Aplikacja


Pytania na kolokwium ustne

Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2021Uchwała Prezydium KRRP z dnia 6 listopada 2020 r.


Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
- pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
- pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (56 pytań).


Zbiór pytań - kolokwium na I roku aplikacjiZbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
- pytania z zakresu prawa gospodarczego (250 pytań);


Zbiór pytań - kolokwium na II roku aplikacjiZbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
- pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (96 pytań);
- pytania z zakresu etyki radcy prawnego (95 pytań);
- pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).)


Zbiór pytań - kolokwium na III roku aplikacji


NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl