Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Patronat

Zasady Dobrych Praktyk Patronatu stanowią narzędzie służące zwiększeniu efektywności patronatu, jako jednego z trzech filarów kształcenia aplikantów radcowskich. W opracowaniu, w sposób syntetyczny zostały wskazane podstawowe cele i wartości, jakie powinny być realizowane w toku patronatu, jak również oczekiwane zachowania i postawy patrona oraz aplikanta, w tym konkretne metody realizacji zadań patrona. Właściwe sprawowanie patronatu ma kluczowe znaczenie w procesie kształcenia aplikantów oraz warunkuje dobre przygotowanie ich do wykonywania zawodu radcy prawnego. Do Zasad Dobrych Praktyk Patronatu dołączony został, w formie Suplementu, zbiór przepisów regulujących sprawowanie patronatu.

 

Zasady dobrych praktyk

SUPLEMENT – Zbiór przepisów regulujących sprawowanie patronatu