Radcowie


Zaproszenie na szkolenie w formie webinarium - 2 grudnia 2023 r.

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium, które przeprowadzi Pan Krzysztof Pietkowski - Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie (Przewodniczący V Wydziału Gospodarczego)

Temat wykładu: "Praktyczne aspekty zmian Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonych ustawami z 09 marca 2023r. oraz 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (…)".

(zaproszenie-na-szkolenie-kpc-02-12-2023.pdf)Materiały ze szkolenia "Zmiany w prawie budowlanym – praktyczne aspekty w pracy radcy prawnego".

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkolenia poprowadzonego przez Mecenasa Jacka Szadzewicza - radcy prawnego - Naczelnika Wydziału Architektoniczno - Budowalnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim

(2023-10-21-prezentacja.pdf)Jak efektywnie i bezpiecznie dla siebie wspierać klientkę/a z doświadczeniem dyskryminacji i wykluczenia. Warsztat dla profesjonalnych pełnomocniczek i pełnomocników procesowych

Szkolenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w ramach projektu "Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego".

Warsztat ma na celu podniesienie kompetencji profesjonalnych pełnomocniczek/ów procesowych w pracy z klientką/klientem z doświadczeniem dyskryminacji i wykluczenia.

Został przygotowany przez osoby eksperckie z wieloletnim doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych, oferujących bezpłatne wsparcie prawne dla osób doświadczających dyskryminacji.

- Kiedy? - czwartek, 26 października 2023 r., godz. 14.00-18.00
- Gdzie? - warsztat będzie przeprowadzony on-line na platformie ZOOM

LINK do rejestracji:
https://zoom.us/meeting/register/tJUldO-przwrH9IHuGiGZYqE-osHAI5oFbjd

- Dla kogo? - grupa profesjonalnych pełnomocniczek/ków procesowych (max 30 osób - liczy się kolejność zgłoszeń)
- LINK do wydarzenia na Facebook'u: https://fb.me/e/3NCeBkmAV

Opis warsztatu:
Szczególnym wyzwaniem w naszej pracy jest spotkanie z osobą z doświadczeniem traumy czy długotrwałej przemocy. Przygotowanie zawodowe do pracy adwokata czy radcy prawnego, które bazuje głównie na wiedzy merytorycznej na temat przepisów prawa, orzecznictwa czy instytucji wymiaru sprawiedliwości, nie daje nam narzędzi do kontaktu z osobą w kryzysie. W praktyce, doświadczenie w tym zakresie czerpiemy z własnych obserwacji. Ten proces jest jednak długotrwały i nie daje gwarancji pozyskania niezbędnych kompetencji oraz naraża na ryzyko osoby, które zwracają się do nas po wsparcie.

Podczas warsztatu, szczególną uwagę zwrócimy na wsparcie kobiet i temat dyskryminacji motywowanej płcią, w tym molestowania seksualnego. Kobietom wciąż bardzo trudno rozmawiać o doświadczeniu molestowania seksualnego, a decyzja o spotkaniu z prawniczką czy prawnikiem jest bardzo trudna. Towarzyszy im poczucie, że temat jest zbyt błahy oraz przeświadczenie, że będą oceniane. Wiąże się to z funkcjonującymi w społeczeństwie stereotypami na temat tego kim jest "prawdziwa kobieta". W zderzeniu z tymi sprzecznymi oczekiwaniami, nierzadko artykułowanymi przez najbliższe otoczenie naszych klientek, kontakt z osobą prawniczą, to wystawienie się na próbę. To jeden z powodów, dlaczego kobiety stosunkowo rzadko, w porównaniu ze skalą zjawiska, szukają profesjonalnej pomocy prawnej.

Spotkanie z osobą w kryzysie, może być stresujące również dla osób prawniczych. W trakcie warsztatu przygotujemy Was na tę sytuację, odwołując się do szesnastoletniego doświadczenia PTPA w pracy wyłącznie ze sprawami dyskryminacyjnymi. Program warsztatu ma na celu wzmocnienie kompetencji prawniczek i prawników w zakresie profesjonalnej empatii, na której powinien być oparty kontakt. Podczas warsztatu zadbamy również o wiedzę merytoryczną. Zaprezentujemy bazę wiedzy, która została stworzona w trakcie projektu. Warsztat będzie prowadzony w sposób interaktywny przy aktywnym zaangażowaniu osób uczestniczących.

Warsztat będzie prowadzony przez profesjonalne/nych pełnomocniczki/ów oraz trenerki/ów antydyskryminacyjnych.

Projekt "Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego" realizowany jest przez PTPA od 2021 r. oraz finansowany przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.Materiały ze szkolenia "Zmiany w prawie pracy" - 23 września 2023 r.

Materiały ze szkolenia "Zmiany w prawie pracy" - 23 września 2023 r.

(szkolenie-23-09-2023.pdf)Zostań mediatorem - szkolenie podstawowe

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu zapisów na szkolenie z mediacji "Zostań mediatorem - szkolenie podstawowe" organizowane przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy (w formie on-line na platformie zoom)

Standardowe szkolenie z mediacji zostało wzbogacone nie tylko o panel negocjacyjny (kolory osobowości, analiza transakcyjna) ale też o mediacje transgraniczne.

Termin szkolenia: 13,14,22,27,28,29 październik 2023 r.
Czas trwania: 43 godziny zegarowe, grupy do 20 osób
Cena: 1950zł.
Zapisy do 9 października 2023r.

Szczegóły poniżej:

Serdecznie zapraszam na szkolenie, które umożliwia zdobycie nowych umiejętności i podniesienie swoich kwalifikacji.

Zostań mediatorem - mediacje podstawowe - Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (oirp.bydgoszcz.pl)
UWAGA: Kurs uprawnia do uzyskania 43 punktów szkoleniowychZaproszenie na szkolenie "Dochodzenie roszczeń wynikających z nieważnej umowy o kredyt frankowy w przypadku upadłości banku".

Szanowni Państwo,
w imieniu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelnia Łazarskiego chciałabym poinformować, że w związku z licznymi pytaniami od radców prawnych i adwokatów dotyczącymi dochodzenia roszczeń w przypadku upadłości Getin Banku organizujemy dwudniowe szkolenie dotyczące dochodzenia roszczeń wynikających z nieważnej umowy frankowej w przypadku ogłoszenia upadłości banku. Szkolenie obejmie zagadnienia ogólne dotyczące dochodzenia roszczeń z umów frankowych, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i składanie oświadczenia o potrąceniu, sprzeciw w przypadku odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności, problematykę wielopodmiotowości kredytobiorców zarówno w aspekcie merytorycznym jak i technicznym związanym z wypełnianiem formularzy w systemie teleinformatycznym, dostęp do danych osobowych kredytobiorców, problematykę wpływu upadłości na procesy sądowe zawieszone na skutek ogłoszenia upadłości, wpływu upadłości na zabezpieczenia, w tym zastosowanie przepisów prawa upadłościowego jako szczególnej podstawy do wstrzymania płatności rat przez kredytobiorcę. Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o szkoleniu zainteresowanym osobom wraz z informacją o rabacie w wysokości 15% ceny szkolenia brutto dostępnym po wpisaniu kodu - Rabat15

Dochodzenie roszczeń wynikających z nieważnej umowy o kredyt frankowy w przypadku upadłości banku (21-22.09.2023 r.)

https://praktykszkolenia.pl/produkty/bilety/dochodzenie-roszczen-wynikajacych-z-niewaznej-umowy-o-kredyt-frankowy-w-przypadku-upadlosci-banku-szkolenie/

Forma: online

Prelegenci:
dr. hab Anna Hrycaj, prof. UŁa
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: "Egzekucja praktyczna", "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe", "Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6", "Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz", "Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym", "Upadłość konsumencka. Komentarz."

dr Bartosz Sierakowski
kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, partner w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy.

dr Piotr Bednarczyk,
doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, dedykowanego do spraw frankowych

Z wyrazami szacunku dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego

(program-umowy-o-kredyt-frankowy.pdf)Zaproszenie na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium - 23 września 2023 r.

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium, które przeprowadzi Mecenas Jolanta Zedlewska - radca prawny z 30-letnim stażem pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, oprócz pracy w urzędzie działa w sferze szkoleń prowadzonych głównie z zakresu prawa pracy m.in. dla służb kadrowych, organów samorządowych oraz organizacji społecznych i zawodowych.

Temat wykładu: "Zmiany w prawie pracy"
23 września 2023 r. (sobota), godz. 10.00 - 13.30 (4 godziny wykładowe)

(zaproszenie-na-szkolenie-prawo-pracy-23.09.pdf)Harmonogram szkoleń SIDiR do końca 2023

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, wyłączny reprezentant FIDIC w Polsce, zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach poświęconych problematyce FIDIC.
Szkolenia z naszej stałej oferty będą prowadzone w formie stacjonarnej i on-line, w odrębnych terminach.
Poniżej zamieszczamy link do harmonogramu na III i IV kwartał

(centermail.virbit.pl)Zaproszenie na konferencję - "Restrukturyzacja zobowiązań finansowych w praktyce".

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski. Poniżej zamieszczamy zaproszenie w całości.

(restrukturyzacja-szkolenie-2023.pdf)Szkolenie Fundacji Radców Prawnych "Subsidio Venire" w Warszawie we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska

WFundacja Radców Prawnych "Subsidio Venire” w Warszawie we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych, na szkolenie, które odbędzie się w dniach 31.08 - 3.09.2023r. w hotelu "Ikar Plaza" w Kołobrzegu

ZA SZKOLENIE UCZESTNIK OTRZYMA 40 PKT. SZKOLENIOWYCH.


Tematyka:
1. Od pozwu do wyroku - postępowanie przed sądem I instancji po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023r.
2. Skuteczne zaskarżenie orzeczeń sądowych - postępowania odwoławcze po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023r.

wykładowca Sędzia Sądu Okręgowego Grzegorz Karaś

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

3. Narzędzia usprawniające informowanie o wykonywaniu zawodu i pracę radcy prawnego. wykładowca radca prawny Tomasz Palak

Przewodniczący Komisji ds. promocji i marketingu w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, członek Komisji ds. Legaltech w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, która dba o propagowanie technologii w zawodzie. Prowadzi zajęcia dla aplikantów tejże Izby, a także organizowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych podcast “Prawie prawniczo”. W KIRP działa także w Komisji Promocji Zawodu. Współpracuje także ze Stowarzyszeniem OVUM oraz organizacjami Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland i Studenckie Forum Business Centre Club. Mentor na prawniczych hackatonach, stale współpracuję z Wolters Kluwer i testuje nowoczesne narzędzia przed innymi prawnikami.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla radców prawnych:
w pokoju dwuosobowym wynosi 1300 zł od uczestnika,
w pokoju jednoosobowym wynosi 1700 zł od uczestnika.

W ramach kosztów oferujemy Państwu nie tylko szkolenie z wybitnymi wykładowcami, ale również zakwaterowanie w obiekcie "Ikar Plaza" w pokojach jedno-, dwuosobowych. Hotel położony jest we wschodniej, bardzo spokojnej dzielnicy Kołobrzegu. Tylko 100 metrów dzieli go od pięknej, piaszczystej plaży. W cenie pobytu w hotelu zawarte jest korzystanie z kompleksu basenów, saun oraz salki fitness (siłowni).

Informujemy, że zakwaterowanie w pokojach jednoosobowym odbywa się według kolejności zgłoszeń, którą należy potwierdzić kontaktując się mailowo z Fundacją Radców Prawnych "Subsidio Venire".

Rezygnacja z udziału w szkoleniu, potwierdzona mailowo subsidiovenire@kirp.pl, jest możliwa najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.(harmonogram-31.08.-03.09.2023.pdf)

(karta-zgloszenia-szkolenie-Kolobrzeg31.08.-3.09.2023r.docx)

(informacja-o-przetwarzaniu-danych-2023.pdf)Materiały ze szkolenia z Mec. Jolantą Zedlewską

(Zmiany-w-prawie-pracy-wynikajace-z-ustawy-z-9-marca-2023r.-o-zmianie-ustawy-Kodeks-pracyDz.U.poz.pdf)

(Zmiany-w-prawie-pracy-w-ustawie-z-1-grudnia-2022-o-zmianie-ustawy-Kodeks-pracyDz.-U.-poz.-240.pdf)Materiały ze szkolenia wyjazdowego - Rowy

(Rowy-17-03-2023.pptx)Materiały ze szkolenia - 04.02.2023 r.

"Postępowanie w sprawach nieletnich w świetle ustawy z 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich"

Prowadzący: Pani Izabela Sobolewska - Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie,

(postepowanie-ws-nieletnich-2024-02-04.pdf)

(POSTEPOWANIE-W-SPRAWACH-NIELETNICH.pptx)Informacja

W imieniu Prezesa Zarządu Fundacji Radców Prawnych "Subsidio Venire" zamieszczamy ogłoszenia o szkoleniach organizowanych w I półroczu 2023 r. oraz szkolenia w hotelu "Pegaz" w Krynicy Zdrój, które odbędzie się w dniach 30.03.-2.04.2023r.

(Szkolenia-I-polrocze-2023.pdf)


(karta-zgłoszenia-szkolenie-Krynica Zdrój.docx)


(szkolenie-Krynica-Zdroj-I.pdf)


(30-03-02-04-2023r_Krynica-Zdroj_Harmonogram-I.pdf)


(informacja-o-przetwarzaniu-danych-2023.pdf)Informacja o cyklu szkoleń zawodowych dla radców prawnych w ramach projektu e-radca wraz z zaproszeniem na warsztaty w dniu 1 lutego 2023 r

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie informujemy o rozpoczęciu cyklu szkoleń zawodowych dla radców prawnych naszej Izby w ramach projektu e-radca. Szczegółowe informacje w poniższym zaproszeniu.

(http://oirpkoszalin.pl/pdf-1/zaproszenie-na-warsztaty-2023.pdf)Zaproszenie na szkolenie wyjazdowe

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą zbliżającego się zakończenia obecnego cyklu szkoleniowego przypadającego na lata 2021 - 2023.

Obecnie obowiązująca regulacja w tym zakresie to uchwała Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku. Poniżej wyciąg:


Wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu określonej liczby punktów szkoleniowych przysługujących za poszczególne formy doskonalenia zawodowego. Obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimum 40 punktów szkoleniowych. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w trakcie cyklu szkoleniowego jest obowiązany do uzyskania punktów szkoleniowych w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono ślubowanie.

Z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są wyłącznie radcowie prawni będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne, którzy nie wykonują zawodu.

Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego.

W ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu cyklu szkoleniowego dziekani rad okręgowych izb radców prawnych sporządzają wykazy radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego. Wykazy powinny określać także liczbę zdobytych przez poszczególnych radców prawnych punktów szkoleniowych. Dziekani rad okręgowych izb radców prawnych niezwłocznie przekazują wykazy, o których mowa w ust. 1, rzecznikom dyscyplinarnym, w celu ewentualnego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub wystąpienia do dziekanów z wnioskami o udzielenie radcom prawnym ostrzeżeń.

Z poważaniem,
Wicedziekan Rady
Jolanta Czepe

Poniżej zamieszczamy zaproszenie na szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się w marcu 2023 roku.

(ROWY-zaproszenie-na-szkolenie-wyjazdowe-Kormoran-Rowy-marzec-2023.pdf)

(ROWY-ZGLOSZENIE-RADCY-PRAWNEGO-na-szkolenie-Rowy-marzec-2023.docx)Kwartalnik Prawa Podatkowego - 4/2022

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy link do Kwartalnika Prawa Podatkowego - 4/2022 : https://czasopisma.uni.lodz.pl/taxMateriały ze szkolenia 09.07.2022

Temat: "Wyrok ustalający nieważność umowy "frankowej" - i co dalej?"

(Wyrok-ustalajacy-niewaznosc-i-co-dalej-09072022.pdf)Materiały ze szkolenia 28.05.2022r.


szkolenie-28-05-2022.pdf)Materiały ze szkolenia wyjazdowego w Kołobrzegu - 22.04.2022r. - prowadzący Piotr Ruta

Komunikacja radcy prawnego z klientem, trudnym klientem, współpracownikiem

Komunikacja-radcy-prawnego-z-klientem-szkolenie-22-04-2022.ppt)
Aktualny harmonogram szkoleń ogólnopolskich dostępny jest na stronie

Krajowej Izby Radców Prawnych.

Szkolenia e-learningowe, organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, dostępne są na platformie internetowej pod adresem:

http://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl