Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Ogłoszenie Dziekana – wniosek o wpis na listę radców prawnych – 11.06.2024 r

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Pranych z dnia 30 stycznia 2010 r.
w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich (t.j. Uchwała Nr 784/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r.)

podaję do publicznej wiadomości

że do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie wpłynęły wnioski o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych podanych poniżej osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w 2024 r.:

 1. Chudy Daria
 2. Hapka Dagmara
 3. Jaworski Patryk
 4. Karpińska-Jaworek Kinga
 5. Kosmalski Karol
 6. Krajewska–Zaborska Sandra
 7. Krauze-Giebas Karolina
 8. Mikołajczyk-Stańska Maja
 9. Przywara Karolina
 10. Ratajczyk Kamil
 11. Sałacka-Maląg Daria
 12. Skoczyk Iga
 13. Wiączek Joanna
 14. Wiśniewski Marek
 15. Wnuk-Skórka Agnieszka
 16. Zdanowicz Marta

Zastrzeżenia o wpis ww. osób na listę radców prawnych należy składać do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia.

Anna Ignaczak

Dziekan Rady OIRP w Koszalinie

Koszalin, dnia 11 czerwca 2024 r.