Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Szkolenia organizowane przez OIRP w Koszalinie

                                                                                                                                                                                     Szanowne Koleżanki/ Szanowni Koledzy

                                                                                                                                                                                                        Radcowie prawni
                                                                                                                                                                                                     Aplikanci radcowscy


                                                                Zaproszenie na szkolenie zawodowe radców prawnych  formie webinarium

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium, które przeprowadzi  osoba wskazana przez Fundację BOMIS w ramach projektu: Rok Edukacji Ekonomicznej 2024

 Temat wykładu:

Spory sądowe o naruszenie praw własności intelektualnej i dowód z opinii biegłego na okoliczność oszacowania wartości utraconych korzyści majątkowych””

27 kwietnia 2024 r. (sobota), godz. 10:00 – 13:30 (4 godziny wykładowe)
(przerwa 30 minut ok. godz. 11:30)

Zakładanym celem szkolenia jest wskazanie pełnomocnikom stron procesowych możliwości, jakie daje właściwie sformułowana teza dowodowa o finansową rekompensatę tytułem:

– naruszenia aktywów komercyjnych , takich jak marka / znak towarowy, patent, know-how,

– naruszenia praw autorskich majątkowych.

Liczba punktów szkoleniowych za pełne uczestnictwo w szkoleniu: 8.

Rejestracja: warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres e-mail: informatyk@oirpkoszalin.pl w terminie do dnia 19 kwietnia 2024r.

Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, na który wysłany zostanie link do szkolenia gwarantujący uczestnictwo oraz instrukcja.

Zapraszam do udziału w tych szkoleniach także aplikantów radcowskich naszej Izby.

Powyższe szkolenie zawodowe przeprowadzone zostanie z użyciem platformy Weezycast. Jest to platforma, która umożliwia Izbie weryfikację rzeczywistego uczestnictwa słuchacza w szkoleniu (weryfikacja czasowa i do zaliczenia szkolenia i naliczenia punktów wymagane jest min. 60% udziału czasowego).

System po zakończonym szkoleniu na podstawie ustawionych przez administratora kryteriów, automatycznie informuje biorącego udział o zaliczeniu, bądź braku zaliczenia udziału w szkoleniu.

Administrator generuje raport, który zawiera imię, nazwisko, adres e-mail, ilość czasu uczestnictwa oraz ogólną informację, czy szkolenie dla danego słuchacza jest zaliczone, czy też nie.

Proszę zatem mieć na uwadze, że samo zgłoszenie się, bądź chwilowe zalogowanie się, jako uczestnik szkolenia, nie spowoduje zaliczenia szkolenia i w konsekwencji – przyznania punktów.

Przypominam także, że na stronie https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/  dostępne są informacje o możliwości skorzystania ze szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych w formie webinariów i szkoleń e-learningowych dostępnych na Platformie e-KIRP.                                                                                                                                                                                                                                 Z poważaniem,

                                                                                                                                                                                                                               Wicedziekan Rady

                                                                                                                                                                                                                                   Jolanta Czepe