Aplikanci


Opłata za aplikację radcowską w roku 2019

Roczna opłata za aplikację w 2019 roku wynosi 5.850 zł.

Rada podjęła uchwałę o możliwości opłat za aplikację w ratach wg następującego harmonogramu:
I rata w wysokości 1.950 zł - płatna do dnia 31 stycznia 2019 r.
II rata w wysokości 1.950 zł - płatna do dnia 30 kwietnia 2019 r.
III rata w wysokości 1.950 zł - płatna do dnia 31 października 2019 r.


Odpłatność za rok szkoleniowy aplikacji radcowskiej w roku 2018 wynosi 5.460 zł. Odpłatność wnosi się do dnia 31 stycznia 2018 r. lub w trzech ratach ustalonych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie według następującego harmonogramu:

I rata do 31 stycznia 2018 r. - 1820 zł,
II rata do 30 kwietnia 2018. - 1820 zł,
III rata do 31 października 2018 r. - 1820 zł.

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Barbara Wiśniewska
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl