Klub Seniora


Klub seniora

Koleżanki i Koledzy!

Skoro, zgodnie z kalendarzem w dniu 23 września mieć będzie swój początek piękna polska jesień - to powitajmy ją na kolejnym klubowym spotkaniu w dniu 27 września br. w siedzibie Naszej Izby - tym razem o godz. 15.30.

Zapraszam serdecznie
Sabina Lutomska


2023-09-18

Klub seniora

(Tekst jednolity uchwały w sprawie trybu udzielania pomocy socjalnej członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.pdf)


2023-02-01

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl