Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Legitymacja

Instrukcja zamawiania legitymacji radcy prawnego przez Extranet:

Zalogować się do Extranetu radców.
Na pulpicie głównym kliknąć przycisk LEGITYMACJE – otworzy się formularz z danymi osobowymi.
Proszę sprawdzić poprawność danych. Pola wypełnione zostały automatycznie danymi pobranymi z bazy.
Brakujące pola, oznaczone na czerwono, należy uzupełnić. W tym celu proszę wcisnąć przycisk UZUPEŁNIJ DANE, który znajduje się pod formularzem. Otworzy się zakładka DANE ZGŁOSZENIOWE. Dodatkowe dane uzupełnione przez tę zakładkę będą wymagały akceptacji ze strony Izby.
Do wyrobienia legitymacji wymagane jest zdjęcie (patrz: Instrukcja zamieszczania zdjęcia).
Po zaakceptowaniu przez Izbę wszystkich aktualizowanych danych będą one widoczne w zakładce DANE ZGŁOSZENIOWE.
Formularz wniosku o wyrobienie legitymacji będzie aktywny.
Dane są uzupełnione, istnieje opcja zaznaczenia chęci wydrukowania drugiego imienia (nie jest to konieczne).

Radcy prawni muszą dokonać wyboru typu legitymacji. Z mikroprocesorem bezstykowym (standard, koszt: 32,00 zł brutto) – w pamięci mikroprocesora zostaną zapisane dane posiadacza, które umożliwią bezpośrednie wykorzystanie takiej legitymacji w systemach identyfikacji i weryfikacji uprawnień, a także weryfikacji obecności na szkoleniach oraz automatycznego naliczania punktów.

Następnie należy wskazać opcję uzasadniającą wydanie legitymacji, np. Wpis na listę radców prawnych(pierwsza legitymacja) czy utrata ważności legitymacji.
Następnie należy wcisnąć przycisk WYŚLIJ WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI. Po tej czynności wniosek zostanie przesłany do zaakceptowania.
Formularz wniosku stanie się nieaktywny. Wyświetlony zostanie komunikat WNIOSEK ZOSTAŁ WYSŁANY.
Na dole ekranu pojawi się tabela z informacją o statusie wniosku. Po przekazaniu legitymacji z wytwórni, status zmieni się na „Do odbioru”.

Instrukcja zamieszczania zdjęcia:

W celu dodania zdjęcia należy kliknąć przycisk DODAJ/ZMIEŃ ZDJĘCIE – otworzy się okno dodawania zdjęcia.
Należy kliknąć przycisk PRZEGLĄDAJ i następnie, z listy plików, wskazać plik ze zdjęciem i zatwierdzić przyciskiem OTWÓRZ.
Następnie należy wybrać przycisk WCZYTAJ. Zdjęcie zostanie załadowane.
W przypadku, gdy po wczytaniu nie widać zdjęcia w całości, należy w prawym dolnym rogu okna, w którym wyświetliło się zdjęcie, znaleźć oznaczenie skali obrazu – domyślnie będzie to 100%. Należy zmniejszyć skalę do takiej, przy której będzie widoczne całe zdjęcie, a także napis: KADRUJ OBRAZ, a następnie ZAPISZ.
Proszę zwrócić uwagę czy zdjęcie jest odpowiednio wykadrowane. Żółta ramka dookoła niego służy do ustawienia właściwego wyświetlania zdjęcia.
Po ustawieniu zdjęcia, należy kliknąć przycisk KADRUJ OBRAZ i następnie ZAPISZ.
Po wykonaniu tych operacji zdjęcie zostanie przesłane do akceptacji. W zakładce zmiany danych pojawi się komunikat ZDJĘCIE ZOSTAŁO PRZESŁANE DO AKCEPTACJI.

UWAGA!

W celu uniknięcia problemów z załączanym zdjęciem, musi ono posiadać następujące parametry:

  • Wymagany format: jpg, jpeg,
  • Format: 3:4,
  • Minimalna rozdzielczość: 480×640 px,
  • Maksymalna rozdzielczość: 1200×1800 px (preferowana niższa),
  • Minimalny rozmiar: 100 KB,
  • Maksymalny rozmiar: 2 MB (preferowany mniejszy),
  • Charakter zdjęcia: legitymacyjny/dowodowy/paszportowy – zdjęcie ma obejmować front twarzy lub lewy półprofil; tło powinno być białe i jednorodne.

WAŻNE! Odpowiedzialność za przekazania prawidłowego zdjęcia ponosi radca prawny!