Aplikacja


Opłata za aplikację radcowską w roku 2023

Od 01 stycznia 2023 roku zmieniła się wysokość składki członkowskiej dla aplikantów radcowskich.

Aktualnie jej wysokość wynosi 30,00 złotych

Opłata roczna za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2023 wynosi 5.850,00 złotych.
Na mocy uchwały Nr 293/XI/2022 Rady OIRP w Koszalinie z dnia 16.12.2022 r. w sprawie zasad ponoszenia przez aplikantów radcowskich opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2023, płatność opłaty rocznej została rozłożona na trzy równe raty, które należy uiścić w następujących terminach:
- pierwsza rata w wysokości 1.950,00 zł. - płatna do dnia 31 stycznia 2023 r.;
- druga rata w wysokości 1.950,00 zł. - płatna do dnia 29 kwietnia 2023 r.;
- trzecia rata w wysokości 1.950,00 zł. - płatna do dnia 31 października 2023 r.

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl