Aplikacja


Przepisy porządkowe odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023Załącznik do Uchwały nr 290/XI/2022 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2022 r.
(Przepisy-porzadkowe-odbywania-zajec-na-apliakcji-w-2023.pdf)Przepisy porządkowe obowiązujące aplikantów radcowskich podczas przeprowadzania kolokwiów na aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl