Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Zaangażowanie społeczne

Okrę­go­wa Izba Rad­ców Praw­nych Koszalinie an­ga­żu­je się w liczne przedsięwzięcia spo­łecz­ne takie jak m.in. pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy, ochrona demokracji, poszerzanie świadomości prawnej wśród uczniów i studentów, promowanie zawodu radcy prawnego, czy też współtworzenie tzw. ,,niebieskiego namiotu” w trefie Akademii Sztuk Przepięknych Pol’and’Rock Festival.

W 2022 r. w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wywołanym tym kryzysem migracyjnym, radcowie OIRP Koszalin świadczyli pomoc prawną dla obywateli Ukrainy przebywających w naszym kraju. Stworzono listę radców udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej,
a także w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszej Izby pełniono dyżury w tzw. ,,punktach pomocy prawnej”.

Przedstawiciele naszej izby od lat podejmują również szereg działań mających na celu ochronę demokratycznego państwa prawnego. Po antyrządowych protestach grupa radców naszej izby oferowała nieodpłatną pomoc dla demonstrantów. Radcy prawni OIRP Koszalin również często uczestniczą w inicjatywach Tour de Konstytucja na obszarze naszej Izby.

Okrę­go­wa Izba Rad­ców Praw­nych Koszalinie nawiązała nadto współpracę z Uniwersytetem Pomorskim w Słupsku, gdzie przeprowadzono prelekcje dla studentów i promowano zawód radcy prawnego wśród studentów studiów prawniczych.

Ciekawą formą zaangażowania społecznego było również nawiązanie współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu oraz Krajową Izbą Radców Prawnych w zakresie współtworzenia stanowiska radców prawnych na festiwalu Pol’and’Rock. Radczynie z naszej izby przeprowadziły szereg warsztatów dla festiwalowiczów. Ponadto współorganizowano konkurs wiedzy prawniczej tzw. ,,koło tortury” oraz udzielano nieodpłatnej pomocy prawnej dla potrzebujących.

OIRP Koszalin we współpracy z lokalnymi fundacjami prowadzi również akcje charytatywne dla osób wymagających wsparcia. Poza pomocą dla osób z terenu naszej izby udzielono również m.in. wsparcia finansowego dla Członków Związku Izb Adwokackich w Turcji wobec tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi w tym kraju.