Klub Seniora


Klub seniora

Koleżanki i Koledzy !

Tematem kolejnego kameralnego spotkania Naszego Klubu, którego termin przypada w dniu 27 lipca br o godz. 16.30 - proponuję uczynić wymianę doświadczeń - jakie ćwiczenia stosować, aby wzmocnić pamięć i spostrzegawczość.
Zapraszam zatem do siedziby Naszej Izby

Sabina Lutomska


2022-07-21

Klub seniora

Koleżanki i Koledzy !

Wobec tego, że w dyspozycji Prezydium Rady Naszej Izby pozostają niewykorzystane środki funduszu socjalnego zachęcamy do zainteresowania się zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Nr 183/XI/2021 z dnia 3 listopada br.

Z mocy tej uchwały osoby, które gospodarują samotnie mogą ubiegać się o pomoc socjalną, o ile jej dochód netto nie przekracza 4.200 zł. Natomiast osoba pozostająca w rodzinie może wystąpić o taką pomoc jeżeli jej dochód nie przekracza kwoty 3.300 zł netto.

A zatem jeżeli chcielibyście skorzystać z dopłaty do niezbędnego leczenie sanatoryjnego lub uzyskać doraźną pomoc socjalną - to prosimy o złożenie wniosków w formie zamieszczonej na stronie internetowej naszej Izby.

Z pozdrowieniami
Sabina Lutomska i Teresa Ponikowska


2021-11-19

Seniorzy - pomoc socjalna

Szanowni Państwo,
Radcowie prawni - Seniorzy,

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie podjęła w dniu 31 marca 2021 r. Uchwałę nr 84/XI/2021 w sprawie trybu udzielania pomocy socjalnej członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.
Udzielając pomocy socjalnej uwzględnia się sytuację materialną osoby, której wniosek dotyczy oraz wysokość środków przeznaczonych na pomoc socjalną w budżecie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.
W załączeniu uchwała Rady OIRP w Koszalinie, wzór wniosku o dzielenie pomocy, klauzula informacyjna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Z wyrazami szacunku,
Anna Ignaczak
Dziekan Rady OIRP w Koszalinie

(Uchwała Rady OIRP w Koszalinie nr 84/XI/2021 - w sprawie udzielania pomocy socjalnej Członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.pdf)

(Załącznik do uchwały Nr 84-wzór wniosku o udzielenie pomocy socjalnej.docx)

(Uchwała nr 49 KRRP w sprawie udzielania pomocy socjalnej - 25.02.2021.pdf)

(Uchwała KRRP nr 31-w sprawie zawieszenia Funduszu Seniora - 5.12.2020.pdf)

(Klauzula informacyjna zgoda RODO do wniosku.docx)


Turnusy rehabilitacyjne 2021
Krajowa Izba Radców Prawnych przedstawia otrzymane oferty i zaprasza radców prawnych seniorów i nie tylko do udziału w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych w 2021 r. Z uwagi na panującą epidemię Covid-19 prosimy o rozważenie swojego udziału w turnusach i nadzwyczajne stosowanie się do obowiązujących zaleceń epidemiologicznych mających na celu ochronę Państwa zdrowia.
(Link do strony KRRP z ofertą turnusów)


2021-04-14

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl