Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Zapytanie ofertowe – Sąd Rejonowy w Koszalinie

Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział Gospodarczy informuje członków OIRP w Koszalinie o toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Sądu Rejonowego w Koszalinie”.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie i załączniki

1. ( Zapytanie-ofertowe-SR-Koszalin-WG.pdf)
2. ( Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty.docx)
3. ( Zalacznik-nr-3-Projekt-umowy.docx)
4. ( Zalacznik-nr-2-Wykaz-osob.docx)
5. ( Zalacznik-nr-4-Klauzula_zam_publ-ponizej-130-tysiecy-zlotych.doc)