Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Oferta pracy w biurze OIRP w Koszalinie

OFERTA PRACY

na świadczenie pracy biurowej

w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie 

Opis zakresu prac biurowych:

 • rejestracja pism przychodzących i wychodzących, przygotowanie korespondencji do wysyłania, nadawanie i wysyłanie korespondencji w placówce pocztowej;
 • odbieranie telefonów i udzielanie informacji lub przekazywanie do odpowiedniego pracownika lub osoby kompetentnej w danym zakresie;
 • prowadzenie korespondencji e-mailowej w sprawach bieżących pod nadzorem Kierownika biura;
 • sporządzanie projektów pism przy wykorzystaniu obowiązujących wzorów;
 • kserowanie i skanowanie dokumentów i ich wysyłanie do wskazanych adresatów;
 • przygotowywanie akt danych spraw;
 • udział w przygotowaniu i organizacji spotkań, szkoleń i innych wydarzeniach;
 • archiwizacja dokumentacji pod nadzorem Kierownika biura;
 • bieżąca współpraca z Kierownikiem szkolenia aplikantów radcowskich;
 • inne prace i czynności biurowe zlecone przez Kierownika biura, Główną Księgową, Sekretarza Rady i Dziekana Rady.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
  dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • sumienność, samodyscyplina, samodzielność w wykonywaniu zadań;
 • wysoka kultura osobista;

Oferujemy:

 • świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia;
 • wymiar godzin pracy przeciętnie 20 godzin tygodniowo, w dni tygodnia ustalone przez Strony;
 • wynagrodzenie miesięczne 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl do dnia 28 marca 2024 r.

W CV prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.