Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Kolokwia

Załącznik do Uchwały Nr 56/XI/2023
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie  
z dnia 22 kwietnia 2023 r.

Terminy kolokwiów oraz składy komisji do przeprowadzenia kolokwiów dla aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2024.

 

 

Lp.

rok aplikacji

termin kolokwium

przedmiot

forma

Komisja

1.

I

4.04.2024 r.

godz. 10.00

Etyka zawodu radcy prawnego, zasady wykonywania zawodu, organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych

ustna – 3 pytania (1 pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, 1 pytanie z zasad etyki radcy prawnego i 1 pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych)

r.pr. Teresa Mańkowska-Florczak

r. pr. Katarzyna Murawska -Przewodnicząca Komisji

2.

I

23.09.2024 r.

godz. 10.00

360 min

Prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne
i opiekuńcze

pisemna – przygotowanie umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku, apelacji lub opinii prawnej

SSR Tomasz Klemke

r. pr. Maja Michalik

r. pr. Katarzyna Murawska-Przewodnicząca Komisji

3

II

4.06.2024 r.

godz. 10.00

360 min

Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postepowanie karnoskarbowe, prawo wykroczeń, postepowanie w sprawach o wykroczenia

pisemna – sporządzenie apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego

SSO Robert Mąka

R, pr. Maciej Flens

r. pr. Anna Ignaczak- Przewodnicząca Komisji

4.

II

21.10.2024 r.

godz. 10.00

360 min

Prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne

pisemna – przygotowanie umowy albo sporządzenie pozwu, wniosku, apelacji lub opinii prawnej

SSR Stanisława Strauchmann

r. pr. Aleksandra Gibuła

r. pr. Katarzyna Murawska-Przewodnicząca Komisji

5.

III

3.09.2024 r.

godz. 10.00

240 min

Prawo administracyjne, postepowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe

pisemna – przygotowanie aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postepowaniu sądowoadministracyjnym lub opinii prawnej

r. pr. Jolanta Czepe

r. pr. Marcin Czajkowski

r. pr. Anna Ignaczak- Przewodnicząca Komisji

6.

III

1.10.2024 r.

godz. 10.00

240 min

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka zawodu radcy prawnego

pisemna – przygotowanie opinii prawnej

r. pr. Teresa Mańkowska-Florczak

r.pr. Jolanta Czepe

r. pr. Katarzyna Murawska-Przewodnicząca Komisji