Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Szkolenia organizowane przez OIRP w Koszalinie

ZAPROSZENIE na szkolenie wyjazdowe

Zaproszenie na szkolenie wyjazdowe
(Zaproszenie_na_szkolenie_MIELNO_22-24_marca_2024.pdf)

Druk zgłoszenia na szkolenie
(zgloszenie-na-szkolenie-Mielno-22-24.03.pdf)

                                                                                                                                                                                         

 

Zaproszenie na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium, które przeprowadzi  Pan Artur Tim, doradca podatkowy nr 13113, doradca restrukturyzacyjny nr 1227, tłumacz przysięgły języka niemieckiego nr TP/61/23, doktorant Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii z zakresu prawa podatkowego i technologii podatkowej

Temat wykładu:

„Czat GPT 3.5/4 w codziennej praktyce radcy prawnego”

17 lutego 2024 r. (sobota), godz. 10:00 – 13:30 (4 godziny wykładowe)

    (przerwa 30 minut ok. godz. 11:30)

Cel szkolenia: Czat GPT może wykonywać researche prawnicze, śledzić zmiany w przepisach oraz przygotowywać projekty pism procesowych.

Jeśli nie korzystają Państwo jeszcze z czata przy wykonywaniu codziennych obowiązków, wykładowca gwarantuje, że zmieni się to po udziale w szkoleniu😊

Liczba punktów szkoleniowych za pełne uczestnictwo w szkoleniu: 8.

Rejestracja: warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres e-mail: informatyk@oirpkoszalin.pl w terminie do dnia 02 lutego 2024r.

Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, na który wysłany zostanie link do szkolenia gwarantujący uczestnictwo oraz instrukcja.

Zapraszam do udziału w tych szkoleniach także aplikantów radcowskich naszej Izby.

Powyższe szkolenie zawodowe przeprowadzone zostanie z użyciem platformy Weezycast. Jest to platforma, która umożliwia Izbie weryfikację rzeczywistego uczestnictwa słuchacza w szkoleniu (weryfikacja czasowa i do zaliczenia szkolenia i naliczenia punktów wymagane jest min. 60% udziału czasowego). System po zakończonym szkoleniu na podstawie ustawionych przez administratora kryteriów, automatycznie informuje biorącego udział o zaliczeniu, bądź braku zaliczenia udziału w szkoleniu. Administrator generuje raport, który zawiera imię, nazwisko, adres e-mail, ilość czasu uczestnictwa oraz ogólną informację, czy szkolenie dla danego słuchacza jest zaliczone, czy też nie.

Proszę zatem mieć na uwadze, że samo zgłoszenie się, bądź chwilowe zalogowanie się, jako uczestnik szkolenia, nie spowoduje zaliczenia szkolenia i w konsekwencji – przyznania punktów.

            Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą zakończonego z dniem 31 grudnia 2023r. cyklu szkoleniowego przypadającego na lata 2021 – 2023. 

Zgodnie z zapisem uchwały Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku., radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia 2024r..

W ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu cyklu szkoleniowego dziekani rad okręgowych izb radców prawnych sporządzają wykazy radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego. Wykazy powinny określać także liczbę zdobytych przez poszczególnych radców prawnych punktów szkoleniowych. Dziekani rad okręgowych izb radców prawnych niezwłocznie przekazują wykazy, o których mowa wyżej, rzecznikom dyscyplinarnym, w celu ewentualnego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub wystąpienia do dziekanów z wnioskami o udzielenie radcom prawnym ostrzeżeń.

Przypominam także, że na stronie https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/  dostępne są informacje o możliwości skorzystania ze szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych w formie webinariów i szkoleń e-learningowych dostępnych na Platformie e-KIRP.

Z poważaniem,

Wicedziekan Rady

Jolanta Czepe