Radcowie


Akty prawne


ZBIÓR PRZEPISÓW SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH 2023 r.
(pobierz plik typu Acrobat Reader 9,69 MB)
Tekst ujednolicony Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
(pobierz plik typu Acrobat Reader 457 KB)
Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego - Uchwała Nr 124/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 grudnia 2022 r. - obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
(pobierz plik typu Acrobat Reader 651 KB)
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, )
(pobierz plik typu Acrobat Reader 748 KB)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804)
(pobierz plik typu Acrobat Reader 722 KB)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1667)
(pobierz plik typu Acrobat Reader 690 KB)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1715)
(pobierz plik typu Acrobat Reader 729 KB)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. – w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. z 2003 r., poz. 2115, 2193 z 2019r. poz. 730)
, (pobierz plik typu Acrobat Reader 748 KB)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych (Dz. U. z 2000 r., poz. 1184)
(pobierz plik typu Acrobat Reader 1 916 KB)
Kodeks Etyki Radcy Prawnego
(pobierz plik typu Acrobat Reader 381 KB)
Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego
(pobierz plik typu Acrobat Reader 491 KB)
Tablice informacyjne o wykonywaniu zawodu radcy prawnego
(pobierz plik typu Acrobat Reader 59 KB)

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl