0 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie - Aktualności

Aktualności


Konferencja

Poniżej zamieszczamy newsletter z informacją o konferencji "Praskie dni prawa europejskiego", która odbędzie się w Pradze w terminie od 7 do 8 czerwca 2018 r.

Podczas konferencji poruszona zostanie m.in. problematyka Brexitu, wolnego przepływu osób, prawa własności intelektualnej i spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie internetowej konferencji: http://eulawprague.eu/. Jednym ze współorganizatorów jest Akademia Prawa Europejskiego ERA (Academy of European Law).

Newsletter konferencji oraz dane kontaktowe do organizatora dostępne są tutaj

2018-03-13

Kurator

Ogłoszenie w całości
(pobierz plik typu Acrobat Reader 269 KB)

2018-02-20

CCBE luty 2018

Zamieściliśmy kolejny numer newslettera CCBE za luty 2018 r.

Ogłoszenie w całości
(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,8 MB)

2018-03-12

Rusza VI edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Już w czwartek 1 marca rozpoczyna się rejestracja uczestników VI edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Do 31 marca zarejestrować się mogą trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Aby zarejestrować zespół należy wejść na stronę http://turniej.kirp.pl . Strona dostępna będzie od 1 marca od godz. 10:00. Po rejestracji każdy uczestnik musi przejść kurs e-learningowy "Negocjacje dla prawników - praktyczny przewodnik dla radców prawnych", dostępny na stronie http://turniej.kirp.pl i pobrane z platformy e-learningowej zaświadczenie o przebyciu kursu dołączyć do dnia 7 kwietnia na stronie turnieju.

Etap półfinałowy - quiz negocjacyjny online - odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00.
Finał turnieju odbędzie się w maju w siedzibie KIRP w Warszawie ( data zostanie podana w późniejszym terminie).

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin dostępne są na stronie Turnieju http://turniej.kirp.pl

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W jury turnieju zasiadają m.in.: Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień oraz prof. Stanisław Sołtysiński. W dotychczasowych edycjach turnieju wzięło udział kilkuset aplikantów radcowskich. Do tej pory najlepszymi negocjatorami okazali się aplikanci z Krakowa, którzy aż 5-krotnie zwyciężyli w turnieju.
,br /> Udział w Turnieju rozwija przede wszystkim zdolności komunikacyjne i umiejętności interpersonalne, co jest szczególnie ważne w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Pozwala nie tylko realizować cel klienta, jakim jest bezpieczne funkcjonowanie w obrocie prawnym, ale też wpływa na zwiększenie naszej konkurencyjności rynkowej. Przy stale wzrastającej świadomości społecznej i prawnej społeczeństwa dodatkowe narzędzia w ręku profesjonalnego prawnika są bardzo cenne ? podkreśla Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP.

Plakat
(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,86 MB)

2018-03-04

FBE INTERNATIONAL YOUNG LAWYERS" HUMAN RIGHTS ORATORY COMPERITION, POZNAŃ 23-24.03.2018

Europejska Federacja Izb Prawniczych (FBE) przy udziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu jako Izby goszczącej Komisję Praw Człowieka i Wolności FBE organizuje pierwszą edycję Międzynarodowego Krasomówczego Konkursu Praw Człowieka dla młodych Prawników do 26 roku życia, Poznań 23-24 marca 2018 roku.
Motywem przewodnim Konkursu jest "DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA(1948-2018)".

Proszę o zapoznanie się z załączonymi do tej informacjami zasadami uczestnictwa. W porozumieniu jak i przy akceptacji Izby macierzystej proszę o zgłoszenie udziału delegowanego Prawnika.

Z danej Izby może wziąć udział maksymalnie dwóch reprezentantów. Termin składania aplikacji na adres szkolenia@poznan.oirp.pl do dnia 02 marca 2018 roku.

Załączniki

1. (pobierz plik typu MS Word 95 KB)

2. (pobierz plik typu MS Word 50 KB)

3. (pobierz plik typu MS Word 104 KB)

4. (pobierz plik typu MS Word 90 KB)

2018-02-24

Kurator

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - Zamiejscowym Oddziale Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa w Słupsku...

Ogłoszenie w całości
(pobierz plik typu Acrobat Reader 858 KB)

2018-02-20

Komunikat Dziekana

KOMUNIKAT DZIEKANA
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

Stosownie do przepisu § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich podaję do publicznej wiadomości, że o wpis na listę radców prawnych - ubiegają się następujące osoby:

Adwokat Beata Kwardys

DZIEKAN

Romuald Baranowicz

2018-02-23

VII edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL)

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród radców prawnych z Państwa Izby informacji o szkoleniu na mediatora certyfikowanego, które odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 14-19 kwietnia 2018 r.
Poniżej treść informacji o szkoleniu oraz link informacyjny:
http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/wiosenna-szkola-mediacji-2/

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Wiosenną Szkołę Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Termin: 14-19 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Kazimierz Dolny, Villa Bohema, ul. Małachowskiego 12
Cena: 2.500 zł + VAT , tj. 3075 zł (cena obejmuje noclegi, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe)

UWAGA! 10% RABATU dla osób, które zarejestrują się do 10 marca.

Link do rejestracji:
http://wsm2018.badanie.net/

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 marca. Liczba miejsc ograniczona. Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów

2018-02-21

VII edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL)

Informujemy, że rozpoczęła się kolejna, VII edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL) organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan w Warszawie przy współpracy z Young Arbitration Practitioners Poland (YAPP) skierowanego do aplikantów adwokackich i radcowskich.

KAL jest konkursem typu moot court. Polega na przygotowaniu przez uczestników rozwiązania kazusu inspirowanego realnymi postępowaniami arbitrażowymi. KAL pozostaje największym w Polsce konkursem tego typu adresowanym do aplikantów. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: pisemnym, w którym zadaniem uczestników jest sporządzenie pozwu i odpowiedzi na pozew oraz ustnym, w którym uczestnicy biorą udział w symulacji rozprawy arbitrażowej w roli pełnomocników stron.

Serdecznie zapraszamy aplikantów z Państwa Izby do udziału KAL 2018. Jednocześnie, w celu rozpowszechnienia informacji o tegorocznej edycji, będziemy serdecznie wdzięczni za poinformowanie aplikantów o Konkursie, w szczególności poprzez publikację załączonego ogłoszenia na stronie internetowej Państwa Izby i/lub rozesłanie załączonego ogłoszenia do wszystkich aplikantów drogą e-mail lub przez inne kanały komunikacji do 22 lutego 2018 r.

W razie jakichkolwiek pytań i uwag prosimy o kontakt z Organizatorami: m.dudzinska@gessel.pl lub kal@sadarbitrazowy.org.pl

Więcej informacji na stronie Konkursu: http://www.sadarbitrazowy.org.pl/konkurs-arbitrazowy-lewiatan-2018

Ogłoszenie
(pobierz plik typu Acrobat Reader 324 KB)

2018-02-20

Praga

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie załączając ofertę wycieczki do Pragi, której organizatorem jest Biuro Podróży Clubwakacje ze Słupska - uprzejmie prosi wszystkich zainteresowanych udziałem w niej o zgłaszanie się do dnia 23.03.2018 do Biura Izby OIRP w Koszalinie na adres mailowy: biuro@oirpkoszalin.pl lub telefonicznie.

Zaliczkę w kwocie 390 zł bardzo należy uiścić bezpośrednio na konto Organizatora - Biura Podróży Clubwakacje:
Bank PEKAO S.A. I O/Słupsk 43 1240 3770 1111 0000 4068 4341 także do dnia 23.03.2018 r.

Indywidualne umowy zostaną wysłane bezpośrednio przez organizatora wycieczki do wszystkich uczestników.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego do Biura Organizatora wyjazdu pod numerami telefonu 59 842 70 14 i 608 517 003 oraz pod adresem email biuro@clubwakacje.pl

Oferta wycieczki
(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,12 MB)

2018-02-20

Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie informuje, że w dniach 20-22 lutego 2018 r. w godzinach 11.00-13.00 w siedzibie OIRP w Koszalinie ul. Jedności 5 sala nr 7 dyżurować będą radcowie prawni.

2018-02-15

Apel o 1%

1% dla Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire.

Apel w całości
(pobierz plik typu Acrobat Reader 3,24 MB)

2018-01-07

Apel o 1%

W imieniu Maćka i jego mamy zwracamy się z prośbą o pomoc finansową w związku z ogromnymi kosztami, które ponoszone są na leczenie i rehabilitację chłopca. Maciej ma stwierdzony autyzm wczesnodziecięcy, któremu towarzyszą problemy związane z zaburzeniami zachowania, nieumiejętnością dostosowania się do reguł społecznych, nieprawidłowym napięciem mięśniowym i pracą układu pokarmowego. Aby poprawić funkcjonowanie chłopca potrzebne jest kosztowne leczenie oraz intensywna terapia. Wiąże się to ze znacznymi wydatkami. Maciej uczestniczy w wielu terapiach, które prowadzone są odpłatnie, uczęszcza m.in. na: zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem. Dla Maćka ważny jest także udział w turnusie rehabilitacyjnym, którego koszty również są bardzo wysokie (ok. 5.000 zł za 2 ? tygodniowy turnus rehabilitacyjny). W ostatnim czasie Maciek miał regres rozwojowy związany prawdopodobnie z burzą hormonalną towarzyszącą dojrzewaniu, dlatego tym bardziej potrzebuje teraz intensywnej rehabilitacji, aby wyjść z regresu. Koszty związane z leczeniem nie są refundowane przez NFZ. W przypadku tego rodzaju zaburzenia bardzo ważna jest intensywna rehabilitacja, która znacznie poprawia funkcjonowanie w życiu codziennym i ogranicza zaburzenia lękowe.

Apel w całości
(pobierz plik typu Acrobat Reader 450 KB)

2018-01-05

Ogłoszenie

Do wynajęcia bardzo ładny pokój na kancelarię prawną w lokalu przy ulicy J. Matejki w Koszalinie. Lokal usytuowany jest w pobliżu sądów oraz punktów handlowo-usługowych. Do dyspozycji korzystanie z sali konferencyjnej, pokoju socjalnego i pokoju dla aplikantów oraz możliwość zorganizowania wspólnego sekretariatu. Możliwe również podjęcie współpracy z działającą od wielu lat na rynku kancelarią radcy prawnego.
Więcej informacji pod numerem telefonu : 605 597 637.

2018-02-01

Centrum Mediacji Gospodarczej - szkolenie 22.02.2018

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. ?Negocjacje i mediacje narzędziem pracy radcy prawnego?, które odbędzie się 22 lutego 2018 r. w siedzibie KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 11:00 - 16:00.

Program szkolenia obejmuje:

  • Wprowadzenie do tematyki komunikacji interpersonalnej w kontakcie prawnik - klient.
  • Najważniejsze elementy komunikacji interpersonalnej.
  • Analiza potrzeb i interesów klienta - proaktywność w podejściu do klienta.
  • Psychologia osobowości - typy osobowości klienta.

Cel szkolenia:
  • Przedstawienie i udoskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej w relacjach prawnik - klient.
  • Rozwinięcie umiejętności proaktywnego podejścia do klienta podczas odczytywania jego motywacji i rozpoznawania potrzeb ? interesów.
  • Poznanie psychologicznych mechanizmów wpływających na efektywność i skuteczność komunikacji w odniesieniu do różnorodności typów osobowości.
  • Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania w praktyce praw perswazji oraz zarządzania emocjami własnymi i klienta.

Prowadzący: Maciej Podraska - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji) oraz studiów podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu - posiada certyfikat trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm pośrednictwa finansowego. Trener biznesu z 9 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji handlowych i biznesowych, technik obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi i kierowaniem zespołem, zarządzania procesem mediacji, zarządzania sobą w czasie, komunikacji interpersonalnej, asertywności. Od 2003 roku prowadzi własną firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach oraz coachingu.
Udział w wydarzeniu zapewnia uzyskanie 10 punktów szkoleniowych.

Link do rejestracji:
http://cmg22022018.badanie.net/

Koszt: 250 zł
Wpłaty na konto Centrum Mediacji Gospodarczej:
mBank 39114010100000537023001006
Wymagany tytuł wpłaty: CMG - szkolenie 22.02.2018 r.; Imię i Nazwisko uczestnika.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

2018-02-01

Kobiety-prawniczki - inicjatywa Law Society Anglii i Walii

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w ramach projektu The Law Society Anglii i Walii, którego celem jest równość kobiet i mężczyzn w zawodach prawniczych. Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w załączniku.

Kobiety prawniczki - informacja i ankieta:
(pobierz plik typu Acrobat Reader 221 kB)

2018-01-25

Studia podyplomowe

Zaproszenie w całości:
(pobierz plik typu Acrobat Reader 767 kB)

2018-01-23

Zaproszenie na Rajd Tatrzański organizowany przez sędziów Sądów Krakowskich

Zaproszenie w całości:
(pobierz plik typu Acrobat Reader 121 kB)

2018-01-13

Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów w Krynicy Zdroju

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia na stronie www.kirp.pl o organizowanej tegorocznej edycji Mistrzostw Narciarskich i Snowboardowych Radców Prawnych i Aplikantów w Krynicy Zdroju.

http://kirp.pl/xv-ogolnopolskie-mistrzostwa-narciarskie-snowboardowe/

2018-01-12

Zaproszenie od OIRP Gdańsk

Poniżej przekazujemy zaproszenie od Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku dla radców prawnych i aplikantów do udziału w II Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie oraz II Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w Biegach Terenowych.

Zaproszenie:
(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 540 kB)

2018-01-07

Międzynarodowe Mistrzostwa Prawników w triathlonie - Enea Bydgoszcz Triathlon 2018

Międzynarodowe Mistrzostwa Prawników podczas ENEA Bydgoszcz Triathlon 2018

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Prawników w triathlonie. Honorowy patronat nad imprezą objęła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy, która wspiera lokalne inicjatywy sportowe.

Organizatorzy zapraszają na kolejną edycję zawodów, która odbędzie się 7 i 8 lipca 2018 roku w Bydgoszczy.
Nowością będzie wprowadzenie nowego dystansu 1/2!

Szczegółowe informacje oraz zapisy na zawody znajdują się na stronie:
www.bydgoszcztriathlon.pl

2018-01-04

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel./fax: 94 342 39 56
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Barbara Wiśniewska
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel./fax: 94 342 39 56
osd@oirpkoszalin.pl