanem - 24.05.2021 r. godz. 18.00-19.00Komisja Aplikacji KRRP wraz Komisją Zagraniczną oraz Komisją Praw Człowieka zaprasza aplikantów wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych na pierwsze spotkanie w ramach cyklu spotkań z prawnikami zagranicznymi.

Temat spotkania: The lawyer as an advisor to businesses generally. The lawyer as an advisor on business and human rights specifically.

Wykładowca: Louis Buchman, adwokat, arbiter, mediator z wieloletnim doświadczeniem. Wpisany na listę adwokatów Izby w Paryżu, Nowym Yorku oraz Międzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju. Specjalista w zakresie międzynarodowych kontraktów handlowych, prawa własności intelektualnej, sporów sądowych, arbitrażu i mediacji. Autor licznych publikacji prawniczych. Sprawował wiele funkcji w stowarzyszeniach prawniczych francuskich i europejskich (CCBE). Więcej informacjii:
https://www.lexforce.paris

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 24 maja 2021 r. w godz. 18.00-19.00.

Wykład organizowany jest przez Krajową Radę Radców Prawnych w ramach cyklu comiesięcznych wideospotkań z wybitnymi prawnikami zagranicznymi z przeznaczeniem dla aplikantów radcowskich, o których więcej przeczytają Państwo na stronie KRRP: https://kirp.pl/inspirujace-wyklady-z-wybitnymi-prawnikami-zagranicznymi-nowy-cykl-wideospotkan-dla-aplikantow-radcowskich-2/

Wykład odbędzie się na platformie Zoom Webinar a udział jest bezpłatny i otwarty dla aplikantów radcowskich ze wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych. Wykłady będą prowadzone w języku angielskim, co będzie okazją nie tylko do zdobycia cennej wiedzy, ale także do przełamywania barier językowych.

Serdecznie zapraszamy!

Rejestracja możliwa jest jedynie poprzez formularz online: FORMULARZ REJESTRACYJNY2021-05-17

Siedem wolnych miejsc do udziału w II sesji programu CRIMILAW

Informujemy, że pozostało jeszcze 7 wolnych miejsc dla radców prawnych do udziału w drugiej sesji programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego w terminie 7-18 czerwca 2021 r. Uczestnictwo wiąże się z opłatą 40 euro. Program pozwala na poszerzenie wiedzy i zdobycie ciekawych międzynarodowych kontaktów.

Zgłoszenia przedłużono do 20 maja 2021 roku.

Link zgłoszeniowy:
https://www.webankieta.pl/ankieta/629302/formularz-zgloszeniowy-ii-sesja-programu-crimilaw.html

Informacja na stronie internetowej KIRP:
https://kirp.pl/ii-sesja-online-programu-crimilaw-nt-europejskiego-prawa-i-postepowania-karnego-zgloszenia-do-czwartku-13-05-2021-r/

(Zgloszenia-do-programu-CRIMILAW-II-sesja.pdf)2021-05-17

Wykaz członków #OIRPKoszalin

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem członków #OIRPKoszalin, którzy również działają w samorządzie radcowskim na szczeblu krajowym.
2021-05-05

Zaproszenie Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

Zaproszenie Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych do udziału w konsultacjach zmierzających do powołania Stałego Sądu Polubownego przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do dnia 14 maja 2021 r. na adres email: kirp@kirp.pl i do wiadomości na adres e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl

(Pismo_Prezesa_KRRP_w_sparwie_sadu_polubownego_przy_KRRP.pdf)2021-04-29

Zgłoszenie kandydata na likwidatora "Panakeja" i zgłoszenie kandydata na likwidatora "Zrównoważony Rozwój"

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Radcowie prawni

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwrócił się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie o wskazanie kandydata na likwidatora Stowarzyszenia "PANAKEJA" KRS 407770.

Zgłoszenia do pełnienia funkcji likwidatora proszę składać w terminie do dnia 10 maja 2021 r. na adres e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl

Z wyrazami szacunku,
Dziekan Rady OIRP w Koszalinie
Anna Ignaczak
Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Radcowie prawni

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwrócił się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie o wskazanie kandydata na likwidatora Stowarzyszenia "Zrównoważony Rozwój" KRS 245740.

Zgłoszenia do pełnienia funkcji likwidatora proszę składać w terminie do dnia 10 maja 2021 r. na adres e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl

Z wyrazami szacunku,
Dziekan Rady OIRP w Koszalinie
Anna Ignaczak

2021-04-22

Pomoc socjalna Członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w 2021 r.

Szanowni Państwo,
Radcowie prawni,
Aplikanci radcowscy,

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie podjęła w dniu 31 marca 2021 r. Uchwałę nr 84/XI/2021 w sprawie trybu udzielania pomocy socjalnej członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.
Udzielając pomocy socjalnej uwzględnia się sytuację materialną osoby, której wniosek dotyczy oraz wysokość środków przeznaczonych na pomoc socjalną w budżecie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.
W załączeniu uchwała Rady OIRP w Koszalinie, wzór wniosku o dzielenie pomocy, klauzula informacyjna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Z wyrazami szacunku,
Anna Ignaczak
Dziekan Rady OIRP w Koszalinie

(Uchwała Rady OIRP w Koszalinie nr 84/XI/2021 - w sprawie udzielania pomocy socjalnej Członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.pdf)

(Załącznik do uchwały Nr 84-wzór wniosku o udzielenie pomocy socjalnej.docx)

(Klauzula informacyjna zgoda RODO do wniosku.docx)

2021-04-19

Informacja o otwartych zapisach - międzynarodowe szkolenie dla prawników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF)

Międzynarodowe szkolenie dla prawników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF). Zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich!

Komisja Zagraniczna KRRP informuje, że w ramach kontraktu przyznanego przez Komisję Europejską, Europejska Fundacja Prawników (ELF) oraz Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) organizują szkolenia online dla prawników na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML/CTF).
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć pod linkiem: http://aml4lawyers.eu

Webinaria obejmować będą wszystkie istotne aspekty prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczące problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML/CTF), takie jak ocena ryzyka, tajemnica zawodowa, obowiązki sprawozdawcze i kwestie transgraniczne. Szkolenie jest otwarte dla prawników ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i jest bezpłatne. Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom i trwać będzie cztery godziny (9.00-13.00). Obowiązuje rejestracja ? na prośbę ELF oraz CCBE, Krajowa Izba Radców Prawnych zbiera zgłoszenia od zainteresowanych udziałem radców prawnych i aplikantów radcowskich. Konieczna jest znajomość języka angielskiego lub francuskiego. Szczegółowy program dopiero zostanie opublikowany.

Radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy zaproszeni są do udziału ww. webinariach w następujących terminach:

- W piątek 4 czerwca 2021 r. w języku francuskim (Zoom, godz. 9.00-13.00), link rejestracyjny na webinarium: https://www.webankieta.pl/ankieta/617820/formularz-zgloszeniowy-webinarium-amlctf-j-francuski.html

- W poniedziałek 28 czerwca 2021 r. w języku angielskim (Zoom godz. 9.00-13.00), link rejestracyjny na webinarium: https://www.webankieta.pl/ankieta/617790/formularz-zgloszeniowy-webinarium-amlctf-j-angielski.html

Termin przesyłania zgłoszeń: poniedziałek 3 maja 2021 r. godz. 24.00 Udział w ww. webianariach jest bezpłatny, serdecznie zapraszamy!

2021-04-13

Zgłoszenia kandydatów na likwidatora

Koszalin, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Radcowie prawni

Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwrócił się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie o wskazanie kandydata na likwidatora Instytutu Rzeczoznawstwa Motoryzacyjnego, KRS nr 314369, sygn. akt: VII Ns Rej. KRS 17697/20/808.

Zgłoszenia do pełnienia funkcji likwidatora proszę składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl

Z wyrazami szacunku,
Dziekan Rady OIRP w Koszalinie
Anna Ignaczak

2021-04-10

Informacja o programie stypendialnym Akademii Prawa Europejskiego ERA (Trewir, Niemcy)

Program stypendialny Akademii Prawa Europejskiego ERA - zgłoszenia otwarte!

Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA oferuje program stypendialny dla prawników, sędziów, prokuratorów oraz urzędników z państw członkowskich UE lub krajów kandydujących.

Szczegółowe informacje na stronie KIRP

2021-04-06

Życzenia świąteczne
2021-04-02

Doręczenia elektroniczne - pismo oraz raport OBSiL KRRP z dnia 30.03.2021

Poniżej zamieszczamy pismo Kierownika Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP w sprawie doręczeń elektronicznych oraz raport o e-Doręczeniach

(Pismo Kierownika OBSiL KRRP-doręczenia elektroniczne-Raport.pdf)

(Doręczenia elektroniczne-Raport OBSiL KRRP-30.03.2021.pdf)2021-03-31

Ogólnopolski Konkurs "Ambasador Mediacji"Uprzejmie informujemy, iż ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu "Ambasador Mediacji", nad którym patronat objęła gazeta gazetaprawna.pl

Zapraszamy do zgłaszania uczestników konkursu. Można to zrobić do 15 kwietnia 2021 roku. Przypominamy, że zgodnie z nowym regulaminem do udziału w Konkursie mogą być nominowane nie tylko osoby fizyczne ( np. sędziowie, radcy prawni, jak to miało miejsce w ubiegłym roku ), ale także podmioty, które w danym roku w szczególny sposób wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje (np. miasta, gminy, stowarzyszenia i inne ). W toku drugiej edycji konkursu uprawnione do zgłaszania kandydatów do tytułu "Ambasador Mediacji" są ośrodki mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci ?Ośrodki Mediacji Radców Prawnych?


2021-03-29

Zaproszenie do zgłaszania się do pełnienia funkcji likwidatora.

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Radcowie prawni

Uprzejmie informuję, że Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwrócił się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z prośbą o wskazanie kandydatów na likwidatorów dla dwóch stowarzyszeń, pod nazwą:

1) Stowarzyszenie Obrony Praw Obywatelskich, sygn. akt: VII Ns Rej. KRS 21828/19/771;
2) Stowarzyszenie Klubu Seniora "Promyk Prawdziwy", sygn. akt: VII Ns Rej. KRS 38091/17/901.

Zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji likwidatora przyjmowane będą w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 r., na adres e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl

Z wyrazami szacunku,
Dziekan Rady OIRP w Koszalinie
Anna Ignaczak

2021-03-25

Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w I sesji online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego - zgłoszenia do 03.03.2021 r. godz. 24.00
Zgłoszenia otwarte są do środy 3 marca do godz. 24.00.

Link zgłoszeniowy: https://crimilaw.webankieta.pl/

Informacja na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-i-sesji-online-programu-crimilaw-nt-europejskiego-prawa-i-postepowania-karnego-zgloszenia-do-03-03-2021-r-godz-24-00/


Szczegółowe informacje:

(CRIMILAW-zgloszenie.pdf)

2021-02-26

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV


(zarządzenie-36-21.pdf)

2021-02-26

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - bezpłatne dyżury radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

W związku z obchodzonym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw i obchodami "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w dniach 22 - 28 lutego 2021 r., radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie aktywnie włączają się w działania mające na celu pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Radcowie prawni udzielać będą nieodpłatnych porad prawnych w dniach 22 - 26 lutego 2021 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie przy ul. Jedności 5, w siedzibach swoich Kancelarii, jak również w formie telefonicznej. Szczegółowe informacje przedstawia harmonogram dyżurów świadczonej pomocy prawnej przez radców prawnych, uwzględniający miejsce pełnienia dyżurów oraz telefony kontaktowe poszczególnych radców.

Radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zachęcamy do rozpowszechniania niniejszej informacji, celem dotarcia z pomocą prawną do jak najszerszego grona osób potrzebujących.

Aleksandra Gibuła
Wicedziekan
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

(Harmonogram-dyzurow-radcow-prawnych-OIRP-Koszalin-TydzienPomocyOsobomPokrzywdzonymPrzestepstwem.pdf)

2020-02-18

APEL O 1% PODATKU2021-02-17

Zaproszenie - Konferencja online w piątek 26.02.2021 r. o godz. 12.00 "Brexit - jego wpływ i wyzwania dla prawników"

Krajowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu zapraszają na dwujęzyczne (polsko-angielskie) wydarzenie online w piątek 26.02.2021 r. o godz. 12.00 pt. "Brexit i jego wpływ oraz wyzwania dla prawników".

Komunikat o konferencji został także opublikowany na stronie internetowej KIRP:
(https://kirp.pl/rejestracja-otwarta-konferencja-online-brexit-i-jego-wplyw-oraz-wyzwania-dla-prawnikow/)2021-02-17

Szkolenie - Zostań mediatorem

Uprzejmie informujemy o trwających zapisach na szkolenie z mediacji podstawowej "Zostań mediatorem" organizowane po raz 22 przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy, w formie on-line na platformie zoom.

Termin szkolenia: 26,27,28 marzec 2021r. 9,10,11 kwiecień 2021r. piątki od godź. 13.00-19.30, soboty, niedziele od 9.00-16.00

Czas trwania: 40 godzin zegarowych, grupy do 20 osób
Cena: 1600zł.
Zapisy do 19.03.2021r.

Szczegóły poniżej:
(Zostań mediatorem on-line - Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (oirp.bydgoszcz.pl))

2021-02-15

Komunikat dotyczący ubezpieczenia na 2021 rok

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż Umowa Generalna zawarta pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w dniu 11 grudnia 2019 roku w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC radców prawnych obowiązuje nadal na niezmienionych zasadach, przy czym sumy gwarancyjne podane w EUR zostają przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w dniu 4 stycznia 2021r. zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów na 2021 roku, warunków aktualnej Umowy Generalnej, w tym oferty ubezpieczeń dobrowolnych a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod tel.: 22 318 85 38.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. do Pana Tomasza Mianowskiego: e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 723 330 343. Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa ? Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl . W przypadku spraw problematycznych oraz niejednoznacznych, z której polisy należy skorzystać, zapraszamy do kontaktu z Panem Tomaszem Mianowskim.

W ramach Umowy Generalnej, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych za którego została odprowadzona składka. Składka ubezpieczeniowa pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł rocznie (19 zł miesięcznie).

W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą , którą uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 318 85 38 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com

Pomimo, iż Umowa Generalna skierowana jest głównie do radców prawnych, to posiada także rozwiązania umożliwiające zawarcie polisy kancelariom prawnym, w których zawód wykonują poza radcami prawnymi, także adwokaci, rzecznicy patentowi czy doradcy podatkowi.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie :
1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
4. ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR,
5. ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
7. ubezpieczenie mienia kancelarii.2021-02-09

Rusza IX edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Rusza IX edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich
Skuteczny prawnik musi dysponować szeregiem umiejętności interpersonalnych, w tym z całą pewnością, kluczowe są kompetencje negocjacyjne. Jak radzą sobie z nimi aplikanci radcowscy, którzy już niedługo staną w konfrontacji z zawodową rzeczywistością? O tym przekonamy się podczas IX edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Rejestracja uczestników startuje 15 lutego o godzinie 12.00 na stronie http://turniej.kirp.pl.

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych, doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W dotychczasowych edycjach wzięło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich. Tegoroczna edycja, w związku z sytuacją epidemiczną, odbędzie się w całości w formie on-line.

Zapraszamy trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich z tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Na zgłoszenia czekamy 15 marca. UWAGA! W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które w jednej z poprzednich edycji były członkami zespołów zakwalifikowanych do finału.

Aby przejść do kolejnego etapu każdy z zarejestrowanych uczestników zobowiązany jest dołączyć do swojego zgłoszenia zaświadczenie ukończenia e-learningowego kursu - Negocjacje dla prawników - praktyczny przewodnik dla radców prawnych?. Kurs jest dostępny bezpłatnie na platformie https://e-learning.kirp.pl. Na ukończenie kursu, pobranie z platformy e-learningowej zaświadczenia i dołączenie go do zgłoszenia na stronie turnieju uczestnicy mają czas do 18 marca.

Kolejny etap Turnieju, to etap półfinałowy, który będzie miał formę quizu negocjacyjnego on-line i odbędzie się 20 marca o godz. 12:00. Data finału zostanie ogłoszona na stronie turnieju po zakończeniu etapu półfinałowego.

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin dostępne są na stronie Turnieju http://turniej.kirp.pl2021-02-01

Zaproszenie

Zaproszenie na trzy webinaria programu TRALIM2 nt. prawa migracyjnego i azylu (Grecja, Włochy i Hiszpania) - zgłoszenia do 10.01.2021 r.
Komisja Zagraniczna KRRP i Komisja Praw Człowieka KRRP zapraszają na trzy webinaria dotyczące problematyki migracji i azylu, które odbędą się w dniach: 26 stycznia 2021 r., 3 lutego 2021 r. oraz 4 lutego 2021 r. realizowane w ramach programu TRALIM2 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

- 26 stycznia 2021 r. "TRALIM GREECE: Online training event for presenting the Greek legal system regulating immigration and asylum"

- 3 lutego 2021 r. "TRALIM ITALY: Online training event for presenting the Italian legal system regulating immigration and asylum"

- 4 lutego 2021 r. "TRALIM SPAIN: "Online training event for presenting the Spanish legal system regulating immigration and asylum"

Ważne informacje:
- Udział radczyń i radców prawnych jest bezpłatny, ze względu na dofinansowanie ze środków UE prosimy jednak o podjęcie wiążącej decyzji o uczestnictwie.
- Webinaria realizowane będą w języku angielskim poprzez platformy Zoom lub Webex.
- Szczegółowy program webinariów znajdą Państwo w załączeniu oraz pod linkiem: https://kirp.pl/zaproszenie-na-trzy-webinaria-programu-tralim2-nt-prawa-migracyjnego-i-azylu-grecja-wlochy-i-hiszpania-zgloszenia-do-10-01-2021-r/
Każde webinarium trwać będzie 4 godziny.
- Główni organizatorzy tj. Europejska Fundacja Prawników ELF wraz z Izbami w Hiszpanii, Grecji oraz Włoszech wystawią także dyplomy uczestnictwa.
- Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają do niedzieli 10 stycznia 2021 r. do godz. 24.00, rejestracja możliwa jest jedynie pod linkiem: https://webinariatralim2.webankieta.pl/2021-01-06

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl