Aplikacja


Patronat

Zasady Dobrych Praktyk Patronatu stanowią narzędzie służące zwiększeniu efektywności patronatu, jako jednego z trzech filarów kształcenia aplikantów radcowskich. W opracowaniu, w sposób syntetyczny zostały wskazane podstawowe cele i wartości, jakie powinny być realizowane w toku patronatu, jak również oczekiwane zachowania i postawy patrona oraz aplikanta, w tym konkretne metody realizacji zadań patrona. Właściwe sprawowanie patronatu ma kluczowe znaczenie w procesie kształcenia aplikantów oraz warunkuje dobre przygotowanie ich do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Do Zasad Dobrych Praktyk Patronatu dołączony został, w formie Suplementu, zbiór przepisów regulujących sprawowanie patronatu (stan prawny: 15 stycznia 2020 r.).Zasady dobrych praktykSUPLEMENT - Zbiór przepisów regulujących sprawowanie patronatuNA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl