Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

XVI edycja prestiżowego konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego.”

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XVI edycję prestiżowego konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Konkurs ten jest dedykowany radcom prawnym i aplikantom radcowskim, którzy swoją bezinteresowną działalnością wnieśli istotny wkład na rzecz społeczności, pomagając osobom fizycznym, organizacjom społecznym, instytucjom publicznym, a także kościołom i związkom wyznaniowym czy grupom dotkniętym różnego rodzaju klęskami.

 Zgłoszenia kandydatur wybitnych osób, które swoją pracą i zaangażowaniem zasługują na wyróżnienie przyjmowane są do 12 maja 2024 roku na adres email: kirp@kirp.pl. Kapituła dokona weryfikacji zgłoszeń w okresie od 12 do 17 maja, a lista nominowanych zostanie ogłoszona 17 maja.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

„Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc” – laureaci otrzymają honorowy tytuł „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

” Nagroda Internautów” – laureat zostanie wybrany przez publiczność w drodze głosowania online, które rozpocznie się 17 maja na stronie https://krysztaloweserce.kirp.pl/  i potrwa do 6 czerwca.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu dostępnym na oficjalnej stronie wydarzenia: https://krysztaloweserce.kirp.pl i zachęcamy do zgłaszania kandydatów z OIRP w Koszalinie w konkursie.