Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Informacja

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Krajowa Rada Radców Prawnych rozpoczyna kolejną odsłonę projektu współpracy z influencerami, który ma na celu promowanie zawodu radcy prawnego. W ramach inicjatywy planowana jest realizacja nagrań oraz rozmów radców prawnych z czołowymi polskimi influencerami, które skupią się na różnorodnych aspektach prawa.

Głównym celem jest budowanie świadomości społecznej na temat roli radcy prawnego, promocja platformy SzukajRadcy.pl oraz edukowanie o możliwościach wsparcia, jakie może zaoferować radca prawny.

Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany udziałem w projekcie poprzez uczestnictwo w nagraniach prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres: m.kozlowska@oirpkoszlin.pl w terminie do dnia 5 maja 2024 roku.