Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Aplikant


Kierownik Szkolenia Aplikacji Radcowskiej

r.pr. Monika Puchała-Wojtkowiak 
tel. 94 347 32 04
e-mail: aplikacja@oirpkoszalin.pl