Memories

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Nasza Koleżanka

Irena Koterba

wieloletni Radca Prawny

Wyrazy serdecznego współczucia

Koledze radcy prawnemu Szymonowi Koterbie

oraz Rodzinie i Bliskim


składają


Dziekan, Rada i radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie


Pogrzeb Zmarłej rozpocznie się we wtorek 27 lipca 2021 r. o godz. 11.20 w kaplicy starego cmentarza w Słupsku.
NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl