Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Ogłoszenie Dziekana o wpis na listę radców prawnych

Na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Pranych z dnia 30 stycznia 2010 r.
w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich (t.j. Uchwała Nr 784/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 9 listopada 2022 r.)

podaję do publicznej wiadomości

że do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie wpłynął wniosek o wpis na listę radców prawnych Pani Teresy Mielczarek, która do dnia 30 listopada 2023 r. prowadziła kancelarię notarialną w Kołobrzegu.

Zastrzeżenia do wniosku o wpis ww. osoby na listę radców prawnych należy składać do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia.

Anna Ignaczak

Dziekan Rady

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

Koszalin, dnia 16 maja 2024 r.