Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Zaproszenie na piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
radcowie prawni, aplikanci radcowscy

ZAPROSZENIE
na piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie oraz własnym, serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów z osobą towarzyszącą i dziećmi na piknik radcowski z okazji Dnia Radcy Prawnego, który odbędzie się w dniu 13 lipca 2024 r. (sobota) od godz. 12.30 w Dworku Osieckim w Osiekach,
ul. Parkowa 42 (ok. 17 km od Koszalina).

Zgłoszenia uczestnictwa w pikniku proszę dokonać na adres e-mail: administracja@oirpkoszalin.pl lub telefonicznie: 94 342 39 56, podając jednocześnie liczbę dzieci i ich wiek, celem zorganizowania zabaw
i gier odpowiednio dla danej grupy wiekowej dzieci.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia 1 lipca 2024 r.

Informuję, że Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie wprowadziła częściową odpłatność za dorosłego uczestnika pikniku w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), którą proszę uregulować przelewem na rachunek bankowy OIRP w Koszalinie PKO BP, nr konta: 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654 lub w kasie Izby.

(W menu przewiduje się: dania grillowe, w tym wegańskie, napoje ciepłe i zimne, w tym piwo oraz ciasto i lody dla dzieci).

Z wyrazami szacunku,
Anna Ignaczak
Dziekan Rady OIRP w Koszalinie