Aplikacja


Egzamin radcowski 2021

Informacja Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia Egzaminu Radcowskiego z siedzibą w Koszalinie

(Informacja Komisji Egzaminacyjnej 2021.pdf)

Obowiązek informacyjny

(informacja RODO egzamin radcowski 2021.pdf)Szanowni Państwo już w najbliższy czwartek 22.04 o godzinie 14.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla osób zdających egzamin zawodowy w maju.
(Szkolenie Obsługa LEX-a w czasie egzaminów zawodowych 2021.pdf)


(WYTYCZNE - EGZAMIN RADCOWSKI)


Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 26 marca 2021 r. w zakładce "Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych" https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2021-r zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi.


W załączeniu oferta na sprzęt oraz obsługę tegorocznego wydarzenia ogłoszonego przez MŚ - Egzamin Prawniczy i Radcowski, które odbędzie się w terminie 18-21.05.2021.

(oferta_OIRP Koszalin_022021)


Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 lutego 2021 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące egzaminu radcowskiego w 2021 roku.


link do ogłoszenia: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2021-r


Wzory dokumentacji do egzaminu radcowskiego w 2021 r.


1) Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego
(oswiadczenie-o-akceptacji-warunkow-zwiazanych-z-uzyciem-własnego-sprzetu-komputerowego-2021r.doc)

2) Informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań
(informacja-o-wyborze-sposobu-rozwiazywania-zadan-2021.doc)


Informacja o terminie egzamiu radcowskiego w 2021 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze i art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w 2021 r. Egzaminy te odbędą się w dniach 18-21 maja 2021 r.

Przesunięcie planowanego pierwotnie na marzec terminu egzaminów nastąpiło z uwagi na rozwój sytuacji epidemicznej w kraju, bowiem ryzyko dalej idących obostrzeń, które mogą obowiązywać w związku z pandemią, jest znacząco wyższe w marcu niż w maju. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie tysięcy zdających, członków komisji egzaminacyjnych, osób wsparcia administracyjnego i technicznego i ich rodzin, termin egzaminów został wyznaczony w okresie późnowiosennym.

W zależności od sytuacji epidemicznej, rozważone zostanie przeprowadzenie egzaminów w adekwatnym reżimie sanitarnym, wzorowanym np. na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujących na egzaminach prawniczych w 2020 r.

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl