Logo do strony głównej OIRP Koszalin
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie
ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin
tel./fax: 94 342 39 56
e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl
Obecnie jesteś » Strona główna » Aplikacja - Uchwały aplikacji

Uchwały aplikacji

Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej (03.01.2015)

Z dniem 01.01.2015 r. zmianie ulegnie Regulamin odbywania aplikacji oraz programy aplikacji dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej. Proszę o zapoznanie się z uchwałą Nr 69/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13.09.2014 r., która wprowadza ww. zmiany.

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 96KB)

Uchwała dot. wykazu aktów prawnych obowiązujących aplikantów w roku 2015 (12 12 2014)

Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r.

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 252KB)

Uchwała Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej.

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 824KB)

UCHWAŁA NR 1/VIII/11

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów ustalonych w planach szkolenia na I i II roku aplikacji.

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 306KB)

UCHWAŁA NR 2/VIII/11

Prezydium Rady Okrę™gowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia przepisów porzą…dkowych obowią…zujących aplikantów podczas kolokwiów na I i II roku aplikacji radcowskiej.

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 380KB)

Patronat

Nr 264 VIII 2012 PREZYDIUM 14.11.2012 w sprawie wzoru opinii patrona o aplikancie

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 40KB)

Nr 265 VIII 2012 PREZYDIUM 14.11.2012 wykazu zadan pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 64KB)

Nr 266 VIII 2012 PREZYDIUM 14.11.2012 zasad tworzenia i prowadzenia grup patronackich

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 56KB)

Oświadczenie patrona

(pobierz plik typu MS Word 56KB)

Galeria zdjęć

Klub seniora

E-Learning

z radcą bezpieczniej

SIP KWANTUM

Dziennik Radcy Prawnego

strona KIRP

lex nawigator

Strona główna | Aktualności  | Aplikacja | Szkolenia | Kontakt

Okrę™gowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, 75-401 Koszalin, ul. Jedności 5, skr. poczt. 114, tel./fax +48 94 342 39 56

Copyright 2009-2013 OIRP Koszalin - Wszelkie prawa zastrzeżone.