0 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie - Nadzwyczajne Zgromadzenie - Wybory

Nadzwyczajne Zgromadzenie - Wybory

W dniu 18 września 2021 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie wybrany został nowy Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie XI kadencji ANNA JĘDRZEJCZAK.

W wyborach uzupełniających skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie i zwiększających liczbę członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie XI kadencji wybrani zostali:

1. EWA CHMIELOWICZ

2. ALDONA GOWIN

3. ANDRZEJ JAGOSZEWSKI

4. MONIKA LANGE-OSIAKOkręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie na podstawie § 24 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, publikuje listy zgłoszonych kandydatów w wyborach, które zostaną przeprowadzone na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w dniu 18 września 2021 r.


LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KOSZALINIE

(Lista-kandydatów.pdf)

LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KOSZALINIE

(Lista-kandydatów.pdf)NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl