Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Kontakt

Biuro Izby
Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik szkolenia aplikacji radcowskiej
r.pr. Monika Puchała-Wojtkowiak

Zastępca Kierownika aplikacji radcowskiej r.pr. Katarzyna Murawska
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD
Ewa Lipaj

tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669 21 54 661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek – piątek: 8:00-15:00