Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Ograny Izby

Prezydium Rady:

Dziekan: Anna Ignaczak 

Wicedziekani: Jolanta Czepe, Aleksandra Gibuła

Sekretarz: Maja Michalik

Skarbnik: Mariola Radke 

Członek Prezydium: Maciej Flens

 

Pozostali Członkowie Rady:  Marcin Czajkowski, Renata Czarnecka, Marta Kozłowska, Maciej Pohl, Monika Puchała-Wojtkowiak

 

Kierownik szkolenia aplikacji radcowskiej: Monika Puchała-Wojtkowiak
Zastępca Kierownika szkolenia aplikacji radcowskiej: Katarzyna Murawska

 

Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Koszalinie: Anna Jędrzejczak

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:  Anna Bartkiewicz, Agata Kraszewska, Adriana Piecyk, Marcin Sendecki, Marcin Sychowski, Tomasz Wilicki

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Teresa Mańkowska-Florczak 

Zastępca Przewodniczącej: Ewa Zielezińska 

Członek: Adam Ostaszewski

 

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych:

Aleksandra Gibuła, Marta Kozłowska, Teresa Żurowska

Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej: Maciej Pohl

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych XI kadencji:

Ewa Chmielowicz, Anna Ignaczak, Marta Kozłowska, Maciej Pohl, Teresa Żurowska