Aplikacja


Roczny plan szkolenia aplikantów na aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023


Plan szkolenia aplikantów na I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023:

(roczny-plan-szkolenia-I-rok-aplikacji-radcowskiej-na-2023.pdf)

Plan szkolenia aplikantów na II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023:

(roczny-plan-szkolenia-II-rok-aplikacji-radcowskiej-na-2023.pdf)

Plan szkolenia aplikantów na III roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023:

(roczny-plan-szkolenia-III-rok-aplikacji-radcowskiej-na-2023.pdf)Zajęcia e-learningowe

Zajęcia e-learningowe dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji udostępnione są na Platformie e-learningowej KIRP: https://e-kirp.pl/

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl