Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Lista aplikantów I roku

  1. Janusiak Tomasz
  2. Słotwiński Adam
  3. Szmaro Kamil
  4. Szumska Katarzyna
  5. Świętochowska Alicja
  6. Zapart Michalina