Radcowie


Zaproszenie na szkolenie wyjazdowe

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu wyjazdowym, które organizowane jest wspólnie z Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy w dniach 16 - 18 listopada 2018r w Hotelu AQUARIUS SPA ***** w Kołobrzegu, ul. Kasprowicza 24 (www.aquariusspa.pl).

Tematy szkoleń:
1. "Postępowanie egzekucyjne po nowelizacji przepisów obowiązujących po 1 stycznia 2018r. Wybrane zagadnienia Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji istotne w prący profesjonalnego pełnomocnika stron postępowania (aktualne orzecznictwo) "
(piątek, godz. 16:00 - 18:30)
Prowadzący szkolenie: Małgorzata Agnieszka Tummel - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku

2. „Teczka profesjonalnego pełnomocnika w procesie (metodyka pracy pełnomocnika)"
(sobota, godz. 10:30 - 14:00)
Prowadzący szkolenie: Tomasz Chojnacki - Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

3. Konsultacje z prowadzącym szkolenie: Tomasz Chojnacki - SSO w Poznaniu
(sobota, godz.16:15 - 17:00)

Odpłatność radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wyjazdowym wynosi 400,00 zł. (czterysta złotych), z tym że dla radców prawnych emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu - 350o00 zł. (trzysta pięćdziesiąt złotych). Kwota odpłatności obejmuje koszty pobytu i szkolenia od dnia 16 listopada 20l8r, od godz. 1400 do dnia 18 listopada20I8r do godz. 11:30 z wyżywieniem od lunchu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu, a także inne wydatki. Kolacja bankietowa z oprawą muzyczną (DJ) - 16 listopada (piątek) 2018r od godz.20:15. Kwota odpłatności nie obejmuje kosztów dojazdu. Odpłatność osoby towarzyszącej radcy prawnemu stanowi kwotę 685.00 zł. (sześćset osiemdziesiąt pięć złotych), którą należy uregulować bezpośrednio w hotelu, przy zameldowaniu. Zakwaterowanie uczestników w pokojach dwuosobowych (przy zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu proszę wskazać drugą osobę do zakwaterowania). W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (ilość miejsc ograniczona), z tym żę za dodatkową odpłatnością w wysokości 82,00 zł. Za jedną dobę pobytu (dopłata 164,00 zł. za dwie doby), którą należy uregulować na podany poniżej rachunek bankowy OIRP w Koszalinie. Szczegółowe informacje dotyczące pobytu zawarte zostaną w agendzie, którą każdy uczestnik szkolenia otrzyma w recepcji hotelu. O faktycznym uczestnictwie w szkoleniu wyjazdow5rm decydować będzie kolejność zgłoszenia w formie pisemnej lub e-mailowej na adres: biuro@oirpkoszalin.pl wraz z potwierdzeniem uiszczenia odpłatności za szkolenie w części obciążającej uczestnika, a także niezaleganie w opłacie składki członkowskiej. Ilość miejsc jest ograniczona. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 24 października 2018r. Opłaty proszę dokonać na rachunek bakowy OIRP w Koszalinie - PKO BP nr konta: 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654, z wyłączeniem osób towarzyszących.

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 642 KB)


Szkolenia - wrzesień i pażdziernik

Zamieszczamy szkolenia organizowane we wrześniu i pażdzierniku

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 642 KB)Aktualny harmonogram szkoleń ogólnopolskich dostępny jest na stronie

Krajowej Izby Radców Prawnych.

Szkolenia e-learningowe, organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, dostępne są na platformie internetowej pod adresem:

http://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Barbara Wiśniewska
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl