0 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie - Aktualności

Aktualności


Kobiety w czasach wojny - rola prawniczek

Konferencja on-line - wydarzenie z okazji Europejskiego Dnia Prawnika i Dnia Praw Człowieka
Termin: 13 grudnia 2022, 15:00-19:00 czasu polskiego na platformie zoom, z symultanicznym tłumaczeniem polsko-angielskim
Dołącz do nas:
https://us02web.zoom.us/j/86375190130?pwd=RTNZa0xPMitJRmNvMnQ1N1hXZG5qdz09

ID: 863 7519 0130
PIN: 466431
Wejście będzie otwarte bez rejestracji, rejestracja jest konieczna dla tych uczestników, którzy chcą uzyskać punkty treningowe (5 punktów szkoleniowych przyznanych przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Opolu e-mail szkolenia@oirp.opole.pl

Organizatorzy i partnerzy:
Organizator: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu
Współorganizatorzy:
Institute for African Women in Law
Europejska Federacja Adwokatur / Fédération des Barreaux d?Europe (FBE) Women in Law Austria
Europejskie Stowarzyszenie Prawników - Association Européenne des Avocats (AEA-EAL)
Patronat honorowy: Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE)

Agenda spotkania:
Uwagi wstępne:
Pani Katarzyna Bisowska - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu
Pan James MacGuill - Prezydent CCBE
Pani Maria Ślązak - Prezes AEA- EAL
Pani Izabela Konopacka - Wiceprezes FBE i Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Prelegentki:
Prof. Marci Shore - profesor nadzwyczajny na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Yale, specjalizująca się w europejskiej kulturze i historii intelektualnej
Pani Osai Ojigho - dyrektor krajowego biura Amnesty International w Nigerii Dr Alix Frank-Thomasser, założycielka The Women in Law Initiativ, wiceprzewodnicząca Euréseau i przewodnicząca Komitetu CSR przy CCBE
Prof. J. Jarpa Dawuni - profesor nadzwyczajny nauk politycznych na Uniwersytecie Howarda w Waszyngtonie, adwokat przed Sądami Najwyższymi Ghany, dyrektor wykonawczy Institute for African Women in Law
Pani Nida Usman Chaudhary - założycielka Women in Law Initiative Pakistan
Dr Onyoja Momoh - wykładowca prawa prywatnego międzynarodowego na Uniwersytecie w Aberdeen, Barrister (Eng. & Wales), International Family Law, 5 Pump Court Chambers

Doktor Prawa Olga Zhukovska - adwokat, Honorowa Prawniczka Ukrainy, ex-członkini Komitetu Apelacyjnego UEFA, Wiceprezydent Unii Adwokatów w Ukrainie
Pani Magdalena Witkowska - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka CCBE

Moderator:
Joanna Wisła-Płonka Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu
Autorką obrazów na plakatach jest polska malarka Elżbieta Szołomiak, urodzona w 1940 roku. Podróżowała po świecie, obserwując kobiety, mieszkające w wielu różnych krajach i malując ich obrazy w różnych sytuacjach. Jak powiedziała, wyrażając zgodę na wykorzystanie jej obrazów na plakatach konferencji - wojna to śmierć, jest całkowitym przeciwieństwem kobiecej natury dawania i ochrony życia. Więcej szczegółów już wkrótce.
Dołącz do nas na Zoomie, 13 grudnia 2022, od 15:00 do 19:00!

2022-11-25

Zmiany w systemie PROK-SYS. Kolejne ułatwienie dla pełnomocników i obrońców

System informatyczny PROK-SYS, funkcjonujący we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury, pozwala m.in. na zapoznanie się z udostępnionymi aktami zdigitalizowanych postępowań przygotowawczych w sprawach karnych. Dostęp do akt uzyskuje się za pośrednictwem Portalu Przeglądania Akt. Teraz logowanie do serwisu możliwe jest także przez usługę login.gov.pl.

Do tej pory w celu uzyskania dostępu do zdigitalizowanych akt za pośrednictwem internetu, należało w jednostce prokuratury prowadzącej postępowanie uzyskać informację czy akta sprawy karnej, w której radca prawny pełni rolę obrońcy lub pełnomocnika, są zdigitalizowane, a następnie zawnioskować do prokuratora prowadzącego postępowanie o uzyskanie dostępu do tych akt poprzez Portal Przeglądania Akt.

Po wyrażeniu zgody przez prokuratora i określeniu czasu trwania udostępnienia, radca prawny otrzymywał login i hasło do zalogowania się do PPA. W październiku 2022 r. uruchomiono w Portalu Przeglądania Akt usługę login.gov.pl, która daje możliwości logowania się stron postępowania do PPA bez konieczności posługiwania się loginem i hasłem wygenerowanym z systemu PROK-SYS. Jest to znaczne ułatwienie dla radców prawnych, ponieważ teraz dostęp do zdigitalizowanych akt przez internet nie wymaga wcześniejszego odbioru danych do logowania w PPA.

Ważne! Radca prawny, aby móc zalogować się na PPA, musi mieć profil zaufany. Warunkiem utworzenia przez prokuratora w systemie PROK-SYS udostępnienia dla radcy prawnego z wykorzystaniem usługi login.gov.pl jest przekazanie przez radcę prawnego prokuratorowi udostępniającemu zdigitalizowane akta, obowiązkowego dla takiego rodzaju udostępnienia numeru PESEL.

Portal Przeglądania Akt jest dostępny pod adresem: https://portalzewnetrzny.prokuratura.gov.pl/

Na stronie PPA znajdują się materiały wideo prezentujące sposób zalogowania się do usługi.2022-11-18

Zgłoszenie gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu przyspieszonym

Zgłoszenie gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu przyspieszonym Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W celu umożliwienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (art. 517j. § 1 K.p.k.), a tym samym wypełnienia obowiązku przedstawienia Prezesom właściwych sądów wykazów radców prawnych do pełnienia dyżurów przy sądach rejonowych (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym), w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zwracam się z prośbą o składanie deklaracji gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej w postępowaniu przyspieszonym, podając następujące dane:
- imię i nazwisko
- adres do doręczeń
numer telefonu - adres poczty elektronicznej
- właściwy sąd rejonowy ze względu na miejsce zamieszkania,

na adres e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl w terminie do dnia 25 listopada 2022 r.

Z wyrazami szacunku,
Anna Ignaczak
Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie2022-11-17

Zgłoszenie gotowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Koszalinie a Dyrektorem Departamentu Postępowań Uchodźczych Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, dotyczącym udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 ze zm.), w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zwracam się z prośbą o składanie deklaracji gotowości udzielania cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej, podając następujące dane:
- imię i nazwisko
- adres do doręczeń
- numer telefonu
- adres poczty elektronicznej

na adres e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl w terminie do dnia 23 listopada 2022 r.

Lista radców prawnych deklarujących gotowość udzielania cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie przesłana do Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie i umieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Z wyrazami szacunku,

Anna Ignaczak
Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie2022-11-16

Informacja

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) biuro Izby jest nieczynne.2022-10-27

Biuletyn Informacyjny - European Prison Litigation Network

Szanowni Państwo, przekazujemy do wiadomości biuletyn informacyjny nadesłany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka

(EPLN-przeglad-prawno-penitencjarny-nr-2-(EUROPA-styczen-marzec-2022).pdf)

(EPLN-Newsletter-nr-3-ETPCz-i-TSUE-(maj-czerwiec-2022).pdf)2022-10-25

Raport Future Ready Lawyer 2022 - najnowsza edycja

Szanowni Państwo

Firma Wolters Kluwer opublikowała najnowszy raport Future Ready Lawyer 2022. Badanie przeprowadzono wśród 751 prawników z 10 krajów Europy (w tym z Polski) i USA - po raz czwarty z rzędu. Prezentuje ono aktualne spojrzenie na branże prawniczą w wymagającym czasie pandemii, wojny w Ukrainie i globalnych zawirowań społeczno-gospodarczych.

W raporcie omówione zostały m.in. następujące zagadnienia:
- wiodące trendy w branży prawniczej
- zmiany w relacjach klient-kancelaria
- zmiany w działach prawnych
- LegalTech jako główny czynnik sukcesu
- rosnąca rola inicjatyw z obszaru ESG
- przewagi konkurencyjne: wskazówki
- wyzwania z rekrutacją pracowników

W załączniku przesyłam informację prasową wraz z grafikami z prośba o promocję raportu w Państwa kanałach.
Link do strony, na której można pobrać raport: https://bit.ly/3RJpEYA2022-09-16

Komunikat w związku z napływającymi informacjami o próbach zastraszania radców prawnych

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych pod linkiem: https://kirp.pl/mailowe-ataki-szantazystow-co-robic opublikowano komunikat w związku z napływającymi informacjami o próbach zastraszania radców prawnych, polegających na nieuprawnionej modyfikacji należących do nich elektronicznych wizytówek Google, poprzez wystawianie nieprawdziwych, negatywnych komentarzy na temat prowadzonej przez radców prawnych działalności.

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym komunikatem i udzielenia informacji o występowaniu tego rodzaju problemów na adres e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl

Zgromadzone informacje zostaną przekazane do Krajowej Izby Radców Prawnych, co pozwoli na szersze przeanalizowanie problemu oraz zweryfikowanie jego skali, a także umożliwi podjęcie stosownych kroków mających na celu zabezpieczenie interesów radców prawnych.>
2022-09-02

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie

Poniżej zamieszczamy zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie

(zarzadzenie-Prezesa-SR-w-Koszalinie.pdf)2022-08-04

szukajRadcy.pl

11 maja br. Krajowa Izba Radców Prawnych uruchamia wyszukiwarkę szukajradcy.pl. Wyszukiwarka jest dostępna dla wszystkich radców prawnych w całej Polsce - każdy radca może utworzyć na niej swoją wizytówkę.

Wyszukiwarka szukajradcy.pl to narzędzie, które pozwala łączyć radców prawnych z potencjalnymi klientami. Jest dostępne dla wszystkich radców prawnych w Polsce. Wyszukiwarka docelowo ma stać się pełną bazą radców i stanowić dla klientów znakomite źródło informacji przy poszukiwaniu zawodowego pełnomocnika.

W pierwszej kolejności radcy prawni tworzą swoje zawodowe profile - wizytówki. Za pomocą wyszukiwarki potencjalni klienci znajdują wizytówki radców prawnych, wpisując w odpowiednie okno słowa kluczowe, takie jak np. miejscowość czy specjalizacja. W wynikach wyszukiwania potencjalnemu klientowi wyświetlają się pasujące sylwetki radców prawnych.

Wszyscy wiemy, jak ważnym źródłem wiedzy dla klientów jest Internet, dlatego jako profesjonalni pełnomocnicy powinniśmy zadbać o atrakcyjną, edukacyjną i użyteczną formę obecności w sieci. Szukajradcy.pl będzie niebawem najlepszą do tego platformą. Dzięki promocyjnym działaniom KIRP i izb okręgowych będzie odpowiednio wysoko spozycjonowana w wyszukiwarkach typu Google, a tym samym stanie się ważnym źródłem wiedzy i bazą informacji dla klientów. Równocześnie klient ma gwarancję, że znaleziona w wyszukiwarce osoba ma uprawnienia zawodowego pełnomocnika.

Wyszukiwarka szukajradcy.pl wspiera skuteczne wykonywanie zawodu. Każdy radca prawny, który dołączy do wyszukiwarki, może:
- stworzyć swoją sylwetkę w formie wizytówki z najważniejszymi informacjami (m.in. wykształcenie, specjalizacja, lokalizacja);
- publikować treści o charakterze prawniczym (artykuły, treści audiowizualne) i linkować je ze swoim profilem

Warto wspomnieć, że prócz tych treści wyszukiwarka zawiera ogólne, ważne dla klientów informacje o zawodzie radcy prawnego, jego kompetencjach, formach działania itd.

(Informacja_o_wyszukiwarce_SzukajRadcy.pl.pdf)

(Informacja_o_Konkursie_Daj_sie_znalesc_z_SzukajRadcy.pl.pdf)

(Regulamin-Konkursu-Daj-sie-znalesc-Szukaj-Radcy.pl.pdf)

(Instrukcja_eKirp.pdf)

2022-05-13

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
+48 507 967 122
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl