Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Edukacja prawna

Przedstawiamy opracowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych scenariusze lekcji z dziećmi i młodzieżą, w ramach których radcowie prawni przybliżają tajniki wiedzy prawnej oraz promują zawód radcy prawnego. Osoby chętne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą prosimy także o kontakt z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Koszalinie.