0 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie - Aktualności

Aktualności


Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu edycja IX

(Zaproszenie_Studia_Podyplomowe.docx)

2020-08-05

Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie, ul. Jedności 5 w godzinach 9.00-14.00 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 7 sierpnia 2020 roku.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o wpis

- kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)

- życiorys (CV) wraz podpisem

- 2 zdjęcia (formatu dowodowego)

- informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*

- oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne, o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

- oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944?1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy ? w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

- dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych ? w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.), 1 560,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) - na poniższy numer rachunku OIRP w Koszalinie

PKO BP SA I O/Centrum w Koszalinie
66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o wpis

- kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)

- życiorys (CV) wraz podpisem

- oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych

- oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego ? dot. osób

- informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*

- oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o - wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem

- oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944?1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy ? w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

- dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych ? w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.), 2 600,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) - na poniższy numer rachunku OIRP w Koszalinie

PKO BP SA I O/Centrum w Koszalinie
66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

(Karta-Ewidencyjna_2020.pdf)

2020-07-29

Wyniki egzaminu radcowskiego 2020

Zamieszczamy wyniki tegorocznego egzaminu radcowskiego

(WYNIKI-EGZAMINU-RADCOWSKIEGO-KODOWANE.pdf)

2020-07-24

Ogłoszenie

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w internetowym szkoleniu i dyskusji, która odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. za pośrednictwem platformy ZOOM. Szczegóły w załączniku poniżej...

(KIDR-Szkolenie.pdf)

2020-07-22

XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych - Komisja Integracji organizuje:

XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Impreza odbędzie się
w dniach 20 - 23 sierpnia 2020 r. na kortach Arki Gdynia
ul. Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia

Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt, przy czym istnieje możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorski w Gdyni znajdującego się bezpośrednio przy kortach na preferencyjnych warunkach zgodnie z informacją załączoną do ogłoszenia.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:
dla aplikantów radcowskich - 250 zł,
dla radców prawnych - 360 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego - 590 zł
dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju - 200 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu. Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 7 sierpnia 2020r.- wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XIX Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym nie wcześniej niż po dniu 7.08.2020r.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Turnieju lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.

W przypadku dokonania rezerwacji indywidualnej w hotelu Nadmorski z puli pokoi po preferencyjnych cenach wynegocjowanych przez KRRP i odwołania imprezy, KRRP nie ponosi odpowiedzialności za zwroty wpłaconych indywidualnie zaliczek. Uczestnik winien w sprawie warunków zwrotu zaliczki kontaktować się bezpośrednio z hotelem Nadmorskim.

W związku ze stanem epidemii, uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami prawa a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne oraz środki dezynfekcyjne.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę:
50.000 zł - nw.,
100.000 zł - oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie.

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa,
tel. bezpośrednio: 626 82 49 wew.104
e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie www.kirp.pl

(Regulamin-turnieju-tenisa-mistrzostwa-kirp-2020.pdf)

2020-07-22

Informacja

Informujemy, że zostały uruchomione zapisy na prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych PAN Studia Podyplomowe "Prawo Ochrony Konsumentów" (III edycja).

Termin zapisów upływa 6 listopada 2020 r. Studia mają charakter dwusemestralny

(Prawo-Ochrony-Konsumentow-III-ed.pdf)

2020-07-17

ETPCz w obronie praworządności w Polsce ? webinar

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego zaprasza na webinarium o roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obronie praworządności w Polsce, które odbędzie się w poniedziałek 27 lipca o godz. 14.00-17.00.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP Pana Adama Bodnara.

Europejski Trybunał Praw Człowieka przez lata traktowany był jako "super sąd" - miejsce, do którego obywatel mógł poskarżyć się na wszystko: sąd, urząd czy zakład karny. Wyroki "Strasburga" wielokrotnie dawały impuls do systemowych zmian w polskim prawie i strukturach państwowych. Dzięki nim Polska stawała się sprawiedliwsza i bardziej przyjazna wobec obywateli. Jednak w ostatnich latach, w powszechnej świadomości oraz w kręgach prawniczych, Trybunał w Strasburgu tracił na znaczeniu jako instancja strzegąca praw człowieka i zasad państwa prawa w Polsce. Rolę tę przejmował natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Strasburg ustąpił pola Luksemburgowi.

Podczas spotkania przedyskutujemy, w jaki sposób ETPCz może "wrócić do gry" i wesprzeć starania o obronę praworządności w Polsce. Zależy nam w szczególności na omówieniu możliwych sposobów współdziałania społeczeństwa obywatelskiego i środowiska prawniczego w przedmiocie ochrony praw człowieka w Polsce za pomocą instrumentu obrony praw człowieka, jaką jest skarga do Trybunału w Strasburgu. Zachęcamy do wysłuchania wystąpień prelegentów i udziału w dyskusji.

Webinarium będzie transmitowane na żywo na profilach Fundacji na Facebooku i YouTube. Zachęcamy do udziału w dyskusji i zadawanie pytań poprzez chat jednego z kanałów.

PROGRAM

Wstęp
Mec. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, radczyni prawna, emerytowana prawniczka w Kancelarii ETPCz

Prezentacja raportu
Dr Marcin Szwed, dr Katarzyna Wiśniewska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Kierunek Strasburg - nowy przystanek w walce o praworządność? Raport o polskich sprawach przed ETPCz

Sesja I
Prof. Ewa Łętowska - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Dialog głuchych: ETPCz-organy krajowe Dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich RP - Potencjalna rola ETPCz w ograniczeniu negatywnych skutków zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości Prof. Lech Garlicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, b. sędzia ETPCz, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego - Prawa człowieka przed sądami międzynarodowymi: Trybunał Strasburski - lider czy obserwator? Mec. Tomasz Snarski, adwokat - Pułapki prawniczego myślenia. Kilka refleksji o przyczynach niewykorzystywania potencjału europejskiego systemu praw człowieka przez polskich prawników

Prowadzenie: Dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich RP

Sesja II
Dominika Bychawska Siniarska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Procedura wyboru sędziego ETPC w świetle standardów praworządności Dr hab. Dorota Pudzianowska, Uniwersytet Warszawski - Polskie sprawy LGBT przed ETPCz

Mec. Anna Mazurczak, adwokatka, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego - Życie rodzinne par tej samej płci w Polsce ? przykłady codziennych naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Prowadzenie: Dr hab. Anna Śledzińska-Simon, Uniwersytet Wrocławski

Dyskusja
Prowadzenie: mec. Magdalena Witkowska.

2020-07-20

Oferta

OFERTA
realizacji szkolenia on-line przygotowującego aplikantów radcowskich i radców prawnych do międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego prawniczego TOLES FOUNDATION/HIGHER

Wychodząc naprzeciw stale rosnącemu wśród prawników zapotrzebowaniu na międzynarodowe, prestiżowe certyfikaty poświadczające profesjonalną znajomość języka angielskiego prawniczego, pragniemy przedstawić propozycję przeprowadzenia dla członków Izby Radców Prawnych w Koszalinie profesjonalnego szkolenia przygotowującego do egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills).

TOLES jest międzynarodowym egzaminem sprawdzającym znajomość języka prawniczego. Egzamin ten został opracowany przez instytut Global Legal English - organizację członkowską Międzynarodowego Oddziału Stowarzyszenia Prawników w Anglii i Walii.

(OFERTA-TOLES-ON-LINE-DLA-IZB-RADCOWSKICH.pdf)

2020-07-17

Zaproszenie

Zaproszenie na webinarium: Akademia Ubezpieczeń WTW - ryzyko pandemii a ubezpieczenia - ryzyko sprzeniewierzenia (Crime) oraz anulowania imprezy (Cancellation)

ZAPISZ SIĘ!

2020-07-10

Dzień Radcy Prawnego

Koleżanki i Koledzy,
z okazji Dnia Radcy Prawnego
życzę Wam wielu sukcesów w życiu zawodowym
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Romuald Baranowicz

2020-07-06

Przypomnienie

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Uprzejmie przypominam Szanownym Koleżankom i Kolegom, że 6 lipca 2020 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na Delegatów Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.

Zgłoszenia należy złożyć w Biurze Izby lub przesłać pocztą na adres Izby (decyduje data wpływu do Biura Izby)

Romuald Baranowicz

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Koszalinie

2020-07-01

Informacja

RPO - Sprawozdanie SPT i Uwagi strony polskiej po wizycie SPT w Polsce w dniach 9-18 lipca 2018 roku

RaportSPT-z-wizyty-w-Polsce-w=2018r.docx

Odpowiedz-RP-na-Raport-SPT-z-wizyty-w-Polsce-w-2018r

2020-06-10

Nowy numer dwumiesięcznika "Radca Prawny"

Na stronie www.kirp.pl dostępny jest już majowo-czerwcowy numer dwumiesięcznika "Radca Prawny". Prosimy o zamieszczenie tej informacji na Państwa stronach internetowych i profilach na Facebooku. Z zawartością czasopisma można się zapoznać pod linkiem:

https://kirp.pl/publikacja/radca-prawny-nr-189-maj-czerwiec-2020/

2020-06-03

Zapraszamy na webinarium 16.06.2020 r. godz. 16.30 - "Robot Lawyers & Virtual Law Firms"

W porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek, który nadzoruje w Krajowej Izbie Radców Prawnych działalność zagraniczną, mam przyjemność przekazać, że we wtorek 16 czerwca br. o godz. 16.30 odbędzie się webinarium pt. "Robot Lawyers & Virtual Law Firms". Organizatorami wydarzenia są komisje zagraniczne przy okręgowych izbach radców prawnych we Wrocławiu i Opolu oraz Komisja Zagraniczna KRRP.
Webinarium zostanie zrealizowane poprzez platformę Zoom. Udział jest bezpłatny, językiem spotkania będzie język angielski.
Pełna informacja znajduje się poniżej w pliku pdf

(Informacja-Webinarium-16.06.2020-Robot-Lawyers&Virtual-Law-Firms.pdf)

2020-06-01

Pomoc w walce z SMA czyli pomoc dla Mii - OIRP Wrocław

Poniżej zamieszczamy prośbę skierowaną do radców prawnych od Dziekana Rady OIRP we Wrocławiu - mec. Leszka Korczaka

Koleżanki i Koledzy,
Dziekani Okręgowych Izb Radców Prawnych,
od dłuższego czasu Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu stara się wspomóc naszą aplikantkę radcowską Panią Natalię Papierz-Kurdutlu, której dziesięciomiesięczna córka walczy z ciężką chorobą jaką jest SMA czy rdzeniowy zanik mięśni. Jedyną szansą jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Koszt tej terapii i leku to 10 milionów złotych. Do tej pory udało nam się uzbierać 4 miliony złotych. Aby zebrać całą kwotę chciałbym poprosić o pomoc w rozpropagowaniu tej zbiórki w Państwa Izbach. Kwota jest bardzo duża więc tym samym chciałbym zwiększyć zasięg tej pomocy. Zbiórka prowadzona jest wspólnie z Fundacją Między Niebem a Ziemią prowadzoną przez Naszą Samorządową koleżankę Panią Sylwię Zarzycką. Każda, nawet niewielka pomoc będzie nieoceniona. Poniżej znajduje się opis z Fundacji Między Niebem a Ziemią, numer konta oraz link do zbiórki na FB.

http://www.miedzyniebemaziemia.pl/witamy-nasza-nowa-sliczna-podopieczna-776 Numer rachunku Fundacji dedykowany dla Mii: 72 1240 6768 1111 0010 6199 4855

https://www.facebook.com/donate/631767937416513/934479980313775/

2020-05-31

Odwołane spotkanie integracyjne

2020-05-23

Zaproszenie do udziału w cyklu turniejów online brydża sportowego o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie

W imieniu Dziekana Rady OIRP w Warszawie, p. Włodzimierza Chróścika oraz przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, p. Tomasza Nawrota, serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu turniejów brydża sportowego o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie.

Turnieje prowadzone będą online na platformie Bridge Base Online ("BBO"), przy współudziale Warszawskiego Związku Brydża Sportowego.

Więcej szczegółów na temat turniejów oraz informacje o rejestracji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej - (https://www.oirpwarszawa.pl/brydz-online-cykl-turniejow-o-puchar-dziekana-oirp-w-warszawie/)

2020-05-23

Konkurs na spot

"Radca prawny w czasach pandemii" KOMISJA INTEGRACJI KRRP ogłasza konkurs na spot filmowy.

Masz pomysł na krótki film telefonem? Od dawna myślisz, żeby go zrealizować? Nie zwlekaj! Czekamy na Twoją mini-produkcję, która docelowo zostanie zaprezentowana w filmie promującym zawód radcy prawnego wykonywany w okresie pandemii koronawirusa, pokazującym naszą aktywność w pracy i w domu. Dla najlepszych trzech spotów przewidziane są nagrody rzeczowe! Szczegóły poniżej

(Radca_prawny_w_czasach_pandemii_ informacja.pdf)

(Regulamin_konkursu_Radca_prawny_w_czasach_pandemii.pdf)

2020-05-20

Webinarium OIRP Wrocław

Komisja ds. doskonalenia zawodowego zaprasza na szkolenie w formie WEBINARIUM pt. TARCZA ANTYKRYZYSOWA - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

(oirp.wroclaw.pl/kalendarz/szkolenia/405)

(oirp.wroclaw.pl/kalendarz/szkolenia/406)

2020-04-21

Opracowanie Zasady Dobrych Praktyk Patronatu

(ZASADY-DOBRYCH-PRAKTYK-PATRONATU.pdf)

(SUPLEMENt-Zbior-przepisow-regulujacych-sprawowanie-patronatu.pdf)

2020-04-21

Odwołane szkolenie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 odwołuje szkolenie "Prawo upadłościowe - zmiany obowiązujące od dnia 24 marca 2020 r. - wybrane zagadnienia", które było zaplanowane w terminie 18 kwietnia 2020 roku (sobota)

2020-03-10

Życzenia

2020-03-10

Tarcza antykryzysowa

Szanowni Państwo,
zamieszczamy informację na temat wsparcia, jakie można uzyskać z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Dodatkowo przesyłamy instrukcje wypełniania wniosków:
- o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (RSP-C), - o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D),
- o ulgę (RDU),
- o zwolnienie z opłacenia składek (RDZ).
Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

(wnioski i instrukcja spakowana win.zip)

2020-04-07

Kwartalnika Nieruchomości@

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczono kolejny numer kwartalnika Nieruchomości@ wydawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z życzeniami miłej lektury

(Nieruchomosci@_nr1-20-net.pdf)

2020-04-03

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
W imieniu Rady Okręgowej Izba Radców Prawnych w Opolu z powodu zagrożenia epidemiologicznego zmuszeni jesteśmy zmienić zaplanowany termin VII Mistrzostw Radców Prawnych w biegu na dystansie Półmaratonu oraz w biegu na 10 km.

Nowy termin zawodów to 19 września 2020 r.

SZCZEGÓŁY

2020-04-02

Zarządzenie Dziekana z 27 marca 2020 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia zajęć dla Aplikantów.

(Zarządzenie Dziekana z 27 marca 2020.pdf)

2020-03-27

Komunikat

Komunikant w sprawie organizacji i prowadzenia zajęć dla aplikantów I, II i III roku w okresie pandemii

(Komiunikat w sprawie organizacji i prowadzenia zajęć dla aplikantów I, II i III roku w okresie pandemii.pdf)

2020-03-25

Apel

Poniżej zamieszczamy Apel Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych do wszystkich członków samorządu radcowskiego.

Apel Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych do wszystkich członków samorządu radcowskiego

Testem dla nas wszystkich są sytuacje trudne, nadzwyczajne. W takich się teraz znajdujemy.
Samorząd jest powołany po to, by pomagać i otaczać opieką swoich członków.

W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie powstała wspaniała inicjatywa, w ramach której aplikanci i młodzi radcowie prawni pomagają radcom seniorom. Pomagają im w codziennych zakupach, życiowych sprawunkach. Tak, by mieli oni jak najmniejszy kontakt z potencjalnymi źródłami epidemii.

Chciałbym wszystkich serdecznie zachęcić do rozpowszechnienia idei "Aplikanci/radcowie - seniorom". Niech w każdej izbie radcowskiej powstanie zespół ludzi dobrych serc. Zespół, który będzie dbał o najstarszych radców prawnych. Radcowskie Task-Force, które zjawi się tam, gdzie są najbardziej potrzebujący.

Pamiętajmy, że nasza postawa w dobie pandemii świadczy o tym kim jesteśmy. Świadczy o naszym człowieczeństwie i humanizmie.

Pomagajmy sobie - nieśmy serce i uśmiech. Pokażmy, że radcy prawni to ludzie o kryształowych sercach.

Z poważaniem
Maciej Bobrowicz
Prezes KRRP

2020-03-16

Komunikat Dziekana

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 odwołuje zajęcia na aplikacji radcowskiej oraz planowane kolokwia w terminie od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.

Romuald Baranowicz
Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

2020-03-13

Przesunięcie terminu egzaminu radcowskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że uwagi na zagrożenie zarażeniem koronawirusem egzaminy prawnicze przewidziane w dniach 24-27 marca br. zostają odwołane.
Ministerstwo nie podało kolejnego terminu.

(2020-03-12 - link do informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)

2020-03-12

PILNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Ze względu na potencjalne ryzyko zakażenia koronowirusem uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie podjęło decyzję o przeniesieniu szkolenia zawodowego radców prawnych, które miało się odbyć w dniach 13-15 marca 2020 r. na termin 16-18 października 2020 r.

2020-03-10

Pilna informacja

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym , poniżej zamieszczamy zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie z uprzejmą prośbą o stosowanie przez podległe Kancelarie Okręgu Koszalińskiego

(zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie)

2020-03-12

Konkurs dla Aplikantów pn. "Spory budowlane w orzecznictwie SN" rozstrzygnięty

2020-03-04

Wywiad

Aplikacja wywiad z mec. Anną Ignaczak - dwumiesięcznik Radca Prawny nr 186

(wywiad)

2020-02-11

Informacja

Rusza VIII edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Szczegóły poniżej

(ogłoszenie w całości)
(plakat)

2020-01-29

Informacja

Informacja na temat działań Krajowej Rady Radców Prawnych związanych z wydanym 19 listopada 2019 r. wyrokiem TSUE oraz ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

(Informacja-przebieg-prac-17-01-2020-2.pdf)

2020-01-17

Szkolenie - "Zostań mediatorem"

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu zapisów na szkolenie z mediacji podstawowych "Zostań mediatorem" organizowane poraz 17 przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy.

Termin szkolenia 6,7,8 i 21,22,23 marzec 2020r.
Cena 1600zł.
Zapisy do 1.03.2020r.

Szczegóły poniżej
(https://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/zostan-mediatorem/)

2020-01-15

XXXVII Tradycyjny Rajd Prawników "TeRaPia bieszczadzka" 9-14 czerwca 2020r. w Bystrem

Szczegóły w poniższych załącznikach

(pismo-przewodnie-radcowie.pdf)

(ZawiadomienieRAJD2020.pdf)

(zgloszenie-bieszczady2020.pdf)

2020-01-15

Propozycja wycieczki

Poniżej zamieszczamy propozycje wypoczynku w Portugalii dla Radców Prawnych. Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować do biura pani Anny Partyki, 59 842 70 14, 608 517 003, biuro@clubwakacje.pl,

Ilość pokoi w podanej cenie jest ograniczona, cena będzie każdorazowo potwierdzana indywidualnie z zgłoszonymi uczestnikami. Aktualna kwota zaliczki - tylko 140 PLN (do końca promocji) - dopłata do reszty 41 dni przed rozpoczęciem imprezy.

(OIRP-Portugalia-All-Inclusive-aktualna-oferta-cenowa.pdf)

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

(Wycieczki-Portugalia.pdf)

(Lagos-Sagres.pdf)

(Lizbona.pdf)

(Sewilla.pdf)

2020-01-13

"Marsz Tysiąca Tóg"

Poniżej zamieszczamy informacja na temat "Marszu Tysiąca Tóg" (Warszawa, 11.01.2020).

(Marsz-Tysiaca-Tog_informacje_1500.pdf)

2020-01-07

Zaproszenie - XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów

Ogłoszenie o organizowanym przez Komisję Integracji KRRP "XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów", które odbędą się w dniach 27.02-1.03.2020 r z w Krynicy Zdroju
(Szcegóły na stronie kirp.pl)

2020-01-04

SKIM&L CUP 2020 - VII Narciarski Puchar Polski Lekarzy, Radców Prawnych i Farmaceutów

Szanowni Państwo, Śląska Izba Lekarska, Śląska Izba Aptekarska i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach mają przyjemność zaprosić lekarzy, farmaceutów i prawników wszystkich profesji do wzięcia udziału w: SKIM&L CUP 2020 - VII Narciarskim Pucharze Polski Lekarzy, Radców Prawnych i Farmaceutów, który odbędzie się w dniach od 31 stycznia - 2 lutego 2019 r. w Krynicy-Zdrój.

W ramach zawodów przewiduje się poniższe konkurencje - slalom, slalom gigant oraz snowboard. Drugiego dnia odbędzie się konferencja naukowa Medycyna-Sport-Prawo.

Regulamin zawodów oraz ich harmonogram umieszczone znajdują się na stronie POLSKIMED.
Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona dokonaną wpłatą. W razie dużej ilości zgłoszeń organizator utworzy listę rezerwową. W zależności od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach organizator dopuszcza zmiany w regulaminie zawodów (co do kategorii wiekowych i dyscyplin).
Wszystkich przedstawicieli wolnych zawodów zainteresowanych udziałem w SKIM&L CUP 2020 prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie:
https://polskimed.pl/2019/11/27/skimil-2020/#informacje

Opłaty wpisowe:
- Lekarze, lekarze dentyści, prawnicy, farmaceuci - 220 zł
- Osoby towarzyszące oraz dzieci urodzone w 2005 lub starsze biorące udział w zawodach - 220 zł
- Osoby towarzyszące oraz dzieci urodzone w 2005 lub starsze niebiorące udziału w zawodach - 160 zł
- Dzieci urodzone w 2006 lub młodsze - za darmo

Hotel polecany - Czarny Potok w Krynicy. Noclegi organizujemy sobie we własnym zakresie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować zapytania mailowe pod poniższe adresy:
Lekarze: mariuszsmolik@gmail.com, piotrzagorski@yahoo.com
Farmaceuci: piotr.brukiewicz@wp.pl
Prawnicy: pzarzecki@kancelariazarzecki.pl

Szczegółowe informacje na temat zawodów będą zamieszczane na stronach internetowych Śląskiej Izby Lekarskiej, Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Wszystkich sympatyków zimowych sportów zachęcamy do udziału w SKIM&L CUP 2020. Śnieg gwarantowany - jak zawsze w Krynicy.

2020-01-03

IV Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegach Terenowych - Trójmiasto 29.02.2020

Drogie Koleżanki i Koledzy! Radcowie prawni i aplikanci radcowscy! Biegaczki i Biegacze!
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich do wzięcia udziału w IV Mistrzostwach Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w biegach terenowych na czterech dystansach:
- TRAILOWA DYCHA, tj. dystans ok. 10km - TUT10,
- TRAILOWY POŁÓWKA, tj. dystans ok. 21km - TUT21,
- TRAILOWY MARATON, tj. dystans ok. 45 km - TUT42+,
- TRÓJMIEJSKI ULTRA TRACK, tj. dystans ok. 68 km - TUT68.
Zawody ponownie odbędą się po malowniczych, przepięknych zimą, trasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w dniu 29 lutego 2020 roku w ramach kultowej już imprezy Trójmiejski Ultra Trail.

Jeśli bieganie to Twoja pasja i chcesz się trochę pozytywnie zmęczyć, to zachęcamy do wzięcia udziału w imprezie. Gwarantujemy, że morenowe pagórki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego dadzą Ci mocno w kość :) Suma przewyższeń na dystansie:
- trailowej dychy wynosi: +/- 300m,
- trailowej połówki wynosi: +/- 650m,
- trailowego maratonu wynosi: +/- 1100m,
- trójmiejskiego ultra tracka wynosi: +/- 1500.

Już teraz podejmij zimowe wyzwanie i zgłoś się, a gwarantujemy Ci niesamowite wrażenia! Biegowa sobota po pagórkach nad polskim morzem będzie niezapomnianym przeżyciem. Limity czasu są tak dobrane, aby każdy kto podejmie wyzwanie, miał szansę stanąć na mecie!

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zapewnia odrębną klasyfikację w kategorii kobiet i mężczyzn na każdym dystansie. Pamiętaj jednak, że już sam udział i sportowa przygoda w pozytywnym duchu, będzie zwycięstwem każdego z nas! Po biegu, planowane jest wieczorne spotkanie, podczas którego, jak zawsze, uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami biegowymi z imprezy i innych startów.

Regulamin biegu i forma zgłoszenia udziału dostępne są na stronie http://tutrail.pl/ Podczas rejestracji prosimy o zaznaczenie udziału w dodatkowej klasyfikacji prawników. Jeśli dokonałeś rejestracji już wcześniej, prosimy o maila na adres bszolcnartowski@gmail.com z dopiskiem IV Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w biegach terenowych, celem dodania Ciebie do klasyfikacji.

Zgłoszenia uczestników na najdłuższym dystansie możliwe jedynie u nas bszolcnartowski@gmail.com

2020-01-03

Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2019

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła kolejną edycję konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" - "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2019". Tytuł honorowy "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności:

- nieodpłatnie wykonuje pomoc prawną;
- wyróżnia się w działalności społecznej i dobroczynnej;
- bierze udział w programach edukacyjnych, szkoleniowych lub działalności społecznej;
- wyróżnia się w działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej;
- cieszy się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkuje i wykonuje zawód.

Każda Rada OIRP może zgłosić jednego laureata. Zasady konkursu określa Regulamin konkursu KRRP. Prawo zgłoszenia kandydatów do konkursu przysługuje radcom prawnym, aplikantom radcowskim, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, środowiskom prawniczym, beneficjentom pozaustawowej nieodpłatnej pomocy prawnej.

(Uchwała_Prezydium KRRP_698_X_2019.pdf)

2019-12-27

Stanowisko

Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2019 roku

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie popiera stanowisko wyrażone przez Krajową Radą Radców Prawnych w dniu 7 grudnia 2019 roku, dotyczące respektowania zasad niezależności sądów i niezawiłości sędziowskiej, wynikających z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa Unii Europejskiej.

Jednocześnie Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie wyraża dezaprobatę wobec wszelkich działań godzących w wartości stanowiące istotę demokratycznego państwa prawnego.

2019-12-17

Zaproszenie

Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w III Kongresie Praw Obywatelskich, który odbędzie się w dniach 13-14 grudnia br. w Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Mordechaja Anielewicza 6 w Warszawie. Kongres organizuje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Celem Kongresu jest debata o obecnych i przyszłych wyzwaniach w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela w Polsce, zagwarantowanych w Konstytucji oraz ratyfikowanych przez nasz kraj traktatach międzynarodowych. W II Kongresie, który odbył się w dn. 14-15 grudnia ub. roku, udział wzięło ponad 1800 uczestników. Byli wśród nich przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka. Konkluzje z dyskusji panelowych, rekomendacje oraz informacje o działaniach po II Kongresie znajdziecie Państwo na stronie www.rpo.gov.pl

2019-12-02

Zaproszenie

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie zapraszam dzieci i wnuki radców prawnych i aplikantów radcowskich Naszej Izby na imprezę choinkową pn. "Zabawa przy choince z Peppą dla dzieci do lat 10", która odbędzie się w dniu 11 stycznia 2020 r. o godz.11.00 w Klubie Kosmos w Koszalinie ul. Okrzei 3 (galeria przy skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Armii Krajowej).

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa dzieci telefonicznie 94 342 39 56 lub e-mailem na adres biuro@oirpkoszalin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 r.

Romuald Baranowicz
Dziekan

2019-12-02

Załącznik

(Załącznik do uchwały NPP 2020)

2019-11-21

Konferencja

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współudziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie po raz kolejny zapraszają na konferencję naukową poświęconą ochronie danych osobowych, tym razem - szczegółowym zagadnieniom z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście prawa pracy "RODO w zakładzie pracy - zagadnienia szczegółowe. Kontrola pracownika i postępowania wyjaśniające", która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie.

(Więcej informacji)

2019-11-14

Zaproszenie na IV edycję Konstytucyjnego Turnieju Sądowego

(Zaproszenie i szcegóły)

2019-11-13

Zaproszenie na konferencję Wolters Kluwer

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji: "Nowelizacja postępowania cywilnego - najważniejsze zmiany. Jak stosować nowe regulacje w praktyce?", która odbędzie się 14 listopada 2019 r. w Radisson Collection Hotel Warsaw. W jej trakcie - podczas 3 paneli dyskusyjnych - eksperci omówią zmian

(SZCZEGÓŁY)

2019-11-06

Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców w roku 2020

Informujemy, że w związku z zapisami Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U z 2019, poz. 1666) regulującymi zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom wnioskującym o przyznanie ochrony międzynarodowej cudzoziemcom, których pozbawia się tej ochrony OIRP w Koszalinie ogłasza się nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 20 listopada 2019 roku. Zgłoszenia można dokonać na adres poczty elektronicznej biuro@oirpkoszalin.pl. Prosimy o podanie imienia i nazwiska radcy prawnego, numeru wpisu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu dla doręczeń do przekazania do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dane te zostaną umieszczone na stronie internetowej urzędu obsługującego Szefa Urzędu.

2019-11-02

Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję pt. "Prawne aspekty procesu leczniczego" kierowane do Państwa przez Przewodniczącą Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Magdalenę Witkowską.

Konferencja odbędzie się w czwartek 14 listopada br. w Warszawie w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa).

Zapisy możliwe są jedynie poprzez następujący formularz zgłoszeniowy:
(https://konferencja1411.webankieta.pl/ )

Pełna informacja o wydarzeniu dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych: (https://kirp.pl/konferencja-nt-prawnych-aspektow-procesu-leczniczego-rejestracja-juz-otwarta/)
Serdecznie zapraszamy.

2019-10-23

Komunikat

Proszę o kontakt radców prawnych i aplikantów zainteresowanych grą w piłkę nożną w Koszalinie. Docelowo planowane jest stworzenie drużyny mogącej rywalizować w rozgrywkach samorządowych.

Michał Płaczkiewicz
795-200-212
mplaczkiewicz@koszalin-kancelaria.pl

2019-10-22

Zaproszenie na turniej

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej ma zaszczyt zaprosić wszystkich Adwokatów i Aplikantów Adwokackich oraz innych przedstawicieli zawodów prawniczych wraz z bliskimi na trzecią edycję turnieju środowisk prawniczych w piłce nożnej halowej i siatkówce kobiet o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej, który odbędzie się w miejscowości Zawoja w dniach 22-24 listopada 2019 roku.

Turniej, którego bazą, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie piękny hotel Beskidzki Raj, połączony jest ze szkoleniem zawodowym , a imprezę zwieńczy Maskowy Bal Andrzejkowy na 100-lecie Adwokatury. Cała impreza od tego roku znajduje się w oficjalnym rocznym harmonogramie Naczelnej Rady Adwokackiej i jest objęta Jej patronatem.

(Zaproszenie)

(Formularz zgłoszeniowy drużyny)

(Formularz zgłoszeniowy indywidualny)

(Regulamin)

2019-10-14

Kwartalnik

Poniżej zamieszczamy link do strony kwartalnika wydawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości:

https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/

2019-10-14

Integracja systemów

2019-10-07

Najnowszy numer "Radcy Prawnego" 185/2019

Informujemy, że na stronie kirp.pl/Wydawnictwa oraz na stronie radcaprawny.media i na Facebooku dostępny jest już najnowszy numer - 185 (wrzesień-październik)/2019 - dwumiesięcznika "Radca Prawny".

2019-10-07

Otwarcie zgłoszeń do programu międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX 2019-2021

Szanowni Państwo,

mam przyjemność przekazać, że zostały uruchomione zgłoszenia do programu międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX, który będzie miał formę dwutygodniowych staży za granicą realizowanych w krajach partnerskich programu. Program kierowany jest do radców prawnych mających nie więcej niż 7 lat doświadczenia zawodowego i jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje przesyłam w załączeniu, znajdują się one także na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/miedzynarodowa-wymiana-prawnikow-lawyerex-rekrutacja-do-pierwszej-tury-programu/

Zgłoszenia możliwe są jedynie poprzez formularz online: https://lawyerex.webankieta.pl/ i przyjmowane będą do poniedziałku 14.10.2019 r. do godz. 24.00. Rekrutacja ma jednak charakter ciągły, raz przesłane zgłoszenie będzie brane pod uwagę także przy kolejnych turach wymiany w ramach programu LAWYEREX.

2019-10-07

Konkurs "Rising Stars - młodzi prawnicy walczą o tytuł lidera jutra"Trwa ósma edycja konkursu "Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019" organizowanego przez Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazetę Prawną.
Kapituła konkursu wyłoni młodych prawników, którzy postawą społeczną, wiedzą oraz przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.

ZASADY KONKURSU
Wśród kryteriów, poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia w dniu 31 października 2019 r.), znalazły się również kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza oraz zdolność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową. Premiowane są również działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia. W konkursie mogą wziąć udział prawnicy pracujących w firmach jak i w kancelariach prawniczych, czy innych organizacjach (np. samorządach czy organizacjach rządowych).

WYNIKI W GRUDNIU
Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni 10 laureatów, którym przyzna tytuł "Rising Star Prawnika - Lidera jutra 2019". Dodatkowo jury zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród zgłoszonych kandydatów.

Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 31 października 2019 r. Zwycięzców konkursu poznamy w grudniu 2019 r. w czasie uroczystej gali w Warszawie.
Szczegóły znajdą Państwo na stronie:
https://risingstars.wolterskluwer.pl/

2019-09-30

Zakodowane wyniki na aplikację radcowską 2019 r.

Zamieszczamy zakodowane wyniki egzaminu na aplikację radcowską z dnia 28.09.2019 r.

(WYNIKI)

2019-09-28

I Otwarte Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Koszykówce o Puchar Mistrza Polski.

(Zaproszenie)

2019-09-23

Wolne miejsca

Szanowni Państwo,

mam przyjemność przekazać, że dysponujemy jeszcze ostatnimi dwoma wolnymi miejscami na seminarium Trauma nt. prawa europejskiego dotyczącego dzieci-migrantów pozbawionych opieki, które odbędzie się w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w piątek 27.09.2019 r.

Zainteresowanych radców prawnych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń poprzez formularz: https://trauma.webankieta.pl/
Szczegółowy program przesyłam w załączeniu - gościć będziemy znakomitych prelegentów z Polski, Grecji i Włoch.
Udział w seminarium nie wiąże się z opłatą, uczestnicy otrzymają też 5 punktów szkoleniowych z tytułu szkolenia zawodowego. Dodatkowe informacje dostępne są także na stronie internetowej KIRP: http://kirp.pl/seminarium-trauma-27-wrzesnia-2019-r-w-warszawie-rejestracja-juz-otwarta/

(Program)

2019-09-23

Biała lista podatników VAT

Stosownie do dyspozycji Wiceprezesa KRRP pana Leszka Korczaka uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej KIRP znajdą Państwo opracowany przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji materiał dotyczący białej listy podatników VAT.

Przypominamy, że od 1 września 2019 r. należy weryfikować, czy rachunek, na który dokonuje się płatności, należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) udostępnionej na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych pod linkiem: http://kirp.pl/biala-lista-podatnikow-vat/, a także na profilu FB Krajowej Izby.

2019-09-23

Zaproszenie na konferencję Komisji Praw Człowieka przy NR

W imieniu Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy NRA, Pani adw. Justyny Metelskiej w załączeniu uprzejmie przesyłam zaproszenie na konferencję organizowaną przez Komisję Praw Człowieka pt.: "Ochrona środowiska - Prawo a rzeczywistość", która odbędzie się 5 października 2019 roku w Sali Audytoryjnej Pałacu Larischa (parter) przy ul. Brackiej 12 w Krakowie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 2 października br., wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, certyfikaty dla pozostałych uczestników).

Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu. Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list zgłoszeń przed upływem podanego terminu.

(Zaproszenie)

2019-09-16

XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych 2-6.10.2019 r.

W załączeniu zamieszczamy ogłoszenie o organizowanym przez Komisję Integracji KRRP XVI Ogólnopolskim Rajdzie Bieszczadzkim Radców Prawnych, który odbędzie się w dniach 2-6.10.2019 r. w Bystrem k/Baligrodu.

Przedłużono termin zapisu do 23 września 2019 r.

Ze względu na coraz większą atrakcyjność programową imprezy serdecznie zapraszam do uczestnictwa .
(Ogłoszenie)

(Karta zgłoszenia)

(Program rajdu)

(Informacja o przetwarzaniu danych)

(Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku)

2019-09-16

Broszura OBSiL

Praktyczne zestawienie najważniejszych zmian procedury cywilnej (ustawa z dn. 4 lipca 2019 r.) Broszura OBSiL
(Broszura)

2019-09-13

Studia podyplomowe z prawa karnego 2019/2020

Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu

Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Studia na najlepszym wydziale w Polsce
Zajęcia prowadzą Naukowcy z WPiA UW i innych polskich uczelni, wybitni specjaliści i eksperci z urzędów państwowych.

Więcej informacji:
https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2019/programme/SP-PG/?from=field:PR
https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2019/programme/SP-ZT/?from=field:PR

Kontakt:
Instytut Prawa Karnego WPiA UW
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
e-mail: ipk@wpia.uw.edu.p tel. 22 55 20 529

2019-09-12

Konkurs na książkę prawniczą

Na prośbę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Macieja Bobrowicza, w załączeniu poniżej przekazujemy informację o jedenastej edycji Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości organizowanego przez Redakcję miesięcznika "Przegląd Sportowy" oraz Wolters Kluwer Polska.

(Ogłoszenie)

(Regulamin)

2019-09-04

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie na najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych.
Należy sporządzić krótki (1-3 stronnicowy) opis inicjatywy, jaka powinna zostać zrealizowana przez samorząd dla wsparcia swoich członków, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych.
Najlepszy projekt zostanie zgłoszony do budżetu Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i zrealizowany w 2020 roku.
Do konkursu mogą przystąpić radcy prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata. Na najlepsze projekty czekają wyróżnienia w postaci zaproszenia do bezpłatnego uczestniczenia w Forum Młodych Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 11-13 października we Wrocławiu.
Zgłoszenia, zawierające informację o numerze wpisu, dacie wpisania na listę radców prawnych oraz rozpoczęcia wykonywania zawodu, należy przesyłać do dnia 16 września br., pocztą elektroniczną na adres jankowski@kirp.pl.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 20 września br. W razie pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres jankowski@kirp.pl.

Życzymy inspiracji i czekamy na Państwa projekty.

2019-09-02

Komunikat

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie jest osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 123 poz. 1059 ze zm.) utworzoną przez Krajową Radę Radców Prawnych. Jest jedną z jednostek samorządu zawodowego, reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i sprawującego pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony (art. 17 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego powiązane jest z obowiązkową przynależnością do samorządu zawodowego. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, w tym od 1 lipca 2015 r. obejmuje występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Osoby z poniżej zamieszczonej listy ubiegają się o wpis na listę radców prawnych Ubiegają się o wpis do naszej Izby

1. Krzysztof Jagoda
2. Joanna Stasik
3. Anna Sikorska
4. Iwona Szaranek
5. Daria Ringwelska

2019-05-27

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Barbara Wiśniewska
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl