Izba


Organy Izby i funkcje

Prezydium Rady:

Anna Ignaczak - Dziekan


Wicedziekani

Jolanta Czepe

Aleksandra Gibuła


Edyta Kołodziej - Sekretarz

Mariola Radke - Skarbnik


Maciej Flens - Członek Prezydium


Pozostali Członkowie Rady

Romuald Baranowicz
Marcin Czajkowski
Renata Czarnecka
Marta Kozłowska
Maja Michalik
Maciej Pohl
Monika Puchała-Wojtkowiak


Monika Puchała-Wojtkowiak - Kierownik szkolenia aplikacji radcowskiej


Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Paweł Winkler - Przewodniczący


Danuta Borsuk-Zawadzka
Ewa Chmielowicz
Mariola Cichecka
Dorota Fibingier
Aldona Gowin
Andrzej Jagoszewski
Dariusz Jankowski
Monika Lange-Osiak
Dorota Macioszek
Katarzyna Potocka-Krak
Joanna Tybora


Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Koszalinie

Anna Jędrzejczak

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

Anna Bartkiewicz
Jarosław Chudzik
Anna Kurdyła
Marcin Sendecki
Marcin Sychowski
Wilicki Tomasz


Okręgowa Komisja Rewizyjna

Teresa Mańkowska-Florczak - Przewodnicząca

Ewa Zielezińska - Zastępca Przewodniczącej

Adam Ostaszewski - Członek


Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych

Aleksandra Gibuła

Marta Kozłowska

Teresa Żurowska


Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej

Maciej Pohl


Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych XI kadencji

Romuald Baranowicz

Ewa Chmielowicz

Anna Ignaczak

Marta Kozłowska

Maciej Pohl

Teresa Żurowska

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl