Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Prawo samorządowe

Tekst ujednolicony Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

   (pobierz plik typu Acrobat Reader 457 KB)


 

Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego – Uchwała Nr 124/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 grudnia 2022 r. – obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

   (pobierz plik typu Acrobat Reader 651 KB)