Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Zajęcia e-learningowe dla aplikantów

Zajęcia e-learningowe dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji udostępnione są na platformie szkoleniowej e-KIRP pod następującym adresem: www.e-kirp.pl (tu wstawić link przekierowujący do strony internetowej)

Do zajęć e-learningowych zamieszczonych na platformie dostęp mają aplikanci posiadający indywidualne konto. Po zalogowaniu się na platformie aplikant ma dostęp do wszystkich zajęć e-learningowych dedykowanych aplikantom radcowskim danego roku aplikacji.

Zaliczenie zajęć e-learningowych następuje poprzez potwierdzanie aplikanta swojej obecności w trakcie odtwarzania zajęć e-learningowych we wskazywanych przez system komputerowy momentach i następuje po wciśnięciu ikony obecności umieszczonej każdorazowo u góry ekranu. Informacja o wymaganej liczbie potwierdzeń obecności jest wyświetlana przed rozpoczęciem danych zajęć e-learningowych.

Zaliczenie zajęć e-learningowych następuje po potwierdzeniu wszystkich obecności wymaganych w danych zajęciach e-learningowych. Potwierdzeniem zaliczenia zajęć jest certyfikat w formacie PDF wygenerowany przez platformę, dostępny do pobrania indywidualnie przez aplikanta.

Kierownik szkolenia lub osoba upoważniona przez okręgową izbę radców prawnych może dokonywać weryfikacji zaliczenia zajęć e-learningowych przez aplikantów z danej okręgowej izby radców prawnych poprzez pobieranie z platformy zestawienia obejmującego informacje o zaliczeniach tych zajęć.