Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Opłaty i składki

Opłata roczna za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2024 wynosi:
 

5.850,00 złotych (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Na mocy uchwały Nr 370/XI/2023 Rady OIRP w Koszalinie z dnia 20.12.2023 r.
w sprawie zasad ponoszenia przez aplikantów radcowskich opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2024, płatność opłaty rocznej została rozłożona na trzy równe raty, które należy uiścić w następujących terminach:

  • pierwsza rata w wysokości 1.950,00 zł. – płatna do dnia 31 stycznia 2024 r.;
  • druga rata w wysokości 1.950,00 zł. – płatna do dnia 30 kwietnia 2024 r.;
  • trzecia rata w wysokości 1.950,00 zł. – płatna do dnia 31 października 2024 r.

 
Wysokość składki członkowskiej dla aplikantów radcowskich aktualnie wynosi 30 zł.

 

NUMER KONTA DO WPŁAT:

PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654