Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Smutna wiadomość

Z przykrością informujemy o śmierci Naszego Kolegi radcy prawnego Romualda Baranowicza – Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie IX i X kadencji, wieloletniego Członka Prezydium Rady i Wicedziekana Rady kilku kadencji, Członka Rady obecnej kadencji, delegata na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Wspaniałego Człowieka i Przyjaciela. O terminie i miejscu uroczystości pogrzebowej poinformujemy w…
Dowiedz się więcej

Życzenia

Informujemy, że w dniach 29.03.24 (piątek) i 2.04.24 (wtorek), biuro Izby będzie nieczynne.

Informacja

Informujemy, że biuro Izby będzie nieczynne 29 marca br. (piątek) oraz 2 kwietnia br. (wtorek).

Ogłoszenie Dziekana – wniosek o wpis na listę radców prawnych.

OGŁOSZENIE Na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Pranych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich (t.j. Uchwała Nr 784/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r.) podaję do publicznej wiadomości że do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w…
Dowiedz się więcej

Zapytanie ofertowe – Sąd Rejonowy w Koszalinie

Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział Gospodarczy informuje członków OIRP w Koszalinie o toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Sądu Rejonowego w Koszalinie”. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie i załączniki 1. ( Zapytanie-ofertowe-SR-Koszalin-WG.pdf) 2. ( Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty.docx) 3. ( Zalacznik-nr-3-Projekt-umowy.docx) 4. ( Zalacznik-nr-2-Wykaz-osob.docx) 5. ( Zalacznik-nr-4-Klauzula_zam_publ-ponizej-130-tysiecy-zlotych.doc)