Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Kolokwia

Załącznik do Uchwały Nr 56/XI/2023
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie  
z dnia 22 kwietnia 2023 r.

Terminy kolokwiów na aplikacji radcowskiej i składy komisji do przeprowadzenia kolokwiów w roku szkoleniowym 2023 r.

Miejsce stawienia się na kolokwium: siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie  przy ul. Jedności 5 w Koszalinie, sala nr 6.

l.p.rok aplikacji termin kolokwiumprzedmiotforma kolokwiumczas trwaniaskład komisji
1.     I

28.06.2023

godz. 9.00

Prawo cywilne, postępowanie cywilnepisemna – przygotowanie umowy albo sporządzenie pozwu, wniosku, apelacji lub opinii prawnej 360 minut

r.pr. Monika Puchała-Wojtkowiak

SSR Tomasz Klemke

r.pr. Aleksandra Gibuła

2.     I

08.11.2023

godz. 9.00

Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznychustna – 3 pytania (2 pytania z prawa pracy i 1 pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych)——-

SSR Izabella Katzig

r.pr. Jolanta Czepe

3.    II

31.05.2023

godz. 9.00

Prawo rodzinne i opiekuńczepisemna – sporządzenie pozwu lub wniosku180 minut

r.pr. Anna Ignaczak

SSR Anna Sroczyńska

r.pr. Monika Puchała-Wojtkowiak

4.    II

27.06.2023

godz. 9.00

Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczeniapisemna – sporządzenie apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego360 minut

r.pr. Monika Puchała-Wojtkowiak

SSO Robert Mąka

r.pr. Maciej Flens

5.    II

29.11.2023

godz. 9.00

Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjneustna – 3 pytania (2 pytania z prawa spółek handlowych, jedno pytanie z prawa upadłościowego albo prawa restrukturyzacyjnego)——–

SSR Stanisława Strauchmann

r.pr. Mariola Radke

6.   II

31.10.2023

godz. 10.00

Prawo gospodarczepisemna – przygotowanie umowy albo sporządzenie pozwu, wniosku, apelacji lub opinii prawnej240 minut

r.pr. Anna Ignaczak

SSR Krzysztof Pietkowski

r.pr. Renata Czarnecka

7.   III

25.05.2023

godz. 9.00

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnychustna – 3 pytania (1 pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, 1 pytanie z zasad etyki radcy prawnego i 1 pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych)———

r.pr. Teresa Mańkowska-Florczak

r.pr. Monika Puchała-Wojtkowiak

8.   III

18.09.2023

godz. 10.00

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowepisemna – przygotowanie aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym lub opinii prawnej

240 minut

 

r.pr. Anna Ignaczak

r.pr. Jolanta  Czepe

r.pr. Marcin Czajkowski