Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Materiały ze szkoleń

Materiały ze szkolenia „Praktyczne aspekty zmian Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonych ustawami z 09 marca 2023r. oraz 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (…)” – SSR Krzysztof Pietkowski – 2 grudnia 2023 r.