0 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie - Aktualności

Aktualności


Nieodpłatna Pomoc Prawna 2021

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Radcowie prawni

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

OBWIESZCZAM

termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2021 - do dnia 20 listopada 2020 r.

Proszę o składanie deklaracji wyłącznie według ustalonego wzoru, załączonego do obwieszczenia, stanowiącego jednocześnie załącznik Nr 1 do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku stanowi załącznik do obwieszczenia.
Deklaracje należy składać w formie pisemnej w biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych Koszalinie, ul. Jedności 5 lub pocztą mailową na adres biuro@oirpkoszalin.pl

Dziekan Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Koszalinie
Anna Ignaczak


Załączniki
1) Wzór deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
(Deklaracja-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-wzor.doc)

2) Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku
(PUNKTY-NIEODPLATNEJ-POMOCY-2021.pdf)

3) Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy
(Regulamin-wyznaczania-radcow-prawnych-do-nieodplatnej-pomocy-prawnej.pdf)

2020-10-30

Lista radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zgłaszających gotowość świadczenia pomocy prawnej PRO BONO uczestnikom protestów w obronie Praw Kobiet.

1. Bolko Aleksander - 668 451 980; bolko@kpbo.pl - Kołobrzeg, Koszalin
2. Czapnik Elżbieta - 602 787 498; e.czapnik@lex-partners.pl - Koszalin
3. Drogosz Piotr - 662 173 377; piotrdrogosz@gmail.com - Słupsk
4. Gołębiowska-Kornicka Sylwia - 664 755 388; kancelaria.sgk@gmail.com
5. Koleśnik-Kijewska Justyna - 502 637 209; kancelaria@radcaprawny.koszalin.pl - Koszalin
6. Kołodziej Edyta - 536 010 750; kancelaria@radcakolodziej.pl
7. Kordoński Dariusz - 660 442 511; dariusz_kordonski@o2.pl
8. Koterba Szymon - 59 841 00 42; koterba@radcy.slupsk.pl - Słupsk
9. Modzelewska Natalia - 799 870 993; kontakt@nmprawo.pl - Ustka
10. Ostaszewski Adam - 602 152 080; ostaszewski@kpbo.pl - Koszalin
11. Pańczyk-Żekieć Ewa - 668 837 312; panczykewa@wp.pl
12. Serafin-Mróz Paulina - 509 764 851; paulina.serafin-mroz@wp.pl
13. Stasik Joanna - 662 030 906; jstasik.kancelaria@gmail.com
14. Sterczyńska Natalia - 600 001 031; n.sterczynska@gmail.com
15. Żurowska Sylwia - 666 604 704; sylwia-zurowska@wp.pl - Drawsko Pomorskie
2020-10-28

Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r.
(sygn. akt K1/20)

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uznaje rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. za naruszające podstawowe zasady demokratycznego Państwa Prawa, naturalne i niezbywalne prawa kobiet, obywatelek współczesnego państwa demokratycznego. Wyrok ten powszechnie budzi zastrzeżenia natury etycznej, dlatego zdaniem Członków Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - znajduje w jego przypadku zastosowanie rzymska sentencja: Lex iniustissima non est lex.

Zauważyć również należy, że wydaniem tego orzeczenia w dobie panującej pandemii i ograniczania konstytucyjnych praw obywateli, znacznego ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, Trybunał postanowił o zerwaniu jednego z ostatnich respektowanych przez polskie społeczeństwo kompromisów, czym doprowadził do dalszego ograniczania praw obywatelskich - prawa kobiety do decydowania, czy chce urodzić dziecko, w sytuacji gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (zgodnie z zanegowaną przez TK treścią art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i dopuszczalności przerywania ciąży).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany w tych okolicznościach nie zasługuje na aprobatę, gdyż pozbawia podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych także przez prawo międzynarodowe. Kobieta zostaje w ten sposób pozbawiona prawa decydowania o sobie, o swoim życiu.

Dlatego też, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie wzywa władze publiczne do odejścia od arbitralnych rozwiązań i podjęcie debaty publicznej z udziałem różnych środowisk, a przede wszystkim z udziałem kobiet, których prawa orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego drastycznie i niesprawiedliwie narusza, celem niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych mających na celu wypracowanie nowego kompromisu społecznego w przedmiotowej sprawie.

2020-10-26

Zaproszenie-pomoc PRO BONO w Obronie Praw Kobiet

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Radcy prawni

W związku z pierwszymi zatrzymaniami Osób biorących udział w protestach i spacerach w naszych miastach w Obronie Praw KOBIET, w imieniu Koleżanek i Kolegów radców prawnych oraz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie akcesu w zakresie udzielania pomocy prawnej/obron PRO BONO Osobom jej potrzebującym.

Proszę podać: imię, nazwisko, numer telefonu i ewentualnie adres poczty e-mailowej i przesłać dane na adres e-mailowy: informatyk@oirpkoszalin.pl Wykaz chętnych radców prawnych do udzielania pomocy PRO BONO zostanie zamieszczony na Facebooku i na stronie internetowej naszej Izby. Gotowość do udziału w tym przedsięwzięciu, proszę zgłosić do dnia 27 października 2020 r., do godz. 10:00.

Z wyrazami szacunku
Anna Ignaczak
Dziekan Rady OIRP w Koszalinie

2020-10-26

Pismo Dziekana w sprawie wyznaczenia pełnomocników z urzędu


(Pismo-Dziekana-z-dnia-19-pazdziernika-2020.pdf)

2020-10-19

Europejski Dzień Prawnika

W załączeniu przekazujemy informację wraz zaproszeniem do udziału w Europejskim Dniu Prawnika 2020.
W ramach obchodów zaplanowano m.in. dyskusję filmową online w czwartek 22.10.2020 r. o godz. 16.00 - spotkanie będzie dotyczyć problematyki filmu Filadelfia (reż. Demme, 1993 r.), którego obejrzenie następnie zaproponujemy Państwu online. Link do spotkania w czwartek 22.10.2020 r. godz. 16.00-17.00 na platformie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87310631854


(Zaproszenie-Europejski-Dzien-Prawnika-2020.pdf)

(Informator-Europejski-Dzien-Prawnika-2020.pdf)

2020-10-20

Jedna składka dla Ani

Rusza akcja naszego lubuskiego samorządu radców prawnych JEDNA SKŁADKA DLA ANI.

Akcja skierowania jest to do wszystkich radców prawnych w Polsce. Statystki mówią, że jest nas ponad 35 tysięcy aktywnych radców prawnych.
Jeśli każdy z nas wpłaci chociaż 100 zł, to jesteśmy w stanie zebrać 3,5 mln!! Poniżej zamieszczam list rodziców skierowany do nas wszystkich, radców prawnych. Wierzymy głęboko, że te szczere słowa sprawią, że każdy z nas przyłączy się do akcji. Proszę też aby mówić, pisać o naszej akcji wśród Koleżanek i Kolegów z całej Polski ! Mamy ogromną nadzieję i głębokie przekonanie, że każdy z nas, w swoim sercu, znajdzie odrobinę współczucia i chęć pomocy w powrocie do zdrowia małej Ani.
Jednocześnie lubuska Rada OIRP podjęła decyzję o dofinansowaniu akcji a dodatkowo członkowie Prezydium oraz osoby funkcyjne zrezygnowały z części swojego wynagrodzenia na rzecz akcji.

Koleżanki i Koledzy z całej Polski bardzo prosimy o pomocy!

Z poważaniem
Dziekan OIRP r. pr. Przemysław Sztejna wraz z członkami Rady OIRP Koordynator Akcji r. pr. Idalia Łyczkowska (członkini Komisji Socjalnej OIRP - 606 759 519, i_lyczkowska@wp.pl)

2020-10-15

Kurator

Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział Rodzinny i Nieletnich zwraca się o wskazanie radców prawnych chętnych do ewentualnego pełnienia funkcji kuratorów dla osób nieznanych miejsca pobytu, dla osób nieżyjących, w celu reprezentowania małoletnich osób lub osób ubezwłasnowolnionych ustanawianych dla potrzeb postępowań toczących się tutejszym wydziale lub na wniosek prokuratora.

2020-09-29

Wyniki - egzamin na aplikację radcowska 2020

(wyniki-egzamin-na-aplikacje-radcowska-2020.pdf)

2020-09-27

Zaproszenie na 6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych (webinarium)

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów 6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która obędzie się w dniach 6-7 października 2020 r. Tegoroczna edycja, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, odbędzie się w formie webinarium, które będzie transmitowane na specjalnie przygotowanej platformie internetowej. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o Forum wśród członków Państwa Samorządu. Tegoroczna edycja Forum będzie skupiała się wokół trzech głównych zagadnień: e-sądu, e-pracy i e-finansów. Więcej informacji, w tym program Forum, znajdą Państwo na stronie internetowej: fpme.pl

Wydarzenie objęli patronatem honorowym: Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Współorganizatorami Konferencji są wydziały prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, Wrocławskiego i Opolskiego, Krajowa Rada Komornicza, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Izba Komornicza w Szczecinie i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie.

Ze względu na to, że współorganizatorami Forum są dwa samorządy prawnicze - komorników sądowych i radców prawnych, udział w konferencji jest premiowany punktami w ramach szkolenia zawodowego.

Udział w wydarzeniu wymaga dokonania rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://bit.ly/zapisyfpme
Na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, prześlemy potwierdzenie rejestracji wraz z instrukcją logowania do webinarium. Rejestracja trwa do 3 października br. Udział uczestników biernych w Forum jest bezpłatny. Wydarzenie będzie realizowane przy pomocy platformy clickmeeting (www.clickmeeting.com).

W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fpme.szczecin@gmail.com.

2020-09-21

XVII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych: 7-11 października 2020 r.

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie w dniach od 7 do 11 października 2020 r. XVII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Szczegóły: https://kirp.pl/xvii-ogolnopolski-rajd-bieszczadzki-radcow-prawnych-7-11-pazdziernika-2020-r

2020-09-14

Zaproszenie na webinarium - bezpłatne webinarium "Prawnik i technologie" 28.09.2020 r. Komisji Zagranicznej KRRP i okręgowych izb radców prawnych

Data: poniedziałek 28 września 2020 r. godz. 14.00-16.00

Link rejestracyjny: https://prawnikitechnologie.webankieta.pl/

Program: https://kirp.pl/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-28.-program-webinarium.-prawnik-i-technologie-1.pdf

Webinarium jest bezpłatne. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/rejestracja-na-webinarium-prawnik-i-technologie-28-09-2020-r-juz-otwarta/

Webinarium realizowane jest przez platformę Zoom (uczestnicy otrzymają link do webinarium na adres mailowy podany podczas rejestracji) Serdecznie zapraszamy

2020-09-09

Zaproszenie na webinar - Przywracanie działalności, wynagrodzenia i wellbeing pracowników w 2 fazie kryzysu COVID-19

Zapraszamy Państwa na webinarium pt. Przywracanie działalności, wynagrodzenia i wellbeing pracowników w 2 fazie kryzysu COVID-19.

Webinarium odbędzie się 24 września 2020 roku o 10.00.

(REJESTRACJA)

2020-09-09

Wolne miejsca pracy - nabór do KPRM

Przekazujemy Państwu ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
specjalista w Departamencie Prawnym Unii Europejskiej BIP: 68110.

Urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

(specjalista.pdf)

2020-09-07

Zaproszenie - Meet(IP)ings

Poniżej zamieszczamy zaproszenie dla radców prawnych tworzących Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie do udziału w inicjatywie "Meet(IP)ings"

(Zaproszenie.pdf)

2020-09-07

Zaproszenie

Poniżej zamieszczamy zaproszenie na spotkanie online 27.08.2020 r. z prof. Brianem Phillipsem nt. prawa własności broni w USA.

(Zaproszenie.pdf)

2020-08-25

Szkolenie z mediacji

Uprzejmie informujemy o trwających zapisach na szkolenie z mediacji podstawowych "Zostań mediatorem" organizowane po raz 19 przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy, w formie on-line na platformie zoom. Termin szkolenia 4,5,6,18,19,20 wrzesień 2020r.

Cena 1600zł.

Zapisy do 28.08.2020r.

Szczegóły poniżej:
https://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/zostan-mediatorem/

2020-08-19

XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie: Gdynia, 20-23 sierpnia 2020 r.

XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie: Gdynia, 20-23 sierpnia 2020 r.

(Szczegóły na stronie www.kirp.pl)

2020-08-05

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu edycja IX

(Zaproszenie_Studia_Podyplomowe.docx)

2020-08-05

Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie, ul. Jedności 5 w godzinach 9.00-14.00 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 7 sierpnia 2020 roku.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o wpis

- kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)

- życiorys (CV) wraz podpisem

- 2 zdjęcia (formatu dowodowego)

- informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*

- oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne, o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

- oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944?1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy ? w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

- dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych ? w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.), 1 560,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) - na poniższy numer rachunku OIRP w Koszalinie

PKO BP SA I O/Centrum w Koszalinie
66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o wpis

- kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)

- życiorys (CV) wraz podpisem

- oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych

- oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego ? dot. osób

- informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*

- oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o - wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem

- oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944?1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy ? w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

- dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych ? w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.), 2 600,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) - na poniższy numer rachunku OIRP w Koszalinie

PKO BP SA I O/Centrum w Koszalinie
66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

(Karta-Ewidencyjna_2020.pdf)

2020-07-29

Wyniki egzaminu radcowskiego 2020

Zamieszczamy wyniki tegorocznego egzaminu radcowskiego

(WYNIKI-EGZAMINU-RADCOWSKIEGO-KODOWANE.pdf)

2020-07-24

Ogłoszenie

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w internetowym szkoleniu i dyskusji, która odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. za pośrednictwem platformy ZOOM. Szczegóły w załączniku poniżej...

(KIDR-Szkolenie.pdf)

2020-07-22

XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych - Komisja Integracji organizuje:

XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Impreza odbędzie się
w dniach 20 - 23 sierpnia 2020 r. na kortach Arki Gdynia
ul. Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia

Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt, przy czym istnieje możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorski w Gdyni znajdującego się bezpośrednio przy kortach na preferencyjnych warunkach zgodnie z informacją załączoną do ogłoszenia.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:
dla aplikantów radcowskich - 250 zł,
dla radców prawnych - 360 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego - 590 zł
dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju - 200 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu. Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 7 sierpnia 2020r.- wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XIX Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym nie wcześniej niż po dniu 7.08.2020r.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Turnieju lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.

W przypadku dokonania rezerwacji indywidualnej w hotelu Nadmorski z puli pokoi po preferencyjnych cenach wynegocjowanych przez KRRP i odwołania imprezy, KRRP nie ponosi odpowiedzialności za zwroty wpłaconych indywidualnie zaliczek. Uczestnik winien w sprawie warunków zwrotu zaliczki kontaktować się bezpośrednio z hotelem Nadmorskim.

W związku ze stanem epidemii, uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami prawa a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne oraz środki dezynfekcyjne.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę:
50.000 zł - nw.,
100.000 zł - oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie.

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa,
tel. bezpośrednio: 626 82 49 wew.104
e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie www.kirp.pl

(Regulamin-turnieju-tenisa-mistrzostwa-kirp-2020.pdf)

2020-07-22

Informacja

Informujemy, że zostały uruchomione zapisy na prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych PAN Studia Podyplomowe "Prawo Ochrony Konsumentów" (III edycja).

Termin zapisów upływa 6 listopada 2020 r. Studia mają charakter dwusemestralny

(Prawo-Ochrony-Konsumentow-III-ed.pdf)

2020-07-17

ETPCz w obronie praworządności w Polsce ? webinar

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego zaprasza na webinarium o roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obronie praworządności w Polsce, które odbędzie się w poniedziałek 27 lipca o godz. 14.00-17.00.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP Pana Adama Bodnara.

Europejski Trybunał Praw Człowieka przez lata traktowany był jako "super sąd" - miejsce, do którego obywatel mógł poskarżyć się na wszystko: sąd, urząd czy zakład karny. Wyroki "Strasburga" wielokrotnie dawały impuls do systemowych zmian w polskim prawie i strukturach państwowych. Dzięki nim Polska stawała się sprawiedliwsza i bardziej przyjazna wobec obywateli. Jednak w ostatnich latach, w powszechnej świadomości oraz w kręgach prawniczych, Trybunał w Strasburgu tracił na znaczeniu jako instancja strzegąca praw człowieka i zasad państwa prawa w Polsce. Rolę tę przejmował natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Strasburg ustąpił pola Luksemburgowi.

Podczas spotkania przedyskutujemy, w jaki sposób ETPCz może "wrócić do gry" i wesprzeć starania o obronę praworządności w Polsce. Zależy nam w szczególności na omówieniu możliwych sposobów współdziałania społeczeństwa obywatelskiego i środowiska prawniczego w przedmiocie ochrony praw człowieka w Polsce za pomocą instrumentu obrony praw człowieka, jaką jest skarga do Trybunału w Strasburgu. Zachęcamy do wysłuchania wystąpień prelegentów i udziału w dyskusji.

Webinarium będzie transmitowane na żywo na profilach Fundacji na Facebooku i YouTube. Zachęcamy do udziału w dyskusji i zadawanie pytań poprzez chat jednego z kanałów.

PROGRAM

Wstęp
Mec. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, radczyni prawna, emerytowana prawniczka w Kancelarii ETPCz

Prezentacja raportu
Dr Marcin Szwed, dr Katarzyna Wiśniewska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Kierunek Strasburg - nowy przystanek w walce o praworządność? Raport o polskich sprawach przed ETPCz

Sesja I
Prof. Ewa Łętowska - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Dialog głuchych: ETPCz-organy krajowe Dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich RP - Potencjalna rola ETPCz w ograniczeniu negatywnych skutków zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości Prof. Lech Garlicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, b. sędzia ETPCz, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego - Prawa człowieka przed sądami międzynarodowymi: Trybunał Strasburski - lider czy obserwator? Mec. Tomasz Snarski, adwokat - Pułapki prawniczego myślenia. Kilka refleksji o przyczynach niewykorzystywania potencjału europejskiego systemu praw człowieka przez polskich prawników

Prowadzenie: Dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich RP

Sesja II
Dominika Bychawska Siniarska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Procedura wyboru sędziego ETPC w świetle standardów praworządności Dr hab. Dorota Pudzianowska, Uniwersytet Warszawski - Polskie sprawy LGBT przed ETPCz

Mec. Anna Mazurczak, adwokatka, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego - Życie rodzinne par tej samej płci w Polsce ? przykłady codziennych naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Prowadzenie: Dr hab. Anna Śledzińska-Simon, Uniwersytet Wrocławski

Dyskusja
Prowadzenie: mec. Magdalena Witkowska.

2020-07-20

Oferta

OFERTA
realizacji szkolenia on-line przygotowującego aplikantów radcowskich i radców prawnych do międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego prawniczego TOLES FOUNDATION/HIGHER

Wychodząc naprzeciw stale rosnącemu wśród prawników zapotrzebowaniu na międzynarodowe, prestiżowe certyfikaty poświadczające profesjonalną znajomość języka angielskiego prawniczego, pragniemy przedstawić propozycję przeprowadzenia dla członków Izby Radców Prawnych w Koszalinie profesjonalnego szkolenia przygotowującego do egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills).

TOLES jest międzynarodowym egzaminem sprawdzającym znajomość języka prawniczego. Egzamin ten został opracowany przez instytut Global Legal English - organizację członkowską Międzynarodowego Oddziału Stowarzyszenia Prawników w Anglii i Walii.

(OFERTA-TOLES-ON-LINE-DLA-IZB-RADCOWSKICH.pdf)

2020-07-17

Zaproszenie

Zaproszenie na webinarium: Akademia Ubezpieczeń WTW - ryzyko pandemii a ubezpieczenia - ryzyko sprzeniewierzenia (Crime) oraz anulowania imprezy (Cancellation)

ZAPISZ SIĘ!

2020-07-10

Dzień Radcy Prawnego

Koleżanki i Koledzy,
z okazji Dnia Radcy Prawnego
życzę Wam wielu sukcesów w życiu zawodowym
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Romuald Baranowicz

2020-07-06

Przypomnienie

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Uprzejmie przypominam Szanownym Koleżankom i Kolegom, że 6 lipca 2020 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na Delegatów Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.

Zgłoszenia należy złożyć w Biurze Izby lub przesłać pocztą na adres Izby (decyduje data wpływu do Biura Izby)

Romuald Baranowicz

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Koszalinie

2020-07-01

Informacja

RPO - Sprawozdanie SPT i Uwagi strony polskiej po wizycie SPT w Polsce w dniach 9-18 lipca 2018 roku

RaportSPT-z-wizyty-w-Polsce-w=2018r.docx

Odpowiedz-RP-na-Raport-SPT-z-wizyty-w-Polsce-w-2018r

2020-06-10

Nowy numer dwumiesięcznika "Radca Prawny"

Na stronie www.kirp.pl dostępny jest już majowo-czerwcowy numer dwumiesięcznika "Radca Prawny". Prosimy o zamieszczenie tej informacji na Państwa stronach internetowych i profilach na Facebooku. Z zawartością czasopisma można się zapoznać pod linkiem:

https://kirp.pl/publikacja/radca-prawny-nr-189-maj-czerwiec-2020/

2020-06-03

Zapraszamy na webinarium 16.06.2020 r. godz. 16.30 - "Robot Lawyers & Virtual Law Firms"

W porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek, który nadzoruje w Krajowej Izbie Radców Prawnych działalność zagraniczną, mam przyjemność przekazać, że we wtorek 16 czerwca br. o godz. 16.30 odbędzie się webinarium pt. "Robot Lawyers & Virtual Law Firms". Organizatorami wydarzenia są komisje zagraniczne przy okręgowych izbach radców prawnych we Wrocławiu i Opolu oraz Komisja Zagraniczna KRRP.
Webinarium zostanie zrealizowane poprzez platformę Zoom. Udział jest bezpłatny, językiem spotkania będzie język angielski.
Pełna informacja znajduje się poniżej w pliku pdf

(Informacja-Webinarium-16.06.2020-Robot-Lawyers&Virtual-Law-Firms.pdf)

2020-06-01

Pomoc w walce z SMA czyli pomoc dla Mii - OIRP Wrocław

Poniżej zamieszczamy prośbę skierowaną do radców prawnych od Dziekana Rady OIRP we Wrocławiu - mec. Leszka Korczaka

Koleżanki i Koledzy,
Dziekani Okręgowych Izb Radców Prawnych,
od dłuższego czasu Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu stara się wspomóc naszą aplikantkę radcowską Panią Natalię Papierz-Kurdutlu, której dziesięciomiesięczna córka walczy z ciężką chorobą jaką jest SMA czy rdzeniowy zanik mięśni. Jedyną szansą jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Koszt tej terapii i leku to 10 milionów złotych. Do tej pory udało nam się uzbierać 4 miliony złotych. Aby zebrać całą kwotę chciałbym poprosić o pomoc w rozpropagowaniu tej zbiórki w Państwa Izbach. Kwota jest bardzo duża więc tym samym chciałbym zwiększyć zasięg tej pomocy. Zbiórka prowadzona jest wspólnie z Fundacją Między Niebem a Ziemią prowadzoną przez Naszą Samorządową koleżankę Panią Sylwię Zarzycką. Każda, nawet niewielka pomoc będzie nieoceniona. Poniżej znajduje się opis z Fundacji Między Niebem a Ziemią, numer konta oraz link do zbiórki na FB.

http://www.miedzyniebemaziemia.pl/witamy-nasza-nowa-sliczna-podopieczna-776 Numer rachunku Fundacji dedykowany dla Mii: 72 1240 6768 1111 0010 6199 4855

https://www.facebook.com/donate/631767937416513/934479980313775/

2020-05-31

Odwołane spotkanie integracyjne

2020-05-23

Zaproszenie do udziału w cyklu turniejów online brydża sportowego o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie

W imieniu Dziekana Rady OIRP w Warszawie, p. Włodzimierza Chróścika oraz przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, p. Tomasza Nawrota, serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu turniejów brydża sportowego o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie.

Turnieje prowadzone będą online na platformie Bridge Base Online ("BBO"), przy współudziale Warszawskiego Związku Brydża Sportowego.

Więcej szczegółów na temat turniejów oraz informacje o rejestracji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej - (https://www.oirpwarszawa.pl/brydz-online-cykl-turniejow-o-puchar-dziekana-oirp-w-warszawie/)

2020-05-23

Konkurs na spot

"Radca prawny w czasach pandemii" KOMISJA INTEGRACJI KRRP ogłasza konkurs na spot filmowy.

Masz pomysł na krótki film telefonem? Od dawna myślisz, żeby go zrealizować? Nie zwlekaj! Czekamy na Twoją mini-produkcję, która docelowo zostanie zaprezentowana w filmie promującym zawód radcy prawnego wykonywany w okresie pandemii koronawirusa, pokazującym naszą aktywność w pracy i w domu. Dla najlepszych trzech spotów przewidziane są nagrody rzeczowe! Szczegóły poniżej

(Radca_prawny_w_czasach_pandemii_ informacja.pdf)

(Regulamin_konkursu_Radca_prawny_w_czasach_pandemii.pdf)

2020-05-20

Webinarium OIRP Wrocław

Komisja ds. doskonalenia zawodowego zaprasza na szkolenie w formie WEBINARIUM pt. TARCZA ANTYKRYZYSOWA - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

(oirp.wroclaw.pl/kalendarz/szkolenia/405)

(oirp.wroclaw.pl/kalendarz/szkolenia/406)

2020-04-21

Opracowanie Zasady Dobrych Praktyk Patronatu

(ZASADY-DOBRYCH-PRAKTYK-PATRONATU.pdf)

(SUPLEMENt-Zbior-przepisow-regulujacych-sprawowanie-patronatu.pdf)

2020-04-21

Odwołane szkolenie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 odwołuje szkolenie "Prawo upadłościowe - zmiany obowiązujące od dnia 24 marca 2020 r. - wybrane zagadnienia", które było zaplanowane w terminie 18 kwietnia 2020 roku (sobota)

2020-03-10

Życzenia

2020-03-10

Tarcza antykryzysowa

Szanowni Państwo,
zamieszczamy informację na temat wsparcia, jakie można uzyskać z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Dodatkowo przesyłamy instrukcje wypełniania wniosków:
- o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (RSP-C), - o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D),
- o ulgę (RDU),
- o zwolnienie z opłacenia składek (RDZ).
Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

(wnioski i instrukcja spakowana win.zip)

2020-04-07

Kwartalnika Nieruchomości@

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczono kolejny numer kwartalnika Nieruchomości@ wydawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z życzeniami miłej lektury

(Nieruchomosci@_nr1-20-net.pdf)

2020-04-03

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
W imieniu Rady Okręgowej Izba Radców Prawnych w Opolu z powodu zagrożenia epidemiologicznego zmuszeni jesteśmy zmienić zaplanowany termin VII Mistrzostw Radców Prawnych w biegu na dystansie Półmaratonu oraz w biegu na 10 km.

Nowy termin zawodów to 19 września 2020 r.

SZCZEGÓŁY

2020-04-02

Zarządzenie Dziekana z 27 marca 2020 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia zajęć dla Aplikantów.

(Zarządzenie Dziekana z 27 marca 2020.pdf)

2020-03-27

Komunikat

Komunikant w sprawie organizacji i prowadzenia zajęć dla aplikantów I, II i III roku w okresie pandemii

(Komiunikat w sprawie organizacji i prowadzenia zajęć dla aplikantów I, II i III roku w okresie pandemii.pdf)

2020-03-25

Apel

Poniżej zamieszczamy Apel Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych do wszystkich członków samorządu radcowskiego.

Apel Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych do wszystkich członków samorządu radcowskiego

Testem dla nas wszystkich są sytuacje trudne, nadzwyczajne. W takich się teraz znajdujemy.
Samorząd jest powołany po to, by pomagać i otaczać opieką swoich członków.

W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie powstała wspaniała inicjatywa, w ramach której aplikanci i młodzi radcowie prawni pomagają radcom seniorom. Pomagają im w codziennych zakupach, życiowych sprawunkach. Tak, by mieli oni jak najmniejszy kontakt z potencjalnymi źródłami epidemii.

Chciałbym wszystkich serdecznie zachęcić do rozpowszechnienia idei "Aplikanci/radcowie - seniorom". Niech w każdej izbie radcowskiej powstanie zespół ludzi dobrych serc. Zespół, który będzie dbał o najstarszych radców prawnych. Radcowskie Task-Force, które zjawi się tam, gdzie są najbardziej potrzebujący.

Pamiętajmy, że nasza postawa w dobie pandemii świadczy o tym kim jesteśmy. Świadczy o naszym człowieczeństwie i humanizmie.

Pomagajmy sobie - nieśmy serce i uśmiech. Pokażmy, że radcy prawni to ludzie o kryształowych sercach.

Z poważaniem
Maciej Bobrowicz
Prezes KRRP

2020-03-16

Komunikat Dziekana

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 odwołuje zajęcia na aplikacji radcowskiej oraz planowane kolokwia w terminie od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.

Romuald Baranowicz
Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

2020-03-13

Przesunięcie terminu egzaminu radcowskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że uwagi na zagrożenie zarażeniem koronawirusem egzaminy prawnicze przewidziane w dniach 24-27 marca br. zostają odwołane.
Ministerstwo nie podało kolejnego terminu.

(2020-03-12 - link do informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)

2020-03-12

PILNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Ze względu na potencjalne ryzyko zakażenia koronowirusem uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie podjęło decyzję o przeniesieniu szkolenia zawodowego radców prawnych, które miało się odbyć w dniach 13-15 marca 2020 r. na termin 16-18 października 2020 r.

2020-03-10

Pilna informacja

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym , poniżej zamieszczamy zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie z uprzejmą prośbą o stosowanie przez podległe Kancelarie Okręgu Koszalińskiego

(zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie)

2020-03-12

Konkurs dla Aplikantów pn. "Spory budowlane w orzecznictwie SN" rozstrzygnięty

2020-03-04

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl