Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Pomoc socjalna


Poniżej znajduje się uchwała dotycząca trybu udzielania pomocy socjalnej członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.  

   (Tekst jednolity uchwały w sprawie trybu udzielania pomocy socjalnej członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.pdf)