Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Wybory 2024

Komunikat – podział terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Koszalinie na rejony i liczba delegatów na Zgromadzenie

 

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie informuję, że na podstawie Uchwały Nr 10 Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z dnia  23 marca 2024 r. w sprawie podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie na rejony oraz ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z poszczególnych rejonów, nastąpił podział terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie na dwa rejony:

I rejon – obejmuje radców prawnych zamieszkałych w powiatach: koszalińskim, białogardzkim, świdwińskim, drawskim, kołobrzeskim i mieście Koszalin;

II rejon – obejmuje radców prawnych zamieszkałych w powiatach: bytowskim, człuchowskim, lęborskim, sławieńskim, słupskim, szczecineckim i mieście Słupsk.

Ponadto, Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie ustaliło, że na dziewięciu radców prawnych zamieszkałych w danym rejonie na dzień 1 stycznia 2024 r. przypadać będzie jeden delegat, w związku z czym liczba delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie XII kadencji dla poszczególnych rejonów jest następująca:

I rejon      48 delegatów

II rejon  –  40 delegatów.

 

Anna Ignaczak

Dziekan Rady OIRP w Koszalinie

 

Koszalin, dnia 8 kwietnia 2024 r.